PARTNERZY PORTALU
KOMUNIKAT

II ustny przetarg nieograniczony na najem lokalu użytkowego

WOJSKOWA AGENCJA MIESZKANIOWA UL.CHAŁUBIŃSKIEGO 3A 02-004 WARS


DATA PUBLIKACJI OGŁOSZENIA

2014-04-01

RODZAJ OGŁOSZENIA

Nieruchomości, lokale, przetarg, dzierżawa

DANE PODSTAWOWE

  • Lokalizacja: Poznań / wielkopolskie

  • Numer ogłoszenia: 32750088

  • Powierzchnia: 914 m2

OPISODDZIAŁ REGIONALNY
ul. Dojazd 30
60-631 Poznań

Wojskowa Agencja Mieszkaniowa Oddział Regionalny w Poznaniu, ul. Dojazd 30, ogłasza:

I ustny przetarg nieograniczony na najem:
1. boksu garażowego nr 6 o pow. 15,9 m2, zlokalizowanego w wolno stojącym zespole garażowym w sąsiedztwie budynku mieszkalnego w Poznaniu, ul. Libelta 3-5, nieruchomość oznaczona w ewidencji gruntów: obręb: Poznań, arkusz mapy 21, działka nr 5/7 o powierzchni 0,0502 ha, KW nr PO1P/00128521/5. Wywoławcza stawka czynszu najmu wynosi miesięcznie 130,00 zł plus należny podatek VAT, wadium wynosi 390,00 zł,
2. boksu garażowego nr 5 o pow. 14,75 m2, zlokalizowanego w wolno stojącym zespole garażowym w sąsiedztwie budynku mieszkalnego w Poznaniu, ul. Bukowska 47-51, nieruchomość oznaczona w ewidencji gruntów: obręb: Jeżyce, arkusz mapy 16, działka nr 69 o powierzchni 0,0280 ha, KW nr PO1P/00123529/6. Wywoławcza stawka czynszu najmu wynosi miesięcznie 120,00 zł plus należny podatek VAT, wadium wynosi 360,00 zł,
3. niezabudowanego gruntu o pow. 200 m2, stanowiącego część działki nr 15/53, w Poznaniu, ul. Dojazd 30 (przy budynku magazynowym nr 5), nieruchomość oznaczona w ewidencji gruntów: obręb: Golęcin, ark. mapy 25, działka nr 15/53 o powierzchni 2,4417 ha, KW nr PO1P/00144882/1. Wywoławcza stawka czynszu za 1 m2 powierzchni gruntu wynosi 1,30 zł plus należny podatek VAT, wadium wynosi 780,00 zł,
4. lokalu użytkowego o pow. 32,02 m2, składającego się z jednego pomieszczenia o pow. 24,08 m2 oraz części wspólnej (korytarza i pom. sanitarnych) o pow. 7,94 m2, usytuowanego w budynku magazynowym nr 2, z przeznaczeniem na prowadzenie działalności biurowej w Poznaniu, ul. Dojazd 30, nieruchomość oznaczona w ewidencji gruntów: obręb: Golęcin, ark. mapy 25, działka nr 15/53 o powierzchni 2,4417 ha, KW nr PO1P/00144882/1. Lokal wyposażony w instalację elektryczną. Wywoławcza stawka czynszu za 1 m2 powierzchni lokalu wynosi 25,00 zł netto plus należny podatek VAT, wadium wynosi 2.402,00 zł,
5. lokalu użytkowego o pow. 95,9 m2, usytuowanego w budynku magazynowym nr 3, składającego się z dwóch pomieszczeń zlokalizowanych w parterze budynku o pow. 12,2 m2 i 19,6 m2 oraz dwóch pomieszczeń zlokalizowanych na pierwszym piętrze budynku o pow. 26,7 m2 i 37,4 m2 z przeznaczeniem na prowadzenie działalności usługowo-magazynowej w Poznaniu, ul. Dojazd 30, nieruchomość oznaczona w ewidencji gruntów: obręb: Golęcin, ark. mapy 25, działka nr 15/53 o powierzchni 2,4417 ha, KW nr PO1P/00144882/1. Lokal wyposażony w instalację centralnego ogrzewania i elektryczną. Wywoławcza stawka czynszu za 1 m2 powierzchni lokalu wynosi 17,00 zł netto plus należny podatek VAT, wadium wynosi 4.891,00 zł,
6. lokalu użytkowego o pow. 37,3 m2, składającego się z pomieszczenia zasadniczego o pow. 31,2 m2, przedsionka o pow. 1,7 m2, pomieszczenia w.c. o pow. 1,5 m2 oraz pomieszczenia socjalnego o pow. 2,9 m2, zlokalizowanego w piwnicy budynku mieszkalnego z wejściem przez klatkę schodową, z przeznaczeniem na prowadzenie działalności usługowo-magazynowej w Biedrusku, ul. Zjednoczenia 10, nieruchomość oznaczona w ewidencji gruntów: obręb: Biedrusko, ark. mapy 19, działka nr 70 o powierzchni 0,1845 ha, KW nr PO1P/00170040/8. Lokal wyposażony w instalację elektryczną oraz wodno-kanalizacyjną. Wywoławcza stawka czynszu najmu za 1 m2 powierzchni lokalu wynosi 11,70 zł plus należny podatek VAT, wadium wynosi 1.309,00 zł,
