PARTNERZY PORTALU partner portalu wnp.pl partner portalu wnp.pl partner portalu wnp.pl partner portalu wnp.pl
KOMUNIKAT

Informacja o zamiarze sprzedaży nieruchomości

AGENCJA NIERUCHOMOŚCI ROLNYCH ODDZIAŁ TERENOWY W POZNANIU

Data publikacji ogłoszenia:

2015-01-28

Rodzaj ogłoszenia:

Nieruchomości, grunty rolne, inne, sprzedaż

Dane podstawowe:

Lokalizacja

Poznań / wielkopolskie

Numer ogłoszenia

33040127

Powierzchnia

5 500 m2

Cena

24 750 zł

OpisPO.SGZ.S.4240.239.2.2015.BC
AGENCJA NIERUCHOMOŚCI ROLNYCH
ODDZIAŁ TERENOWY W POZNANIU
podaje do publicznej wiadomości, że zamierza sprzedać
nieruchomości niezabudowane
położone w obrębie Międzylesie, gm. Władysławów
Przedmiotem sprzedaży będą nieruchomości rolne niezabudowane wchodzące w skład Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa, a pochodzące z byłego pfz. gm. Władysławów, woj. wielkopolskie, opisane w ewidencji gruntów jako:
Obręb Międzylesie
1. działka nr 43/1 o pow. 0,5400 ha, w klasie użytków: RVI - 0,5400 ha, zapisana w KW nr KN1T/00029013/2 prowadzonej przez SR w Turku
Cena nieruchomości brutto wynosi 10.350,00 zł
2. działka nr 214/3 o pow. 0,5800 ha, w klasie użytków: PSV - 0,3800 ha, N - 0,2000 ha zapisana w KW nr KN1T/00029013/2 prowadzonej przez SR w Turku
Cena nieruchomości brutto wynosi 10.950,00 zł
3. działka nr 49/4 o pow. 0,5500 ha, w klasie użytków: RVI - 0,4900 ha, RVIz - 0,0600 ha zapisana w KW nr KN1T/00029013/2 prowadzonej przez SR w Turku
Cena nieruchomości brutto wynosi 24.750,00 zł
Ceny ww. nieruchomości zawierają koszty przygotowania do sprzedaży, a część nierolna działki 49/4 dodatkowo podatek VAT.
W obowiązującym planie zagospodarowania przestrzennego gminy Władysławów działki znajdują się na terenach oznaczonych jako:
- działka nr 43/1 - tereny zalesień
- działka nr 214/3 - tereny użytków zielonych, łąk i pastwisk w granicach strefy oddziaływania elektrowni wiatrowych I i II
- działka nr 49/4 - w części tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i usług w części tereny rolnicze wskazane do zalesienia.
Stosownie do przepisów art. 29 ust. 1 pkt 1 ustawy z 19 października 1991 r. oraz § 5 ust. 1 i 2 rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 30.04.2012 r. w sprawie szczegółowego trybu sprzedaży nieruchomości Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa i ich części składowych, warunków obniżenia ceny sprzedaży nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków oraz stawek szacunkowych gruntów (Dz.U. z 18.05.2012, poz. 540) - Agencja Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy w Poznaniu zawiadamia niniejszym byłych właścicieli zbywanych nieruchomości lub ich spadkobierców o zamiarze sprzedaży ww. nieruchomości oraz wzywa ich do złożenia oświadczenia, że wyrażają zgodę na nabycie nieruchomości za cenę i na warunkach określonych w niniejszym wykazie wraz z dokumentami potwierdzającymi uprawnienia do pierwszeństwa w nabyciu tych nieruchomości.
Oświadczenie w terminie 35 dni od dnia publikacji niniejszego wykazu należy kierować do siedziby ANR OT w Poznaniu, ul. Fredry 12.
Wykaz w pełnej treści będzie wywieszony na tablicach ogłoszeń w siedzibach: ANR OT w Poznaniu, ANR - ZSGZ Maliniec w Koninie, UG Władysławów, właściwych terytorialnie sołectwach, właściwej terytorialnie Izbie rolniczej oraz publikowany na stronie internetowej ANR OT Poznań www.anr.gov.pl.
________________________________________________________________________________________________________________
Szczegółowe informacje o nieruchomości można uzyskać w siedzibie Agencji Nieruchomości Rolnych - Sekcji Zamiejscowej Gospodarowania Zasobem w Koninie - Malińcu, ul. Gospodarcza 7, tel./fax (063) 242-41-21 lub 243-76-91.
33040127

źródło: komunikaty.pl
 GORĄCE KOMUNIKATY
Przedmiot ogłoszenia Lokalizacja
Usprawnienie funkcjonowania Szpitala Specjalistycznego im. Sz. Starkiewicza w Dąbrowie Górniczej poprzez rozwój elektronicznych...
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, zamówienia na dostawy, przetarg nieograniczony
Dąbrowa Górnicza
(śląskie)
Dostawa sprzętu komputerowego (switche) - PN/15/149/2013
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, zamówienia na dostawy, przetarg nieograniczony
Warszawa
(mazowieckie)
Srokowo: Wykonanie kotłowni gazowej w budynku Szkoły Podstawowej przy ulicy Szkolnej w Srokowie działka 724 obręb Srokowo
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, roboty budowlane, przetarg nieograniczony
Srokowo
(warmińsko-mazurskie)
WYSZUKIWARKA KOMUNIKATÓW
  • Treść
  • Kategoria
  • Region
Aktualna liczba komunikatów:
397 708

POLECAMY W SERWISACH