PARTNERZY PORTALU partner portalu wnp.pl partner portalu wnp.pl partner portalu wnp.pl
KOMUNIKAT

I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości gruntowej

AGENCJA NIERUCHOMOŚCI ROLNYCH ODDZIAŁ TERENOWY W POZNANIU

Data publikacji ogłoszenia:

2013-02-27

Rodzaj ogłoszenia:

Nieruchomości, grunty inne, przetarg, sprzedaż

Dane podstawowe:

Lokalizacja

Żukowo / wielkopolskie

Numer ogłoszenia

32318934

Powierzchnia

1 871 m2

Cena

49 350 zł

OpisODDZIAŁ TERENOWY W POZNANIU
ogłasza I przetarg ustny nieograniczony
w dniu 14 marca 2013r. o godz. 11.00
na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości gruntowej
położonej w pow. obornickim, w gminie Oborniki,
w obrębie ŻUKOWO oznaczonej jako:
działka nr 69/5 (ark. mapy 1) o pow. 0,1871ha (UR - 0,1871ha), w tym: RIIIa-0,1871ha, zapisana w KW nr PO1O/00015189/9 w Sądzie Rejonowym w Obornikach.
Dla przedmiotowej nieruchomości brak jest aktualnego planu zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie ze zmianą studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Oborniki zatwierdzoną Uchwałą Rady Miejskiej w Obornikach nr XIV/141/11 z dnia 24.10.2011r. działka nr 69/5 wchodzi w obszar terenów zabudowy zagrodowej w gospodarstwach rolnych, hodowlanych i ogrodniczych oraz obszar strefy ochrony stanowisk archeologicznych.
Na działce nr 69/5 zlokalizowane jest zewidencjonowane stanowisko archeologiczne będące pod ochroną konserwatorską i ujęte w wojewódzkiej ewidencji zabytków. Wszelkie zmiany sposobu przekształcenia działki z rolnej na cele inwestycyjne wiązać się będą z koniecznością przeprowadzenia badań archeologicznych, na które trzeba będzie uzyskać pozwolenie WWKZ.
Cena wywoławcza nieruchomości : 49.350,00 zł Wadium:9.800,00 zł Minimalne postąpienie:500,00 zł
Cena zawiera koszty przygotowania nieruchomości do sprzedaży.
Przetarg odbędzie się w dniu 14 marca 2013r. o godz. 1100 w siedzibie Oddziału Agencji w Poznaniu, ul. Fredry 12, pok. 414.
Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłacenie wadium w podanej wyżej wysokości na konto Agencji Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy w Poznaniu w BGK nr 63 1130 1088 0001 3116 7390 0001 na dzień przed przetargiem.
Ogłoszenie w pełnej treści będzie wywieszone na tablicach ogłoszeń w siedzibach: ANR OT w Poznaniu, UG Oborniki, we właściwym terytorialnie sołectwie, we właściwej miejscowo Izbie Rolniczej i na stronie internetowej ANR OT Poznań www anr.gov.pl
Szczegółowe informacje o przedmiocie sprzedaży i warunkach przetargu można uzyskać w siedzibie Agencji Nieruchomości Rolnych w Poznaniu, 61-701 Poznań, ul. Fredry 12, tel. 61 8560 717.
32318934

źródło: komunikaty.pl
 GORĄCE KOMUNIKATY
Przedmiot ogłoszenia Lokalizacja
Sukcesywne dostawy materiałów eksploatacyjnych do drukarek biurowych, kserokopiarek oraz urządzeń wielofunkcyjnych
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o sprostowaniach, zamówienia na dostawy, przetarg nieograniczony
Warszawa
(mazowieckie)
Zakup urządzeń na potrzeby rozbudowy macierzy dyskowych Fujitsu
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, zamówienia na dostawy, przetarg nieograniczony
Warszawa
(mazowieckie)
Usługa wykonania prac związanych z modernizacją ewidencji gruntów i budynków dla jednostki ewidencyjnej Olkusz Gmina obręby...
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, zamówienia na usługi, przetarg nieograniczony
Olkusz
(małopolskie)
WYSZUKIWARKA KOMUNIKATÓW
  • Treść
  • Kategoria
  • Region
Aktualna liczba komunikatów:
397 692
 W PORTALU

POLECAMY W SERWISACH