PARTNERZY PORTALU partner portalu wnp.pl partner portalu wnp.pl partner portalu wnp.pl
KOMUNIKAT

Inwentaryzacja architektoniczno - budowlana budynków, dla potrzeb wyodrębnienia samodzielnych lokali położonych na terenie Gminy wrocław

Gmina Wrocław Urząd Miejski Wrocławia

Data publikacji ogłoszenia:

2015-02-07

Rodzaj ogłoszenia:

Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, zamówienia na usługi, przetarg nieograniczony

Dane podstawowe:

Lokalizacja

Wrocław / dolnośląskie

Numer ogłoszenia

27342/2015

Opis

Wrocław: Inwentaryzacja architektoniczno - budowlana budynków, dla potrzeb wyodrębnienia samodzielnych lokali położonych na terenie Gminy wrocław
Numer ogłoszenia: 27342 - 2015; data zamieszczenia: 06.02.2015
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 397188 - 2014r.
Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Wrocław Urząd Miejski Wrocławia, pl. Nowy Targ 1-8, 50-141 Wrocław, woj. dolnośląskie, tel. 71 7779230, 7779231, faks 71 7779229.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Inwentaryzacja architektoniczno - budowlana budynków, dla potrzeb wyodrębnienia samodzielnych lokali położonych na terenie Gminy wrocław.
II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi.
II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest sporządzenie inwentaryzacji architektoniczno-budowlanych budynków, dla potrzeb wyodrębnienia samodzielnych lokali położonych na terenie Gminy Wrocław. Przedmiot zamówienia został podzielony na cztery Zadania.
Dokumentacja będzie sporządzana celem określenia stanu faktycznego w zakresie powierzchni i struktury lokalu, jak również celem uzyskania zaświadczenia
o samodzielności lokalu. Niezbędne jest podanie adresu geodezyjnego oraz numeru lokalu w inwentaryzowanym budynku.
Zakres rzeczowy obejmuje:
1) Zestawienie:
- numer lokalu;
- określenie kondygnacji, na której położony jest lokal;
- wysokość lokalu;
- pomiar lokalu wraz z zestawieniem powierzchni mierzonych pomieszczeń;
- skala w jakiej została wykonana inwentaryzacja lokalu;
- wskazanie charakteru lokalu (mieszkalny, użytkowy);
- data wykonania inwentaryzacji, imię, nazwisko i podpis osoby, która ją wykonała;
- wielkość udziałów lokali w nieruchomości wspólnej określona w ułamku zwykłym(obliczenie udziałów w nieruchomości wspólnej z uwzględnieniem powierzchni lokali już wyodrębnionych stanowiących własność osób trzecich)..
II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71.25.10.00-2.
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony
III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:
nie
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
Część NR: 1   Nazwa: Inwentaryzacjia architektoniczno-budowlana budynków, dla potrzeb wyodrębnienia samodzielnych lokali położonych na terenie Gminy Wrocław
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 08.01.2015.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 4.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

EURO-PROJEKT Dariusz Daniel, ul. Powstańców Śląskich 116, Żernica, kraj/woj. Polska.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 28600,00 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 18700,00
Oferta z najniższą ceną: 18700,00 / Oferta z najwyższą ceną: 40920,00
Waluta: PLN.Część NR: 2   Nazwa: Inwentaryzacja architektoniczno - budowlana budynków dla potrzeb wyodrębnienia samodzielnych lokali położonych na terenie Gminy Wrocław.
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 08.01.2015.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 6.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 1.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

EURO-PROJEKT Dariusz Daniel, ul. Powstańców Śląskich 116,, Żernica, kraj/woj. Polska.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 45500,00 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 27650,00
Oferta z najniższą ceną: 27650,00 / Oferta z najwyższą ceną: 385000,00
Waluta: PLN.Część NR: 3   Nazwa: Inwentaryzacja architektoniczno - budowlana budynków dla potrzeb wyodrębnienia samodzielnych lokali położonych na terenie Gminy Wrocław.
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 08.01.2015.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 7.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 1.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

LEX - BUD s.c. Czesław Sonik, Jolanta Szwed - Sokołowska, ul. Sienkiewicza 2B,, Paczków, kraj/woj. Polska.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 26000,00 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 23862,00
Oferta z najniższą ceną: 15498,00 / Oferta z najwyższą ceną: 220000,00
Waluta: PLN.Część NR: 4   Nazwa: Inwentaryzacja architektoniczno - budowlana budynków dla potrzeb wyodrębnienia samodzielnych lokali położonych na terenie Gminy Wrocław.
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 08.01.2015.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 3.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

Pracownia Projektowa ARACHNEA Julia Wieczorek-Barzyk, ul. Dzielna 3D, 54-152 Wrocław, kraj/woj. dolnośląskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 22100,00 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 26973,90
Oferta z najniższą ceną: 13382,40 / Oferta z najwyższą ceną: 26973,90
Waluta: PLN.

źródło: komunikaty.pl
 GORĄCE KOMUNIKATY
Przedmiot ogłoszenia Lokalizacja
Postępowanie przetargowe na najem pomieszczeń
Nieruchomości, lokale, przetarg
Chęciny
(świętokrzyskie)
dostawa wraz z instalacją dwóch projektorów multimedialnych
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, zamówienia na dostawy, przetarg nieograniczony
Warszawa
(mazowieckie)
Pensjonat 5 Dębów położony w Międzyzdrojach na sprzedaż
Nieruchomości, budynki inne, inne
Międzyzdroje
(zachodniopomorskie)
WYSZUKIWARKA KOMUNIKATÓW
  • Treść
  • Kategoria
  • Region
Aktualna liczba komunikatów:
397 662
 W PORTALU

POLECAMY W SERWISACH