7. lokalu użytkowego o pow. 29,84 m2, zlokalizowanego w budynku po byłej kotłowni, składającego się z trzech pomieszczeń, z przeznaczeniem na prowadzenie działalności usługowo-handlowej w Biedrusku, ul. Zjednoczenia 297, nieruchomość oznaczona w ewidencji gruntów: obręb: Biedrusko, ark. mapy 19, działka nr 94 o powierzchni 0,0439 ha, KW nr PO1P/00133864/9. Lokal wyposażony w instalację elektryczną oraz wodno-kanalizacyjną. Wywoławcza stawka czynszu najmu za 1 m2 powierzchni lokalu wynosi 25,50 zł plus należny podatek VAT, wadium wynosi 2.283,00 zł.
II ustny przetarg nieograniczony na najem:
1. lokalu użytkowego o pow. 309,2 m2 zlokalizowanego w budynku usługowym, składającego się z 11 pomieszczeń użytkowych o łącznej pow. 237,0 m2, 4 pomieszczeń gospodarczych o łącznej pow. 34,2 m2, pomieszczeń sanitarnych o łącznej pow. 9,6 m2, korytarzy o łącznej pow. 28,4 m2, wraz z przyległym gruntem częściowo zadaszonym o pow. 105 m2, z przeznaczeniem na prowadzenie działalności usługowo-magazynowej, w Poznaniu, przy ul. Kordeckiego 3, nieruchomość oznaczona w ewidencji gruntów: obręb Górczyn, ark. mapy 5, działki nr 46/6 oraz nr 46/3 o łącznej powierzchni 0,0881 ha, KW nr PO1P/00126722/0. Lokal wyposażony w instalację centralnego ogrzewania, elektryczną oraz wodno-kanalizacyjną. Wywoławcza stawka czynszu za 1 m2 powierzchni lokalu wynosi 18,00 zł plus należny podatek VAT, natomiast za 1 m2 gruntu 5,40 zł, wadium wynosi 18.398,00 zł,
2. lokalu użytkowego o pow. 37,74 m2, zlokalizowanego w wolno stojącym pawilonie handlowym, składającego się z pomieszczenia zasadniczego o pow. 21,09 m2, zaplecza o pow. 14,61 m2 oraz pomieszczeń sanitarnych o pow. 2,04 m2, z przeznaczeniem na prowadzenie działalności handlowo-usługowej, w Poznaniu, przy ul. Głuszyna 206, nieruchomość oznaczona w ewidencji gruntów: obręb Głuszyna, ark. mapy 7, działka nr 25/3 o powierzchni 0,2121 ha, KW nr PO2P/00128514/0. Lokal wyposażony w instalację centralnego ogrzewania, elektryczną oraz wodno-kanalizacyjną. Wywoławcza stawka czynszu za 1 m2 powierzchni lokalu wynosi 40,50 zł plus należny podatek VAT, wadium wynosi 4.585,00 zł,
3. lokalu użytkowego o pow. 48,49 m2, zlokalizowanego w wolno stojącym pawilonie handlowym, składającego się z pomieszczenia zasadniczego o pow. 32,51 m2, zaplecza o pow. 9,68 m2 oraz powierzchni przynależnej 6,3 m2 (część wspólna - korytarz oraz pomieszczenia sanitarne), z przeznaczeniem na prowadzenie działalności handlowo-usługowej, w Poznaniu, przy ul. Głuszyna 206, nieruchomość oznaczona w ewidencji gruntów: obręb Głuszyna, ark. mapy 7, działka nr 25/3 o powierzchni 0,2121 ha, KW nr PO2P/00128514/0. Lokal wyposażony w instalację centralnego ogrzewania, elektryczną oraz wodno-kanalizacyjną. Wywoławcza stawka czynszu za 1 m2 powierzchni lokalu wynosi 31,40 zł plus należny podatek VAT, wadium wynosi 4.568,00 zł,
4. lokalu użytkowego - budynku po byłym kasynie wojskowym, o pow. 914,8 m2, w tym pow. piwnic 316,0 m2, pow. parteru 384,1 m2, pow. półpiętra 32,4 m2 oraz pow. poddasza 182,3 m2 wraz z przynależnym niezabudowanym gruntem o pow. 619 m2, w Lesznie, przy ul. Królowej Jadwigi 22, nieruchomość oznaczona w ewidencji gruntów: obręb 0002 Leszno, ark. mapy 46, działka nr 12 o powierzchni 0,3342 ha, KW nr PO1L/00031199/7. Budynek wyposażony w instalację centralnego ogrzewania, elektryczną oraz wodno-kanalizacyjną. Nieruchomość wpisana do rejestru zabytków na podstawie Decyzji w sprawie wpisania dobra kultury do rejestru zabytków nr rej. 1431/A, wydanej przez Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Lesznie w dniu 13.07.1993 r. Wywoławcza stawka czynszu za 1 m2 powierzchni lokalu wynosi 9,00 zł plus należny podatek VAT natomiast za 1 m2 gruntu 0,90 zł plus należny podatek VAT, wadium wynosi 26.371,00 zł.
