PARTNERZY PORTALU partner portalu wnp.pl partner portalu wnp.pl partner portalu wnp.pl partner portalu wnp.pl
KOMUNIKAT

Inwestycje dotyczące sal gimnastycznych - wentylacja sali gimnastycznej w Gimnazjum nr 9 w Katowicach przy ul. Krzyżowej 12.

Zespół Obsługi Jednostek Oświatowych

Data publikacji ogłoszenia:

2012-05-29

Rodzaj ogłoszenia:

Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, roboty budowlane, przetarg nieograniczony

Dane podstawowe:

Lokalizacja

Katowice / śląskie

Numer ogłoszenia

117045/2012

Opis

Katowice: Inwestycje dotyczące sal gimnastycznych - wentylacja sali gimnastycznej w Gimnazjum nr 9 w Katowicach przy ul. Krzyżowej 12.
Numer ogłoszenia: 117045 - 2012; data zamieszczenia: 28.05.2012
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 100320 - 2012r.
Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Zespół Obsługi Jednostek Oświatowych, ul. Mariacka 23 23, 40-014 Katowice, woj. śląskie, tel. , faks.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Inwestycje dotyczące sal gimnastycznych - wentylacja sali gimnastycznej w Gimnazjum nr 9 w Katowicach przy ul. Krzyżowej 12..
II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.
II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Inwestycje dotyczące sal gimnastycznych - wentylacja sali gimnastycznej w Gimnazjum nr 9 w Katowicach przy ul. Krzyżowej 12. Zamówienie obejmuje swym zakresem montaż centrali wentylacyjnej nawiewno-wywiewnej, montaż kanałów wentylacyjnych i wentylatora kanałowego, wykonanie elementów nawiewnych i wywiewnych, wykonanie instalacji grzewczej do nagrzewnicy oraz układu sterowania i automatyki zgodnie z Projektem wykonawczym..
II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.30.00.00-0, 45.33.12.10-1, 45.31.00.00-3.
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony
III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:
nie
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 24.05.2012.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 11.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 3.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

Zakład Projektowo-Usługowo-Handlowy PREFER s.c. Aleksander Oprządek, Andrzej Oprządek, ul. Mikołowska 22/1, 44-100 Gliwice, kraj/woj. śląskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 95334,24 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 106339,88
Oferta z najniższą ceną: 93020,75 / Oferta z najwyższą ceną: 166209,90
Waluta: PLN.

źródło: komunikaty.pl
 GORĄCE KOMUNIKATY
Przedmiot ogłoszenia Lokalizacja
Sprzątanie i utrzymanie czystości w pomieszczeniach i ciągach komunikacyjnych w budynkach, oraz usługa sprzątania, pielęgnacji...
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, zamówienia na usługi, przetarg nieograniczony
Mielec
(podkarpackie)
Przetarg
Nieruchomości, grunty inne, przetarg
Warszawa
(mazowieckie)
Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Zamawiającego
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o sprostowaniach, zamówienia na usługi, przetarg nieograniczony
Kłobuck
(śląskie)
WYSZUKIWARKA KOMUNIKATÓW
  • Treść
  • Kategoria
  • Region
Aktualna liczba komunikatów:
397 708
 W PORTALU

POLECAMY W SERWISACH