PARTNERZY PORTALU partner portalu wnp.pl partner portalu wnp.pl partner portalu wnp.pl
KOMUNIKAT

II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości

AGENCJA NIERUCHOMOŚCI ROLNYCH ODDZIAŁ TERENOWY W POZNANIU

Data publikacji ogłoszenia:

2014-12-10

Rodzaj ogłoszenia:

Nieruchomości, grunty inne, przetarg, sprzedaż

Dane podstawowe:

Lokalizacja

Poznań / wielkopolskie

Numer ogłoszenia

33005351

Powierzchnia

3 800 m2

Cena

33 600 zł

OpisPO.SGZ.S.4240.1820.8.2014.BC
ODDZIAŁ TERENOWY W POZNANIU
ogłasza II przetarg ustny nieograniczony
w dniu 15.01.2015 r. o godz. 10.00
na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej
położonej w pow. czarnkowsko-trzcianeckim, w gminie Czarnków,
w obrębie: Kuźnica Czarnkowska
obręb Kuźnica Czarnkowska
1. Dz. nr 534/4 o pow. 0,3800 ha (UR - 0,3800 ha) w klasach użytków: Ps - 0,3800 ha.
Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 33.600,00 zł.
Wadium: 3.400,00 zł
Minimalne postąpienie: 400,00 zł
2. Dz. nr 536/3 o pow. 0,3400 ha (UR - 0,3400 ha) w klasach użytków: RV - 0,2000ha, RVI - 0,1400 ha.
Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 29.600,00 zł.
Wadium: 3.000,00 zł
Minimalne postąpienie: 300,00 zł
Cena wywoławcza poz.1 i poz. 2 została obniżona o 20% w stosunku do I przetargu.
Dla ww. nieruchomości prowadzona jest KW nr PO2T/00036321/1 przez Sąd Rejonowy w Trzciance, VI Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych z siedzibą w Czarnkowie.
Ww. działki nie są objęte obowiązującym planem zagospodarowania przestrzennego gminy Czarnków. W planie zagospodarowania przestrzennego z 1991 r. ww. działki położone były na terenie rolnym. W studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy, uchwalonym uchwałą nr L/354/10 Rady Gminy Czarnków z dnia 24.09.2010 r. ze zmianami - uchwała XIX/166/2012 rady Gminy Czarnków z dnia 26.04.2012 r., uchwała XX/175/2012 Rady Gminy Czarnków z dnia 27.06.2012 r. działki nr 534/4 i 536/3 położone są na terenie obszarów zabudowanych oraz rolniczej przestrzeni wsi, oznaczenie na rysunku studium D2 oraz w części na obszarze zurbanizowanym jednostek osadniczych Z, w obszarze chronionego krajobrazu "Dolina Noteci"' w strefie ochrony archeologicznej.
Przetarg odbędzie się w dniu 15 stycznia 2015 r. o godz. 10.00 w siedzibie Agencji Nieruchomości Rolnych Oddziału Terenowego w Poznaniu Zamiejscowej Sekcji Gospodarowania Zasobem z siedzibą w Pile, ul. Motylewska 7, pok. nr 5.
Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłacenie wadium w podanej wyżej wysokości na konto Agencji Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy w Poznaniu w BGK nr 63 1130 1088 0001 3116 7390 0001 najpóźniej w dniu 14.01.2015 r.
Ogłoszenie w pełnej treści będzie wywieszone na tablicach ogłoszeń w siedzibach: ANR OT Poznań, ZSGZ z siedzibą w Pile, Urzędu Gminy w Czarnkowie, sołectwie wsi Kuźnica Czarnkowska, właściwej terytorialnie izbie rolniczej i na stronie internetowej www.anr.gov.pl
________________________________________________________________________________________________________________
Szczegółowe informacje można uzyskać w siedzibie ANR OT Poznań Zamiejscowej Sekcji Gospodarowania Zasobem z siedzibą w Pile, ul. Motylewska 7, tel. 67 211 04 35.
33005351

źródło: komunikaty.pl
 GORĄCE KOMUNIKATY
Przedmiot ogłoszenia Lokalizacja
Ogłoszenie o zamiarze sprzedaży nieruchomości położonej w obrębie Drzązgowo, gmina Kostrzyn
Nieruchomości, grunty rolne, przetarg
Poznań
(wielkopolskie)
Dokończenie remontu świetlicy wiejskiej i zagospodarowanie centrum wsi Studzienice
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, roboty budowlane, przetarg nieograniczony
Kaliska
(pomorskie)
Remont dachu budynku mieszkalnego w Świętoszowie, przy ul. Szkolnej 22.
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, roboty budowlane, przetarg nieograniczony
Zielona Góra
(lubuskie)
WYSZUKIWARKA KOMUNIKATÓW
  • Treść
  • Kategoria
  • Region
Aktualna liczba komunikatów:
397 692
 W PORTALU

POLECAMY W SERWISACH