PARTNERZY PORTALU partner portalu wnp.pl partner portalu wnp.pl partner portalu wnp.pl partner portalu wnp.pl
KOMUNIKAT

Jednokrotne koszenie skarp i korony wału - lewy wał Babulówki i wały cofkowe potoku Rów L+P, Dymitrowsko-Młodochowskiego L+P- 18 245 mb

Podkarpacki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych

Data publikacji ogłoszenia:

2014-07-02

Rodzaj ogłoszenia:

Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, zamówienia na usługi, przetarg nieograniczony

Dane podstawowe:

Lokalizacja

Rzeszów / podkarpackie

Numer ogłoszenia

219584/2014

Opis

Rzeszów: Jednokrotne koszenie skarp i korony wału - lewy wał Babulówki i wały cofkowe potoku Rów L+P, Dymitrowsko-Młodochowskiego L+P- 18 245 mb
Numer ogłoszenia: 219584 - 2014; data zamieszczenia: 01.07.2014
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi
Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 181236 - 2014r.
Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Podkarpacki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych, ul. Hetmańska 9, 35-959 Rzeszów, woj. podkarpackie, tel. 17 8537 440, faks 17 8536421.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: wojewódzka samorządowa jedn.org.nieposiadająca osobowości prawnej jedn.budżetowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Jednokrotne koszenie skarp i korony wału - lewy wał Babulówki i wały cofkowe potoku Rów L+P, Dymitrowsko-Młodochowskiego L+P- 18 245 mb.
II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi.
II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Lewy wał Babulówki w km 6+506 - 19+229
ręczne wykoszenie porostów twardych, gęstych na skarpach i koronie wału
z wygrabieniem - 20% ogólnej powierzchni - 17 775 m2
koszenie mechaniczne kosiarką bijakową 80% ogólnej powierzchni - 71 100,5 m2
Wały potoku Rów L+P, lewy w km 0+000 - 2+608, prawy w km 0+000 - 1+547
ręczne wykoszenie porostów twardych, gęstych na skarpach i koronie wału
z wygrabieniem - 20% ogólnej powierzchni - 4 986 m2
koszenie mechaniczne kosiarką bijakową 80% ogólnej powierzchni - 19 944 m2
Wały Dymitrowsko-Młodochowskiego L+P, lewy w km 0+000 - 0+865, prawy w km 0+000 - 0+502
ręczne wykoszenie porostów twardych, gęstych na skarpach i koronie wału
z wygrabieniem - 20% ogólnej powierzchni - 1914 m2
koszenie mechaniczne kosiarką bijakową 80% ogólnej powierzchni - 7655 m2.
II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 77.31.00.00-6.
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony
III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:
nie
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 01.07.2014.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 5.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

Zakład Usług Transportowych i Melioracyjnych Sławomir Rolek, ul. JP II 114, 39-451 Skopanie, kraj/woj. podkarpackie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 7155,73 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 5411,05
Oferta z najniższą ceną: 5411,05 / Oferta z najwyższą ceną: 9209,89
Waluta: PLN.

źródło: komunikaty.pl
 GORĄCE KOMUNIKATY
Przedmiot ogłoszenia Lokalizacja
03700- Przebudowa ul Zamkowej od ul. Kazimierza Wielkiego do ul. Modrzejewskiej we Wrocławiu
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o sprostowaniach, roboty budowlane, przetarg nieograniczony
Wrocław
(dolnośląskie)
Wykonanie modernizacji budynków pełniących funkcje społeczno-kulturalne w miejscowościach Białogóra, Prusewo, Karlikowo,...
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, roboty budowlane, przetarg nieograniczony
Krokowa
(pomorskie)
Wykonanie instalacji elektrycznej i oświetleniowej kompostowni stabilizatu w BESKID ŻYWIEC Sp. z o.o.
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, roboty budowlane, przetarg nieograniczony
Żywiec
(śląskie)
WYSZUKIWARKA KOMUNIKATÓW
  • Treść
  • Kategoria
  • Region
Aktualna liczba komunikatów:
397 708
 W PORTALU

POLECAMY W SERWISACH