PARTNERZY PORTALU partner portalu wnp.pl partner portalu wnp.pl partner portalu wnp.pl
KOMUNIKAT

jednorazowa dostawa materiałów pomocniczych i odczynników laboratoryjnych

Państwowy Instytut Weterynaryjny - Państwowy Instytut Badawczy

Data publikacji ogłoszenia:

2013-01-19

Rodzaj ogłoszenia:

Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, zamówienia na dostawy, przetarg nieograniczony

Dane podstawowe:

Lokalizacja

Puławy / lubelskie

Numer ogłoszenia

10935/2013

Opis

Puławy: jednorazowa dostawa materiałów pomocniczych i odczynników laboratoryjnych
Numer ogłoszenia: 10935 - 2013; data zamieszczenia: 18.01.2013
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 248587 - 2012r.
Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Państwowy Instytut Weterynaryjny - Państwowy Instytut Badawczy, Al. Partyzantów 57, 24-100 Puławy, woj. lubelskie, tel. 081 8893000, faks 081 8862595.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: jednostka badawczo-rozwojowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: jednorazowa dostawa materiałów pomocniczych i odczynników laboratoryjnych.
II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy.
II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: jednorazowa dostawa materiałów pomocniczych i odczynników laboratoryjnych z podziałem na zadania.
II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 24.00.00.00-4, 38.43.70.00-7.
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony
III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:
nie
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
Część NR: 1   Nazwa: Zadanie nr 2
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 13.12.2012.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

Life Technologies Polska sp. z o.o., ul. Puławska 303, 02-785 Warszawa, kraj/woj. mazowieckie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 390,00 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 856,08
Oferta z najniższą ceną: 856,08 / Oferta z najwyższą ceną: 856,08
Waluta: PLN.Część NR: 2   Nazwa: zadanie nr 3
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 05.12.2012.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 2.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

Life Technologies Polska sp. z o.o., ul. Puławska 303, 00-203 Warszawa, kraj/woj. mazowieckie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 16458,00 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 20243,34
Oferta z najniższą ceną: 20243,34 / Oferta z najwyższą ceną: 30550,74
Waluta: PLN.Część NR: 3   Nazwa: zadanie nr 4
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 05.12.2012.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 3.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

Biomed SA, al. Sosnowa 8, 30-224 Kraków, kraj/woj. małopolskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 1140,00 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 1231,20
Oferta z najniższą ceną: 1231,20 / Oferta z najwyższą ceną: 7567,02
Waluta: PLN.Część NR: 4   Nazwa: Zadanie nr 5
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 05.12.2012.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

bioMerieux sp. z o.o., ul. Żeromskiego 17, 01-882 Warszawa, kraj/woj. mazowieckie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 80,00 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 86,40
Oferta z najniższą ceną: 86,40 / Oferta z najwyższą ceną: 86,40
Waluta: PLN.Część NR: 5   Nazwa: zadanie nr 6
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 31.12.2012.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 2.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 1.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

Polgen sp. z o.o. - sp. k., ul. Puszkina 80, 94-056 Łódź, kraj/woj. łódzkie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 1280,00 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 1574,40
Oferta z najniższą ceną: 720,04 / Oferta z najwyższą ceną: 1574,40
Waluta: PLN.Część NR: 6   Nazwa: zadanie nr 8
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 05.12.2012.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 3.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

Genore Chromatografia dr J. Malinowski, ul. Dynarska 1/23, 01-493 Warszawa, kraj/woj. mazowieckie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 2335,00 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 2298,87
Oferta z najniższą ceną: 2298,87 / Oferta z najwyższą ceną: 3420,38
Waluta: PLN.Część NR: 7   Nazwa: zadanie nr 9
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 05.12.2012.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 2.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

Life Technologies Polska sp. z o.o., ul. Bonifraterska 17, 00-203 Warszawa, kraj/woj. mazowieckie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 1331,19 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 1595,21
Oferta z najniższą ceną: 1595,21 / Oferta z najwyższą ceną: 2185,10
Waluta: PLN.Część NR: 8   Nazwa: zadanie nr 11
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 05.12.2012.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

PPH Eskulap sp. j., ul. Elsnera 6, 44-105 Gliwice, kraj/woj. śląskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 19050,00 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 20873,10
Oferta z najniższą ceną: 20873,10 / Oferta z najwyższą ceną: 20873,10
Waluta: PLN.Część NR: 9   Nazwa: zadanie nr 13
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 05.12.2012.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

Noack Polen sp. z o.o., ul. Królowej Marysieńki 50, 02-954 Warszawa, kraj/woj. mazowieckie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 5040,00 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 5443,20
Oferta z najniższą ceną: 5443,20 / Oferta z najwyższą ceną: 5443,20
Waluta: PLN.Część NR: 10   Nazwa: zadanie nr 14
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 13.12.2012.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