Kolejny ustny przetarg nieograniczony na najem:
1. lokalu użytkowego o pow. 61,75 m2, zlokalizowanego w wolno stojącym pawilonie handlowym, składającego się z pomieszczenia zasadniczego, zaplecza oraz dwóch pomieszczeń sanitarnych, z przeznaczeniem na prowadzenie działalności usługowo-handlowej, w Poznaniu, przy ul. Głuszyna 206, nieruchomość oznaczona w ewidencji gruntów: obręb Głuszyna, ark. mapy 7, działka nr 25/3 o powierzchni 0,2121 ha, KW nr PO2P/00128514/0. Lokal wyposażony w instalację centralnego ogrzewania, elektryczną oraz wodno-kanalizacyjną. Wywoławcza stawka czynszu za 1 m2 powierzchni lokalu wynosi 14,40 zł plus należny podatek VAT, wadium wynosi 2.668,00 zł,
2. lokalu użytkowego o pow. 23,17 m2, zlokalizowanego w wolno stojącym pawilonie handlowym, składającego się z pomieszczenia zasadniczego, zaplecza oraz pomieszczeń sanitarnych, z przeznaczeniem na prowadzenie działalności usługowo-handlowej, w Poznaniu, przy ul. Głuszyna 273, nieruchomość oznaczona w ewidencji gruntów: obręb Głuszyna, ark. mapy 7, działki nr 4/5 oraz nr 6/178 o powierzchni 0,3085 ha, KW nr PO2P/00122940/3. Lokal wyposażony w instalację elektryczną oraz wodno-kanalizacyjną. Wywoławcza stawka czynszu za 1 m2 powierzchni lokalu wynosi 12,60 zł plus należny podatek VAT, wadium wynosi 876,00 zł,
3. wiaty magazynowej o konstrukcji stalowej o pow. 720,0 m2, wraz z terenem przyległym o pow. 1361 m2, w Poznaniu, przy ul. Dojazd 30, nieruchomość oznaczona w ewidencji gruntów: obręb Golęcin, ark. mapy 25, działka nr 15/53 o powierzchni 2,4417 ha, KW nr PO1P/00144882/1. Wywoławcza stawka czynszu za 1 m2 powierzchni wiaty wynosi 2,50 zł, natomiast za 1 m2 pow. terenu przyległego 0,65 zł plus należny podatek VAT, wadium wynosi 8.054,00 zł,
4. lokalu użytkowego o pow. 10,2 m2, składającego się z jednego pomieszczenia, zlokalizowanego na poziomie poddasza w dwukondygnacyjnym budynku mieszkalnym z przeznaczeniem na prowadzenie działalności magazynowo-usługowej w Biedrusku, ul. Zjednoczenia 10, nieruchomość oznaczona w ewidencji gruntów: obręb: Biedrusko, ark. mapy 19, działka nr 70 o powierzchni 0,1845 ha, KW nr PO1P/00170040/8. Lokal wyposażony w instalację elektryczną. Wywoławcza stawka czynszu najmu za 1 m2 powierzchni lokalu wynosi 6,00 zł plus należny podatek VAT, wadium wynosi 184,00 zł,
5. lokalu użytkowego o pow. 21,18 m2, zlokalizowanego w pomieszczeniach po byłej kotłowni, składającego się z pomieszczenia zasadniczego o pow. 18,74 m? oraz przynależnej części wspólnej o pow. 2,44 m? (przedsionek oraz w.c.) z przeznaczeniem na prowadzenie działalności handlowo-usługowej w Biedrusku, ul. Zjednoczenia 301, nieruchomość oznaczona w ewidencji gruntów: obręb: Biedrusko, ark. mapy 19, działka nr 95 o powierzchni 0,0935 ha, KW nr PO1P/ 00133864/9. Lokal wyposażony w instalację elektryczną oraz wodno-kanalizacyjną. Wywoławcza stawka czynszu najmu za 1 m2 powierzchni lokalu wynosi 20,00 zł plus należny podatek VAT, wadium wynosi 1.271,00 zł,
