PARTNERZY PORTALU partner portalu wnp.pl partner portalu wnp.pl partner portalu wnp.pl
KOMUNIKAT

Informuje o zamiarze wszczęcia postępowania w sprawie wydania decyzji o czasowe udostępnienie części nieruchomości gruntowych położonych w...

STAROSTA MAKOWSKI

Data publikacji ogłoszenia:

2014-10-03

Rodzaj ogłoszenia:

Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o zamówieniu, zamówienia na usługi, przetarg ograniczony

Dane podstawowe:

Lokalizacja

Maków Mazowiecki / mazowieckie

Numer ogłoszenia

139892

Opis


Maków Mazowiecki 02.10.2014

STAROSTA  MAKOWSKI wykonujący zadania z zakresu administracji rządowej, stosownie do art. 113 ust. 5, 6 i 7, art. 114 ust. 3 i 4, art. 124b w związku z art. 124a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. 2014 nr 518 j.t.)

Informuje o zamiarze wszczęcia postępowania w sprawie wydania decyzji o czasowe udostępnienie części nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Suche gmina Płoniawy - Bramura powiat makowski województwo mazowieckie, składającej się z działki nr 39/1 o powierzchni 0,4288 ha, ujawnionej w księdze wieczystej KW OS1P/00042971/5, o nieuregulowanym stanie prawnym, w celu przeprowadzenia robót budowlanych polegających na demontażu linii napowietrznej nN oraz budowie nowej linii napowietrznej nN o dł. około 60 m wraz ze słupem energetycznym.

W związku z powyższym wzywa się następców prawnych Pana Piórkowski Onufry Jan oraz inne osoby, które wykażą, że przysługują im prawa rzeczowe do ww. nieruchomości, aby w terminie 2 miesięcy od daty ukazania się niniejszego ogłoszenia zgłosili się i udokumentowali swoje prawa do przedmiotowej nieruchomości w Wydziale Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego w Makowie Mazowieckim, ul. Mickiewicza 30 pokój nr 24.

Jeżeli w terminie 2 miesięcy od dnia ogłoszenia nie zgłoszą się osoby, którym przysługują prawa rzeczowe do nieruchomości zostanie wszczęte postępowanie w trybie art. 124b w związku z art. 124a ustawy o gospodarce nieruchomościami.

Niniejszą informację wywiesza się na tablicach ogłoszeń: Starostwa Powiatowego w Makowie Mazowieckim - ul. Rynek 1 i Mickiewicza 30 oraz Urzędu Gminy Płoniawy-Bramura i publikuje się na stronie internetowej Powiatu Makowskiego www.bip.powiat-makowski.pl na okres 2 miesięcy od dnia 3 października 2014 do  dnia 2 grudnia 2014 oraz zamieszcza się w Serwisie Komunikaty.pl, który spełnia ustawowy wymóg publikacji ogłoszeń w prasie  o zasięgu ogólnopolskim.

źródło: komunikaty.pl
 GORĄCE KOMUNIKATY
Przedmiot ogłoszenia Lokalizacja
Przygotowanie infrastruktury informatycznej do nauczania zdalnego i przeprowadzenie szkoleń specjalistycznych dla nauczycieli...
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o sprostowaniach, zamówienia na usługi, przetarg nieograniczony
Opatowiec
(świętokrzyskie)
Dostawa części zamiennych i eksploatacyjnych do aparatury firmy Olympus
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, zamówienia na dostawy, przetarg nieograniczony
Chęciny
(świętokrzyskie)
Informacja o zamiarze wydzierżawienia nieruchomości
Nieruchomości, grunty rolne, inne
Poznań
(wielkopolskie)
WYSZUKIWARKA KOMUNIKATÓW
  • Treść
  • Kategoria
  • Region
Aktualna liczba komunikatów:
397 692
 W PORTALU

POLECAMY W SERWISACH