Analityk Ewa Kowalczyk, ul. L. Hirszfelda 16/85, 02-776 Warszawa, kraj/woj. mazowieckie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 600,00 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 1107,00
Oferta z najniższą ceną: 1107,00 / Oferta z najwyższą ceną: 1107,00
Waluta: PLN.Część NR: 11   Nazwa: zadanie nr 15
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 05.12.2012.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 2.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

Life Technologies Polska sp. z o.o., ul. Bonifraterska 17, 00-203 Warszawa, kraj/woj. mazowieckie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 15998,76 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 19550,64
Oferta z najniższą ceną: 19550,64 / Oferta z najwyższą ceną: 34069,87
Waluta: PLN.Część NR: 12   Nazwa: zadanie nr 16
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 05.12.2012.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 2.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

S. Witko, al. Piłsudskiego 143, 92-332 Łódź, kraj/woj. łódzkie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 1490,00 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 1512,90
Oferta z najniższą ceną: 1512,90 / Oferta z najwyższą ceną: 1845,00
Waluta: PLN.Część NR: 13   Nazwa: zadanie nr 17
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 05.12.2012.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 2.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

Sigma Aldrich sp. z o.o., ul. Szelągowska 30, 61-626 Poznań, kraj/woj. wielkopolskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 1010,00 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 1106,21
Oferta z najniższą ceną: 1106,21 / Oferta z najwyższą ceną: 1346,85
Waluta: PLN.Część NR: 14   Nazwa: zadanie nr 18
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 05.12.2012.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

Merck sp. z o.o., al. Jerozolimskie 178, 02-486 Warszawa, kraj/woj. mazowieckie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 2235,00 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 2220,15
Oferta z najniższą ceną: 2220,15 / Oferta z najwyższą ceną: 2220,15
Waluta: PLN.Część NR: 15   Nazwa: zadanie nr 19
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 05.12.2012.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 2.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

Prospecta sp. z o.o., ul. Barburki 8, 04-511 Warszawa, kraj/woj. mazowieckie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 5000,00 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 5918,40
Oferta z najniższą ceną: 5918,40 / Oferta z najwyższą ceną: 7213,94
Waluta: PLN.Część NR: 16   Nazwa: zadanie nr 22
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 05.12.2012.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

Perkin Elmer sp. z o.o., ul. Wołoska 9, 02-583 Warszawa, kraj/woj. mazowieckie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 839,20 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 903,18
Oferta z najniższą ceną: 903,18 / Oferta z najwyższą ceną: 903,18
Waluta: PLN.Część NR: 17   Nazwa: zadanie nr 24
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 13.12.2012.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 2.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

Prospecta sp. z o.o., ul. Barburki 8, 04-511 Warszawa, kraj/woj. mazowieckie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 420,00 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 918,00
Oferta z najniższą ceną: 918,00 / Oferta z najwyższą ceną: 1589,16
Waluta: PLN.Część NR: 18   Nazwa: zadanie nr 25
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 05.12.2012.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 3.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

Labart sp. z o.o., ul. Limbowa 5, 80-175 Gdańsk, kraj/woj. pomorskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 72858,7 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 75779,52
Oferta z najniższą ceną: 75779,52 / Oferta z najwyższą ceną: 91942,50
Waluta: PLN.Część NR: 19   Nazwa: zadanie nr 26
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 05.12.2012.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

Immuniq Beata Solon-Gogol, ul. Sąsiedzka 1, 44-240 Żory, kraj/woj. śląskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 3472,00 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 4083,60
Oferta z najniższą ceną: 4083,60 / Oferta z najwyższą ceną: 4083,60
Waluta: PLN.Część NR: 20   Nazwa: zadanie nr 27
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 14.12.2012.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 2.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 1.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

Bionovo Aneta Ludwig, ul. Rataja 30,, 59-220 Legnica, kraj/woj. dolnośląskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 1200,00 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 1594,08
Oferta z najniższą ceną: 83,38 / Oferta z najwyższą ceną: 1594,08
Waluta: PLN.Część NR: 21   Nazwa: zadanie nr 28
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 05.12.2012.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

Sigma Aldrich sp. z o.o., ul. Szelągowska 30, 61-626 Poznań, kraj/woj. wielkopolskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 26220,67 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 20933,30
Oferta z najniższą ceną: 20933,30 / Oferta z najwyższą ceną: 20933,30
Waluta: PLN.Część NR: 22   Nazwa: zadanie nr 30
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 15.01.2013.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 5.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