6. lokalu użytkowego o pow. 28,6 m2, składającego się z jednego pomieszczenia, zlokalizowanego na pierwszym piętrze budynku, z przeznaczeniem na prowadzenie działalności usługowo-magazynowej w Poznaniu, ul. Dojazd 30, nieruchomość oznaczona w ewidencji gruntów: obręb: Golęcin, ark. mapy 25, działka nr 15/53 o powierzchni 2,4417 ha, KW nr PO1P/00144882/1. Lokal wyposażony w instalację elektryczną. Wywoławcza stawka czynszu za 1 m2 powierzchni lokalu wynosi 6,00 zł netto plus należny podatek VAT, wadium wynosi 515,00 zł,
7. lokalu użytkowego o pow. 110,5 m2, składającego się z jednego pomieszczenia, z przeznaczeniem na prowadzenie działalności magazynowo-usługowej w Poznaniu, ul. Dojazd 30, nieruchomość oznaczona w ewidencji gruntów: obręb: Golęcin, ark. mapy 25, działka nr 15/53 o powierzchni 2,4417 ha, KW nr PO1P/00144882/1. Lokal wyposażony w instalację elektryczną, wodną, kanalizacyjną. Wywoławcza stawka czynszu za 1 m2 powierzchni lokalu wynosi 6,00 zł plus należny podatek VAT, wadium wynosi 1.989,00 zł,
8. lokalu użytkowego o pow. 53,94 m2, zlokalizowanego w budynku po byłej kotłowni z przeznaczeniem na prowadzenie działalności magazynowo-usługowej w Krotoszynie, ul. 56 Pułku Piechoty Wlkp. 3, nieruchomość oznaczona w ewidencji gruntów: obręb: Krotoszyn, ark mapy 74, działka nr 1310/23 o powierzchni 0,0331 ha, KW nr KZ1R/00027894/2. Lokal wyposażony w instalację elektryczną, wodną, kanalizacyjną. Wywoławcza stawka czynszu najmu za 1 m2 powierzchni lokalu wynosi 5,50 zł plus należny podatek VAT, wadium wynosi 890,00 zł.
Niezależnie od czynszu Najemca płacił będzie za korzystanie ze świadczeń komunalnych. Za lokale będące przedmiotem II i kolejnego przetargu Najemca opłacał będzie również podatek od nieruchomości.
Termin wnoszenia opłat za czynsz i podatek od nieruchomości z góry do 15 dnia każdego miesiąca. Opłaty za media płatne w terminie 14 dni, licząc od daty wystawienia faktury VAT. Czynsz najmu będzie waloryzowany przynajmniej raz w roku o wskaźnik inflacji ogłoszony przez Prezesa GUS, pozostałe opłaty zgodnie z obowiązującymi stawkami urzędowymi.
Umowa najmu zostanie zawarta na czas nieoznaczony. Z regulaminem przetargowym oraz wzorem umowy najmu można zapoznać się w siedzibie Agencji od dnia 1.04.2014 r. do 14.04.2014 r. w godzinach 7.00-15.00.
Przetargi odbędą się 16.04.2014 r. o godzinie 10.00 w siedzibie Agencji, pok. 101
Podane dla określonej nieruchomości wadium należy wpłacić najpóźniej do dnia 14.04.2014 r., na konto Agencji:
BGK 41 1130 1088 0001 3115 8520 0008.
Za datę wpływu przyjmuje się datę ujawnienia środków pieniężnych na koncie Agencji.
Oświadczenie o zapoznaniu się z regulaminem przetargu i wzorem umowy najmu wraz z kserokopią dowodu wpłaty wadium, należy złożyć w kancelarii WAM OReg. (wejście A, pokój nr 1) w zamkniętych kopertach z opisem: "Przetarg na najem lokalu/gruntu w Poznaniu / Biedrusku / Krotoszynie przy ul. ..., o pow. ...m2" do dnia 14.04.2014 r. do godziny 15.00.
Oryginał dowodu wpłaty wadium należy przedłożyć komisji przetargowej przed otwarciem przetargu. W przypadku uchylenia się oferenta, który wygrał przetarg, od zawarcia umowy najmu, wpłacone wadium ulega przepadkowi. Agencja zastrzega sobie możliwość odwołania przetargu z ważnych powodów. Umowa najmu może być zawarta z osobą wyłonioną w przetargu wyłącznie po zatwierdzeniu protokołu z przetargu przez Dyrektora Oddziału Regionalnego.
Lokale będące przedmiotem przetargu oraz budynki, w których są zlokalizowane, nie posiadają świadectw charakterystyki energetycznej.
W sprawach przetargów informacje udzielane są w siedzibie Oddziału Regionalnego WAM w Poznaniu (pok. 114 i 115) lub pod numerami telefonów 61 653 87 49/50. Informacja zostanie zamieszczona się na stronie internetowej Agencji www.wam.com.pl
32750088
źródło: komunikaty.pl

