PARTNERZY PORTALU partner portalu wnp.pl partner portalu wnp.pl partner portalu wnp.pl
KOMUNIKAT

Informacja o zamiarze dzierżawy nieruchomości

AGENCJA NIERUCHOMOŚCI ROLNYCH ODDZIAŁ TERENOWY W POZNANIU

Data publikacji ogłoszenia:

2014-01-02

Rodzaj ogłoszenia:

Nieruchomości, grunty inne, inne, dzierżawa

Dane podstawowe:

Lokalizacja

Poznań / wielkopolskie

Numer ogłoszenia

32657995

Powierzchnia

53 900 m2

OpisODDZIAŁ TERENOWY W POZNANIU
podaje do wiadomości, że zamierza wydzierżawić
nieruchomości wchodzące w skład Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa,
pochodzącą ze zlikwidowanego PGR Niepruszewo, woj. wielkopolskie (b. poznańskie)
Przedmiotem dzierżawy będą niezabudowane nieruchomości rolne położone w:
1. obrębie Brzoza, gm. Duszniki, oznaczona w ewidencji gruntów jako działki nr 271, 272, 273/1 o powierzchni łącznej
11,6900 ha, w tym: RIIIa - 0,4300 ha, RIIIb - 4,2100 ha, RIVa - 5,6000 ha, RV - 1,4000 ha, N - 0,0500 ha.
Działki zapisane są w KW nr TIIIDR i PO1A/00033063/8 prowadzonej przez Wydział Ksiąg Wieczystych w Sądzie Rejonowym w Szamotułach.
Dla nieruchomości brak jest aktualnego planu zagospodarowania przestrzennego.
W Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Duszniki działki nr 271, 272, 273/1 stanowią obszar rolniczej przestrzeni produkcyjnej. Nieruchomość posiada dostęp do drogi publicznej.
Roczny wywoławczy czynsz dzierżawny wynosi: 108 dt pszenicy.
2. obrębie Brzoza, gm. Duszniki, oznaczona w ewidencji gruntów jako działka nr 270/1 o powierzchni 8,7558 ha, w tym: RIIIb - 4,7846 ha, RIVa - 3,7678 ha, RV - 0,2034 ha.
Działka zapisana jest w KW nr TXXK40 prowadzonej przez Wydział Ksiąg Wieczystych w Sądzie Rejonowym w Szamotułach.
Dla nieruchomości brak jest aktualnego planu zagospodarowania przestrzennego.
W Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Duszniki działka nr 270/1 stanowi obszar rolniczej przestrzeni produkcyjnej. Nieruchomość posiada dostęp do drogi publicznej.
Roczny wywoławczy czynsz dzierżawny wynosi: 93 dt pszenicy.
3. obrębie Brzoza, gm. Duszniki, oznaczona w ewidencji gruntów jako działka nr 270/2 o powierzchni 21,8042 ha, w tym: RIIIb - 0,9254 ha, RIVa - 4,4422 ha, RIVb - 1,3300 ha, RV - 10,1566 ha, RVI - 4,9500 ha.
Działka zapisana jest w KW nr TVIIIDR prowadzonej przez Wydział Ksiąg Wieczystych w Sądzie Rejonowym w Szamotułach.
Dla nieruchomości brak jest aktualnego planu zagospodarowania przestrzennego.
W Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Duszniki działka nr 270/2 stanowi obszar rolniczej przestrzeni produkcyjnej. Nieruchomość posiada dostęp do drogi publicznej.
Roczny wywoławczy czynsz dzierżawny wynosi: 87 dt pszenicy.
4. obrębie Brzoza, gm. Duszniki, oznaczona w ewidencji gruntów jako działki nr 259/1 i 259/2 o łącznej powierzchni
21,7400 ha, w tym: RIIIa - 7,1373 ha, RIIIb - 2,3000 ha, RIVa - 10,6227 ha, RV - 1,6800 ha.
Działki zapisane jest w KW nr TXXK33 i TVIIIDR prowadzone przez Wydział Ksiąg Wieczystych w Sądzie Rejonowym w Szamotułach.
Dla nieruchomości brak jest aktualnego planu zagospodarowania przestrzennego.
W Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Duszniki działki nr 259/1 i 259/2 stanowi obszar rolniczej przestrzeni produkcyjnej. Nieruchomość posiada dostęp do drogi publicznej.
Roczny wywoławczy czynsz dzierżawny wynosi: 232 dt pszenicy.
5. obrębie Brzoza, gm. Duszniki, oznaczona w ewidencji gruntów jako działka nr 256 o powierzchni 12,7100 ha, w tym: RIVa - 7,7000 ha, RV - 5,0100 ha.
Działka zapisana jest w KW nr TVIIIDR prowadzona przez Wydział Ksiąg Wieczystych w Sądzie Rejonowym w Szamotułach.
