PARTNERZY PORTALU partner portalu wnp.pl partner portalu wnp.pl partner portalu wnp.pl partner portalu wnp.pl
KOMUNIKAT

Informacja o zamiarze sprzedaży nieruchomości

AGENCJA NIERUCHOMOŚCI ROLNYCH ODDZIAŁ TERENOWY W POZNANIU

Data publikacji ogłoszenia:

2014-01-02

Rodzaj ogłoszenia:

Nieruchomości, grunty rolne, inne, sprzedaż

Dane podstawowe:

Lokalizacja

Poznań / wielkopolskie

Numer ogłoszenia

32657997

Powierzchnia

52 200 m2

Cena

118 920 zł

OpisODDZIAŁ TERENOWY W POZNANIU
podaje do publicznej wiadomości, że zamierza sprzedać
nieruchomości niezabudowane
położone w powiecie: kępińskim, gmina Bralin;
w obrębie: Mnichowice, oznaczone jako:
1. Działka nr 241/1 o łącznej pow. 15,3875 ha, w tym: grunty orne w klasach: RIVa - 5,6320 ha; RIVb - 6,7626 ha; RV - 2,9929 ha. Zapisana w KW nr KZ1E/00060033/0 prowadzona przez Sąd Rejonowy Wydział Ksiąg Wieczystych w Kępnie. Cena nieruchomości wynosi: 382.400,00 zł.
W Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Bralin zatwierdzonym uchwałą nr XXI/103/2012 Rady Gminy Bralin z dnia 02.04.2012 r. działka posiada następujące przeznaczenie: R - tereny rolnicze; PEW - obszar potencjalnej możliwości lokalizacji obiektów energetyki wiatrowej; granica strefy lokalizacji stanowiska archeologicznej; granica strefy ochrony archeologicznej.
2. Działka nr 241/2 o łącznej pow. 11,7518 ha, w tym: grunty orne w klasach: RIVa - 7,3063 ha; RIVb - 2,2756 ha; RV - 0,1749 ha; łąki w klasach: ŁIV 1,9950. Zapisana w KW nr KZ1E/00060033/0 prowadzona przez Sąd Rejonowy Wydział Ksiąg Wieczystych w Kępnie. Cena nieruchomości wynosi: 275.700,00 zł.
W Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Bralin zatwierdzonym uchwałą nr XXI/103/2012 Rady Gminy Bralin z dnia 02.04.2012 r. działka posiada następujące przeznaczenie: R - tereny rolnicze; PEW - obszar potencjalnej możliwości lokalizacji obiektów energetyki wiatrowej; granica strefy ochrony archeologicznej.
3. Kompleks działek nr 239 i 245 o łącznej pow. 3,6300 ha, w tym: łąki w klasach: ŁIV - 3,4600 ha, nieużytki: N - 0,1700 ha Zapisane w KW nr KZ1E/00001355/2 prowadzona przez Sąd Rejonowy Wydział Ksiąg Wieczystych w Kępnie. Cena nieruchomości wynosi: 56.530,00 zł.
W Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Bralin zatwierdzonym uchwałą nr XXI/103/2012 Rady Gminy Bralin z dnia 02.04.2012 r. działki posiadają następujące przeznaczenie: R - tereny rolnicze; PEW - obszar potencjalnej możliwości lokalizacji obiektów energetyki wiatrowej.
4. Działka nr 367/33 o łącznej pow. 8,9126 ha, w tym: grunty orne w klasach: RIIIb - 2,5678 ha, RIVa - 1,8000 ha; RIVb - 3,8135 ha; RV - 0,6961 ha; RVI - 0,0352 ha. Zapisana w KW nr KZ1E/00060033/0 prowadzona przez Sąd Rejonowy Wydział Ksiąg Wieczystych w Kępnie. Cena nieruchomości wynosi: 244.100,00 zł.
W Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Bralin zatwierdzonym uchwałą nr XXI/103/2012 Rady Gminy Bralin z dnia 02.04.2012 r. działki posiadają następujące przeznaczenie: R - tereny rolnicze.
5. Działka nr 367/34 o łącznej pow. 13,1819 ha, w tym: grunty orne w klasach: RIIIb - 2,3729 ha; RIVa - 2,8966 ha; RIVb - 1,7588 ha; RV - 4,7183 ha; RVI - 1,4353 ha. Zapisana w KW nr KZ1E/00060033/0 prowadzona przez Sąd Rejonowy Wydział Ksiąg Wieczystych w Kępnie. Cena nieruchomości wynosi: 342.715,00 zł.
W Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Bralin zatwierdzonym uchwałą nr XXI/103/2012 Rady Gminy Bralin z dnia 02.04.2012 r. działki posiadają następujące przeznaczenie: R - tereny rolnicze; PEW - obszar potencjalnej możliwości lokalizacji obiektów energetyki wiatrowej; granica strefy lokalizacji stanowiska archeologicznej; granica strefy ochrony archeologicznej; tereny odbudowy biologicznej cieków wodnych. Na ww. nieruchomość wydano decyzję o lokalizacji inwestycji celu publicznego nr RGI-7331-47/09/15 z dnia 05.08.2009 r. dla inwestycji polegającej na budowie kanalizacji sanitarnej na terenie wsi Nowa Wieś Książęca, Mnichowice, Bralin, z tym zastrzeżeniem, że decyzja ta dotyczyła działki sprzed podziału, tj. działki 367/28.