WYSZUKIWARKA KOMUNIKATÓW

WNP - Portal gospodarczy

Drodzy Użytkownicy!

W związku z odwiedzaniem naszych serwisów internetowych przetwarzamy Twój adres IP, pliki cookies i podobne dane nt. aktywności lub urządzeń użytkownika. Jeżeli dane te pozwalają zidentyfikować Twoją tożsamość, wówczas będą traktowane jako dane osobowe zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady 2016/679 (RODO).

Administratora tych danych, cele i podstawy przetwarzania oraz inne informacje wymagane przez RODO znajdziesz w Polityce Prywatności pod tym linkiem.

Jeżeli korzystasz także z innych usług dostępnych za pośrednictwem naszych serwisów, przetwarzamy też Twoje dane osobowe podane przy zakładaniu konta, rejestracji na eventy, zamawianiu prenumeraty, newslettera, alertów oraz usług online (w tym Strefy Premium, raportów, rankingów lub licencji na przedruki).

Administratorów tych danych osobowych, cele i podstawy przetwarzania oraz inne informacje wymagane przez RODO znajdziesz również w Polityce Prywatności pod tym linkiem. Dane zbierane na potrzeby różnych usług mogą być przetwarzane w różnych celach, na różnych podstawach oraz przez różnych administratorów danych.

Pamiętaj, że w związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługuje Ci szereg gwarancji i praw, a przede wszystkim prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych. Prawa te będą przez nas bezwzględnie przestrzegane. Jeżeli więc nie zgadzasz się z naszą oceną niezbędności przetwarzania Twoich danych lub masz inne zastrzeżenia w tym zakresie, koniecznie zgłoś sprzeciw lub prześlij nam swoje zastrzeżenia pod adres odo@ptwp.pl.

Zarząd PTWP-ONLINE Sp. z o.o.

Logowanie

Dla subskrybentów naszych usług (Strefa Premium, newslettery) oraz uczestników konferencji ogranizowanych przez Grupę PTWP

Nie pamiętasz hasła?

Nie masz jeszcze konta? Kliknij i zarejestruj się teraz!