Dla nieruchomości brak jest aktualnego planu zagospodarowania przestrzennego.
W Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Duszniki działka nr 256 stanowi obszar rolniczej przestrzeni produkcyjnej. Nieruchomość posiada dostęp do drogi publicznej.
Roczny wywoławczy czynsz dzierżawny wynosi: 82 dt pszenicy.
6. obrębie Brzoza, gm. Duszniki, oznaczona w ewidencji gruntów jako działka nr 255 o powierzchni 5,3900 ha, w tym: RIVa - 2,9400 ha, RV - 2,1000 ha, RVI - 0,3500 ha.
Działka zapisana jest w KW nr TVIIIDR prowadzona przez Wydział Ksiąg Wieczystych w Sądzie Rejonowym w Szamotułach.
Dla nieruchomości brak jest aktualnego planu zagospodarowania przestrzennego.
W Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Duszniki działka nr 255 stanowi obszar rolniczej przestrzeni produkcyjnej. Nieruchomość posiada dostęp do drogi publicznej.
Roczny wywoławczy czynsz dzierżawny wynosi: 32 dt pszenicy.
7. obrębie Brzoza, gm. Duszniki, oznaczona w ewidencji gruntów jako działka nr 253 o powierzchni 11,5500 ha, w tym: RIVa - 8,5100 ha, RV - 0,5800 ha, RVI - 2,4600 ha.
Działki zapisana jest w KW nr TXXK39 prowadzona przez Wydział Ksiąg Wieczystych w Sądzie Rejonowym w Szamotułach.
Dla nieruchomości brak jest aktualnego planu zagospodarowania przestrzennego.
W Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Duszniki działka nr 253 stanowi obszar rolniczej przestrzeni produkcyjnej. Nieruchomość posiada dostęp do drogi publicznej.
Roczny wywoławczy czynsz dzierżawny wynosi: 90 dt pszenicy.
8. obrębie Brzoza, gm. Duszniki, oznaczona w ewidencji gruntów jako działka nr 244/1 o powierzchni 15,4700 ha, w tym: RIIIa - 0,7500 ha, RIIIb - 1,1500 ha, RIVa - 9,6900 ha, RIVb - 2,9500 ha, RV - 0,9300 ha.
Działka zapisana jest w KW nr TVIIIDR prowadzona przez Wydział Ksiąg Wieczystych w Sądzie Rejonowym w Szamotułach.
Dla nieruchomości brak jest aktualnego planu zagospodarowania przestrzennego.
W Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Duszniki działka nr 244/1 stanowi obszar rolniczej przestrzeni produkcyjnej. Nieruchomość posiada dostęp do drogi publicznej.
Roczny wywoławczy czynsz dzierżawny wynosi: 135 dt pszenicy.
9. obrębie Brzoza, gm. Duszniki, oznaczona w ewidencji gruntów jako działki nr 245 i 484 o łącznej powierzchni
16,2200 ha, w tym: RIIIa - 0,3200 ha, RIIIb - 3,8600 ha, RIVa - 6,2500 ha, RIVb - 1,5100 ha, RV - 3,0200 ha, RVI - 1,2600 ha.
Działki zapisane są w KW nr TIIIDR i TXXK39 prowadzone przez Wydział Ksiąg Wieczystych w Sądzie Rejonowym w Szamotułach.
Dla nieruchomości brak jest aktualnego planu zagospodarowania przestrzennego.
W Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Duszniki działki nr 245 i 484 stanowi obszar rolniczej przestrzeni produkcyjnej. Nieruchomość posiada dostęp do drogi publicznej.
Roczny wywoławczy czynsz dzierżawny wynosi: 124 dt pszenicy.
10. obrębie Brzoza, gm. Duszniki, oznaczona w ewidencji gruntów jako działki nr 246 i 247 o łącznej powierzchni
11,4000 ha, w tym: RIIIb - 2,8500 ha, RIVa - 8,5500 ha
Działki zapisane są w KW nr TIIIDR prowadzona przez Wydział Ksiąg Wieczystych w Sądzie Rejonowym w Szamotułach.
Dla nieruchomości brak jest aktualnego planu zagospodarowania przestrzennego.
W Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Duszniki działki nr 246 i 247 stanowi obszar rolniczej przestrzeni produkcyjnej. Nieruchomość posiada dostęp do drogi publicznej.
Roczny wywoławczy czynsz dzierżawny wynosi: 110 dt pszenicy.
