PARTNERZY PORTALU partner portalu wnp.pl partner portalu wnp.pl partner portalu wnp.pl partner portalu wnp.pl
KOMUNIKAT

III przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości

AGENCJA NIERUCHOMOŚCI ROLNYCH ODDZIAŁ TERENOWY W POZNANIU

Data publikacji ogłoszenia:

2014-03-26

Rodzaj ogłoszenia:

Nieruchomości, grunty rolne, przetarg, sprzedaż

Dane podstawowe:

Lokalizacja

Poznań / wielkopolskie

Numer ogłoszenia

32742743

Powierzchnia

30 100 m2

Cena

139 320 zł

OpisODDZIAŁ TERENOWY W POZNANIU
ogłasza III przetarg ustny nieograniczony
w dniu 16 kwietnia 2014r. o godz. 10:00
na sprzedaż niezabudowanych nieruchomości
położonych w pow. czarnkowsko - trzcianeckim, w gminie Czarnków,
w obrębie: Gębiczyn
obręb Gębiczyn
Poz. 1 Działka nr 190/1 o powierzchni 3,0100 ha, w tym: RV - 0,9400 ha, RVI - 1,4200 ha, PsV - 0,3400 ha, PsVI - 0,3100 ha.
Działka porośnięta drzewami sosny z domieszką brzozy, wiek ok. 25 lat.
Cena wywoławcza nieruchomości : 139.320,00 zł w tym: za grunty - 139.320,00 zł, za drzewostan - 5.600,00 zł.
Wadium: 13.940,00 zł
Minimalne postąpienie: 1.400,00 zł
Poz. 2 Działka nr 153/2 o powierzchni 8,6784 ha, w tym: RV - 3,0100 ha, RVI - 0,5700 ha, ŁV - 3,7884ha, LsV - 1,3100 ha.
Działka porośnięta pojedynczymi drzewami olch i sosny nieprzedstawiającymi wartości rynkowej.
Cena wywoławcza nieruchomości : 391.920,00 zł
Wadium: 39.340,00 zł
Minimalne postąpienie: 4.000,00 zł
W/w nieruchomości ujawnione są w księdze wieczystej nr PO2T/00018277/5 prowadzonej przez Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych w Czarnkowie Sądu Rejonowego w Trzciance.
W nieobowiązującym planie zagospodarowania przestrzennego Gminy Czarnków, wyżej wymienione działki położone były na terenie rolnym. W studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Czarnków zatwierdzonym uchwałą nr L/354/10 Rady Gminy Czarnków z dnia 24.09.2010 r. dz. nr 190/1 położona jest na obszarze przyrodniczym i rekreacyjnym, a działka nr 153/2 położona jest na obszarze przyrodniczym i rekreacyjnym oraz na terenach zabudowy istniejącej oraz dopuszczalnego przeznaczenia na cele mieszkaniowe i rekreacyjne.
Gmina nie planuje budowy elektrowni wiatrowych.
Przetarg odbędzie się w dniu 16 kwietnia 2014 r. o godz. 10:00 w siedzibie Agencji Nieruchomości Rolnych Oddziału Terenowego
w Poznaniu Zamiejscowej Sekcji Gospodarowania Zasobem z siedzibą w Pile, ul. Motylewska 7.
Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłacenie wadium w podanej wyżej wysokości na konto Agencji Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy w Poznaniu w BGK nr 63 1130 1088 0001 3116 7390 0001 najpóźniej na dzień przed dniem przetargu.
Ogłoszenie w pełnej treści będzie wywieszone na tablicach ogłoszeń w siedzibach: ANR OT Poznań ZSGZ z siedzibą w Pile, Urzędu Gminy w Czarnkowie, sołectwie Gębiczyn, właściwej terytorialnie izbie rolniczej i na stronie internetowej www.anr.gov.pl
________________________________________________________________________________________________________________
Szczegółowe informacje można uzyskać w siedzibie ANR OT Poznań Zamiejscowej Sekcji Gospodarowania Zasobem z siedzibą w Pile, ul. Motylewska 7, tel. 67 211 04 35.
32742743

źródło: komunikaty.pl
 GORĄCE KOMUNIKATY
Przedmiot ogłoszenia Lokalizacja
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego Gminy Zwoleń
Nieruchomości, grunty inne, przetarg
Zwoleń
(mazowieckie)
Dostawa drobnego sprzętu medycznego dla Oddziału Neurochirurgii Dziecięcej i Neurochirurgii dla SPS ZOZ Zdroje w pakietach
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, zamówienia na dostawy, przetarg nieograniczony
Szczecin
(zachodniopomorskie)
WYKONANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWO-KOSZTORYSOWEJ BUDOWY SYSTEMU KANALIZACJI SANITARNEJ DLA MIEJSCOWOŚCI MORZĘCIN WIELKI W GMINIE...
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, zamówienia na usługi, przetarg nieograniczony
Oborniki Śląskie
(dolnośląskie)
WYSZUKIWARKA KOMUNIKATÓW
  • Treść
  • Kategoria
  • Region
Aktualna liczba komunikatów:
397 708
 W PORTALU

POLECAMY W SERWISACH