PARTNERZY PORTALU partner portalu wnp.pl partner portalu wnp.pl
KOMUNIKAT

I przetarg pisemny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości

POWIAT KROTOSZYNSKI

Data publikacji ogłoszenia:

2013-10-03

Rodzaj ogłoszenia:

Nieruchomości, budynki inne, przetarg, sprzedaż

Dane podstawowe:

Lokalizacja

Krotoszyn / wielkopolskie

Numer ogłoszenia

32570392

Powierzchnia

3 856 m2

Cena

980 000 zł

OpisWyciąg z ogłoszenia o I przetargu
pisemnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości
Starosta Krotoszyński ogłosił I przetarg pisemny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej, położonej w Krotoszynie, przy ulicy Koźmińskiej, stanowiącej własność Skarbu Państwa.
Przedmiotem sprzedaży jest nieruchomość gruntowa zabudowana, położona w Krotoszynie, zapisana w księdze wieczystej KZ1R/00001142/8 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Ostrowie Wielkopolskim, IX Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych w Krotoszynie.
L.p. Miejscowość
ulica
Działka
nr
Pow. (m?) Nr Księgi wieczystej
1.


Krotoszyn
ul. Koźmińska
4273/2
4273/3
2115
1741
KZ1R/00001142/8
Cena wywoławcza nieruchomości:
980 000,00 zł (słownie: dziewięćset osiemdziesiąt tysięcy złotych)
Wadium w pieniądzu wynosi: 150 000,00 zł (słownie: sto pięćdziesiąt tysięcy złotych).
Nieruchomość nie posiada planu zagospodarowania przestrzennego, obszar nieruchomości nie został też objęty uchwałą o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.
Przetarg odbędzie się 6 grudnia 2013 r. o godz. 11.00 w siedzibie Starostwa Powiatowego w Krotoszynie, przy ulicy 56 Pułku Piechoty Wlkp.10, pokój nr 16, budynek nr 2.
Sprzedaż zwolniona jest z podatku VAT.
Warunkiem udziału w przetargu jest wniesienie wadium w pieniądzu na konto bankowe w PKO BP S.A. o. Ostrów Wlkp. nr 79 1020 2267 0000 4802 0004 2440 z dopiskiem "wadium Krotoszyn - działka nr 4273/2 oraz nr 4273/3" i złożenie w siedzibie Starostwa Powiatowego w Krotoszynie pisemnej oferty w zamkniętej kopercie z napisem "przetarg Krotoszyn - działka nr 4273/2 i nr 4273/3" do dnia 29 listopada 2013 r.
Cena osiągnięta w przetargu jest płatna w całości, najpóźniej do dnia zawarcia umowy przenoszącej własność nieruchomości.
Ogłoszenie o przetargu zostało opublikowane na stronach internetowych Starostwa Powiatowego w Krotoszynie w Biuletynie Informacji Publicznej: www.powiat-krotoszyn.bip.net.pl oraz jest wywieszone na tablicy ogłoszeń w siedzibie Starostwa Powiatowego w Krotoszynie, ul. 56 Pułku Piechoty Wlkp. 10. Szczegółowe informacje dotyczące opisanej wyżej nieruchomości można uzyskać w Wydziale Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego w Krotoszynie, ul. 56 Pułku Piechoty Wlkp. nr 10, budynek nr 1, pokój nr 12, tel. nr 62 725 42 56 w. 367.
Starosta Krotoszyński
Leszek Kulka
32570392

źródło: komunikaty.pl
 GORĄCE KOMUNIKATY
Przedmiot ogłoszenia Lokalizacja
Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych oraz z punktu selektywnej zbiórki odpadów...
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, zamówienia na usługi, przetarg nieograniczony
Stopnica
(świętokrzyskie)
Dostawa i montaż wyposażenia oddziałów przedszkolnych w ramach realizacji projektu Stawiamy na innowacyjność dla najmłodszych w...
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, zamówienia na dostawy, przetarg nieograniczony
Borowa
(podkarpackie)
Przebudowa ulicy Poniatowskiego w Golinie
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, roboty budowlane, przetarg nieograniczony
Konin
(wielkopolskie)
WYSZUKIWARKA KOMUNIKATÓW
  • Treść
  • Kategoria
  • Region
Aktualna liczba komunikatów:
397 662
 W PORTALU

POLECAMY W SERWISACH