11. obrębie Brzoza, gm. Duszniki, oznaczona w ewidencji gruntów jako działki nr 232, 233, 234, 238, 239 o łącznej powierzchni 15,5000 ha, w tym: RIIIa - 11,4000 ha, RIIIb - 3,5700 ha, RIVa - 0,4500 ha, RIVb - 0,0800 ha.
Działki zapisane są w KW nr TXXK26 i TVIIIDR prowadzona przez Wydział Ksiąg Wieczystych w Sądzie Rejonowym w Szamotułach.
Dla nieruchomości brak jest aktualnego planu zagospodarowania przestrzennego.
W Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Duszniki działki nr 232, 234, 239 stanowi obszar rolniczej przestrzeni produkcyjnej. Działki 233 i 238 stanowią rowy. Nieruchomość posiada dostęp do drogi publicznej.
Roczny wywoławczy czynsz dzierżawny wynosi: 206 dt pszenicy.
12. obrębie Brzoza, gm. Duszniki, oznaczona w ewidencji gruntów jako działki nr 225 i 226 o łącznej powierzchni
5,3500 ha, w tym: RIIIa - 3,3300 ha, RIIIb - 0,5400 ha, RIVa - 1,0500 ha, RIVb - 0,4300 ha.
Działki zapisane są w KW nr TXXK28 prowadzona przez Wydział Ksiąg Wieczystych w Sądzie Rejonowym w Szamotułach.
Dla nieruchomości brak jest aktualnego planu zagospodarowania przestrzennego.
W Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Duszniki działki nr 225 i 226 stanowi obszar rolniczej przestrzeni produkcyjnej. Nieruchomość posiada dostęp do drogi publicznej.
Roczny wywoławczy czynsz dzierżawny wynosi: 65 dt pszenicy.
13. obrębie Brzoza, gm. Duszniki, oznaczona w ewidencji gruntów jako działki nr 227/1, 227/2, 227/3, 227/4, 228/1, 228/2 o łącznej powierzchni 21,0037 ha, w tym: RIIIa - 13,2559 ha, RIIIb - 7,3534 ha, RIVa - 0,3507 ha, RV - 0,0437 ha.
Działki zapisane są w KW nr TXIIIDR, TVIIIDR, TXXK36, TXXK30 prowadzone przez Wydział Ksiąg Wieczystych w Sądzie Rejonowym w Szamotułach.
Dla nieruchomości brak jest aktualnego planu zagospodarowania przestrzennego.
W Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Duszniki działki nr 227/1, 227/2, 227/3, 227/4 stanowi obszar rolniczej przestrzeni produkcyjnej. Działki 228/1 i 228/2 stanowią rowy. Nieruchomość posiada dostęp do drogi publicznej.
Roczny wywoławczy czynsz dzierżawny wynosi: 278 dt pszenicy.
14. obrębie Brzoza, gm. Duszniki, oznaczona w ewidencji gruntów jako działka nr 231 o powierzchni 13,9900 ha, w tym: RIIIa - 7,3600 ha, RIIIb - 4,6700 ha, RIVa - 1,9600 ha.
Działki zapisana jest w KW nr TXXK31 prowadzona przez Wydział Ksiąg Wieczystych w Sądzie Rejonowym w Szamotułach.
Dla nieruchomości brak jest aktualnego planu zagospodarowania przestrzennego.
W Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Duszniki działka nr 231 stanowi obszar rolniczej przestrzeni produkcyjnej. Nieruchomość posiada dostęp do drogi publicznej.
Roczny wywoławczy czynsz dzierżawny wynosi: 175 dt pszenicy.
15. obrębie Brzoza, gm. Duszniki, oznaczona w ewidencji gruntów jako działki nr 229/2 i 229/3 o łącznej powierzchni
9,4700 ha, w tym: RIIIa - 1,7200 ha, RIIIb - 4,7100 ha, RIVa - 2,2000 ha, RV - 0,7200 ha, drogi - 0,1200 ha.
Działki zapisane są w KW nr PO1A/00000783/1 i TVIIIDR prowadzona przez Wydział Ksiąg Wieczystych w Sądzie Rejonowym w Szamotułach.
Dla nieruchomości brak jest aktualnego planu zagospodarowania przestrzennego.
W Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Duszniki działka nr 229/2 stanowi obszar rolniczej przestrzeni produkcyjnej na terenie przebiega linia elektroenergetyczna 400 kV wraz z granicami pasa technologicznego, działka 229/3 - stanowi drogę przez teren linia elektroenergetyczna 400 kV wraz z granicami pasa technologicznego. Nieruchomość posiada dostęp do drogi publicznej.
Roczny wywoławczy czynsz dzierżawny wynosi: 98 dt pszenicy.