6. Działka nr 134 o łącznej pow. 5,2200 ha, w tym: grunty orne w klasach: RIVa - 1,6500 ha; RIVb - 0,7300 ha; RV - 1,2400 ha; RVI - 1,6000 ha. Zapisana w KW nr KZ1E/00060033/0 prowadzona przez Sąd Rejonowy Wydział Ksiąg Wieczystych w Kępnie. Cena nieruchomości wynosi: 118.920,00 zł.
W Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Bralin zatwierdzonym uchwałą nr XXI/103/2012 Rady Gminy Bralin z dnia 02.04.2012 r. działki posiadają następujące przeznaczenie: R - tereny rolnicze; strefa ochrony ekspozycji; granicy strefy eksploracji archeologicznej.
Stosownie do przepisów art. 29 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 19.10.1991 r. o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa (tekst jednolity Dz.U. z 2012, poz. 1187 z późn. zmianami) oraz § 5 ust. 1 i 2 rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 30.04.2012 r. w sprawie szczegółowego trybu sprzedaży nieruchomości Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa ich części składowych, warunków obniżenia ceny sprzedaży nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków oraz stawek szacunkowych gruntów (Dz.U. z 18.05.2012 r. poz. 540) - Agencja Nieruchomości Rolnych OT w Poznaniu zawiadamia niniejszym byłych właścicieli zbywanych nieruchomości lub ich spadkobierców, o zamiarze sprzedaży ww. nieruchomości oraz wzywa ich do założenia oświadczenia, że wyrażają zgodę na nabycie nieruchomości, za cenę i na warunkach określonych w niniejszym wykazie wraz z dokumentami potwierdzającymi uprawnienia do pierwszeństwa w nabyciu tych nieruchomości.
Oświadczenia o nabycie nieruchomości na wyżej podanych warunkach można składać w OT ANR w Poznaniu, ul. Fredry 12 w terminie 35 dni licząc od dnia jego publikacji. W przypadku złożenia przez byłego właściciela nieruchomości lub jego spadkobiercę oświadczenia o nabyciu nieruchomości na warunkach określonych w wykazie powinien przedłożyć dokumenty potwierdzające jego uprawnienie do pierwszeństwa w nabyciu tej nieruchomości.
W przypadku stwierdzenia braku wpływu oświadczeń, o których mowa wyżej, nieruchomości zamierza się sprzedać w trybie przetargu ograniczonego.
Agencja zastrzega sobie prawo wprowadzenia do umowy sprzedaży umownego prawa odkupu na podstawie przepisów kodeksu cywilnego.
Pełen tekst wykazu będzie wywieszony na okres 14 dni na tablicach ogłoszeń w siedzibach: ANR OT w Poznaniu, ANR OT Poznań ZSGZ w Przygodzicach, Urzędu Gminy Bralin, sołectwie Mnichowice, we właściwej terytorialnie Izbie Rolniczej oraz na stronie internetowej www.anr.gov.pl
Szczegółowe informacje o ww. nieruchomościach można uzyskać w Zamiejscowej Sekcji Gospodarowania Zasobem ANR OT Poznań, w Przygodzicach - Pardalin 1A, tel. 602 231 831.
32657997

źródło: komunikaty.pl
 GORĄCE KOMUNIKATY
Przedmiot ogłoszenia Lokalizacja
Przebudowa części budynku Zespołu Szkół im. Jana Pawła II w miejscowości Wilcza Wola.
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, roboty budowlane, przetarg nieograniczony
Dzikowiec
(inne)
Kursy prawa jazdy prowadzone w ramach Projektu: Działania na rzecz integracji społecznej mieszkańców powiatu zielonogórskiego...
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, zamówienia na usługi, przetarg nieograniczony
Zielona Góra
(lubuskie)
Konserwacja oraz stały nadzór nad prawidłowością funkcjonowania oprogramowania autorstwa firmy LogicSynergy Sp. z o.o.
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, zamówienia na usługi, zamówienie z wolnej ręki
Sosnowiec
(śląskie)
WYSZUKIWARKA KOMUNIKATÓW
  • Treść
  • Kategoria
  • Region
Aktualna liczba komunikatów:
397 692
 W PORTALU

POLECAMY W SERWISACH