16. obrębie Brzoza, gm. Duszniki, oznaczona w ewidencji gruntów jako działki nr 229/4, 229/6 i 229/7 o łącznej powierzchni 17,8100 ha, w tym: RIIIa - 0,0900 ha, RIIIb - 3,5900 ha, RIVa - 6,7800 ha, RV - 6,2900 ha, RVI - 0,9500 ha, drogi - 0,1100 ha.
Działki zapisane są w KW nr TVIIIDR i TXXK30 prowadzona przez Wydział Ksiąg Wieczystych w Sądzie Rejonowym w Szamotułach.
Dla nieruchomości brak jest aktualnego planu zagospodarowania przestrzennego.
W Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Duszniki działki nr 229/6 i 229/7 stanowi obszar rolniczej przestrzeni produkcyjnej na terenie przebiega linia elektroenergetyczna 400 kV wraz z granicami pasa technologicznego, działka 229/4 - stanowi drogę powiatową. Nieruchomość posiada dostęp do drogi publicznej.
Roczny wywoławczy czynsz dzierżawny wynosi: 120 dt pszenicy.
17. obrębie Ceradz Dolny, gm. Duszniki, oznaczona w ewidencji gruntów jako część działki nr 20/2 o powierzchni 14,6250 ha, w tym: RIVa - 12,1575 ha, RV - 2,4675 ha.
Działki zapisana jest w KW nr TIIIDR prowadzona przez Wydział Ksiąg Wieczystych w Sądzie Rejonowym w Szamotułach.
Dla nieruchomości brak jest aktualnego planu zagospodarowania przestrzennego.
W Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Duszniki działka nr 20/2 stanowi obszar rolniczej przestrzeni produkcyjnej. Nieruchomość posiada dostęp do drogi publicznej.
Roczny wywoławczy czynsz dzierżawny wynosi: 90 dt pszenicy.
18. obrębie Ceradz Dolny, gm. Duszniki, oznaczona w ewidencji gruntów jako część działki nr 20/2 o powierzchni 21,5621 ha, w tym: RIVa - 11,3796 ha, RV - 10,1825 ha.
Działki zapisana jest w KW nr TIIIDR prowadzona przez Wydział Ksiąg Wieczystych w Sądzie Rejonowym w Szamotułach.
Dla nieruchomości brak jest aktualnego planu zagospodarowania przestrzennego.
W Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Duszniki działka nr 20/2 stanowi obszar rolniczej przestrzeni produkcyjnej. Nieruchomość posiada dostęp do drogi publicznej.
Roczny wywoławczy czynsz dzierżawny wynosi: 100 dt pszenicy.
Nieruchomość wydzierżawiona zostanie do dnia 31.10.2014 r. na cele rolne bez możliwości przedłużenia.
Termin, miejsce i warunki przetargu zostaną podane do wiadomości w odrębnym ogłoszeniu.
Powyższy wykaz będzie wywieszony na tablicach ogłoszeń w siedzibach: ANR OT w Poznaniu, UG Duszniki, we właściwym terytorialnie sołectwie oraz Izbie Rolniczej oraz opublikowany w Gazecie Wyborczej i na stronie internetowej ANR OT Poznań www.anr.gov.pl od dnia 02.01.2014 r. do dnia 16.01.2014 r.
Szczegółowe informacje można uzyskać w siedzibie Agencji Nieruchomości Rolnych OT w Poznaniu, 61-701 Poznań, ul. Fredry 12, pokój 406, tel. 61 856 07 02.
32657995

źródło: komunikaty.pl
 GORĄCE KOMUNIKATY
Przedmiot ogłoszenia Lokalizacja
Konserwacja cieków istotnych dla rolnictwa i melioracji podstawowych Zadanie XV gm. Górowo Iławeckie, Bisztynek, Bartoszyce,...
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, roboty budowlane, przetarg nieograniczony
Olsztyn
(warmińsko-mazurskie)
Roboty budowlane wykończeniowe części piętra budynku remizy OSP w Łostówce w ramach programu Małopolskie Remizy
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, roboty budowlane, przetarg nieograniczony
Mszana Dolna
(małopolskie)
Zimowe utrzymanie dróg powiatowych na terenie powiatu piaseczyńskiego w sezonie 2013/2014
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, zamówienia na usługi, przetarg nieograniczony
Piaseczno
(mazowieckie)
WYSZUKIWARKA KOMUNIKATÓW
  • Treść
  • Kategoria
  • Region
Aktualna liczba komunikatów:
397 692
 W PORTALU

POLECAMY W SERWISACH