Anchem sp. j., ul. Międzyborska 23, 04-041 Warszawa, kraj/woj. mazowieckie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 1800,00 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 2214,00
Oferta z najniższą ceną: 2214,00 / Oferta z najwyższą ceną: 10258,20
Waluta: PLN.Część NR: 23   Nazwa: zadanie nr 31
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 05.12.2012.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 3.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

Anchem sp. j., ul. Międzyborska 23, 04-041 Warszawa, kraj/woj. mazowieckie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 1300,00 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 1549,80
Oferta z najniższą ceną: 1549,80 / Oferta z najwyższą ceną: 6420,60
Waluta: PLN.Część NR: 24   Nazwa: zadanie nr 32
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 10.01.2013.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 3.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 1.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

Life Technologies Polska sp. z o.o., ul. Bonifraterska 17, 00-203 Warszawa, kraj/woj. mazowieckie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 1312,20 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 1462,86
Oferta z najniższą ceną: 1462,86 / Oferta z najwyższą ceną: 3368,97
Waluta: PLN.Część NR: 25   Nazwa: zadanie nr 33
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 05.12.2012.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

Bionov Aneta Ludwig, ul. Rataja 30,, 59-220 Legnica, kraj/woj. dolnośląskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 1189,56 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 1466,95
Oferta z najniższą ceną: 1466,95 / Oferta z najwyższą ceną: 1466,95
Waluta: PLN.Część NR: 26   Nazwa: zadanie nr 35
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 05.12.2012.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 2.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

Idalia sp. j., ul. Zubrzyckiego 10, 26-610 Radom, kraj/woj. mazowieckie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 100,00 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 135,30
Oferta z najniższą ceną: 135,30 / Oferta z najwyższą ceną: 236,16
Waluta: PLN.Część NR: 27   Nazwa: zadanie nr 36
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 05.12.2012.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 4.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

Merck sp. z o.o., al. Jerozolimskie 178, 02-486 Warszawa, kraj/woj. mazowieckie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 180,00 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 181,44
Oferta z najniższą ceną: 181,44 / Oferta z najwyższą ceną: 293,97
Waluta: PLN.Część NR: 28   Nazwa: zadanie nr 37
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 05.12.2012.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

Bionovo Aneta Ludwig, ul. Rataja 30,, 59-220 Legnica, kraj/woj. dolnośląskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 16110,00 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 16974,00
Oferta z najniższą ceną: 16974,00 / Oferta z najwyższą ceną: 16974,00
Waluta: PLN.Część NR: 29   Nazwa: zadanie nr 39
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 05.12.2012.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 2.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

Labart sp. z o.o., ul. Limbowa 5, 80-175 Gdańsk, kraj/woj. pomorskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 2660,00 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 2093,22
Oferta z najniższą ceną: 2093,22 / Oferta z najwyższą ceną: 2410,80
Waluta: PLN.Część NR: 30   Nazwa: zadanie nr 40
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 13.12.2012.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 5.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

Sigma Aldrich sp. z o.o., ul. Szelągowska 30, 61-626 Poznań, kraj/woj. wielkopolskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 728,67 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 84,56
Oferta z najniższą ceną: 84,56 / Oferta z najwyższą ceną: 1832,70
Waluta: PLN.Część NR: 31   Nazwa: zadanie nr 41
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 05.12.2012.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 2.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

Idalia sp. j., ul. Zubrzyckiego 10, 26-610 Radom, kraj/woj. mazowieckie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 320,00 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 354,24
Oferta z najniższą ceną: 354,24 / Oferta z najwyższą ceną: 580,56
Waluta: PLN.Część NR: 32   Nazwa: zadanie nr 42
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 13.12.2012.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 3.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

Labart sp. z o.o., ul. Limbowa 5, 80-175 Gdańsk, kraj/woj. pomorskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 1197,00 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 1224,05
Oferta z najniższą ceną: 1224,05 / Oferta z najwyższą ceną: 1741,68
Waluta: PLN.Część NR: 33   Nazwa: zadanie nr 43
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 10.01.2013.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 5.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 1.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

Labart sp. z o.o., ul. Limbowa 5, 80-175 Gdańsk, kraj/woj. pomorskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 15114,00 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 16754,66
Oferta z najniższą ceną: 13735,31 / Oferta z najwyższą ceną: 22541,47
Waluta: PLN.Część NR: 34   Nazwa: zadanie nr 44
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 31.12.2012.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 4.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 1.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

Labart sp. z o.o., ul. Limbowa 5, 80-175 Gdańsk, kraj/woj. pomorskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 2476,89 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 2727,82
Oferta z najniższą ceną: 2692,00 / Oferta z najwyższą ceną: 3514,11
Waluta: PLN.Część NR: 35   Nazwa: zadanie nr 45
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 13.12.2012.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 5.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

Anchem sp. j., ul. Międzyborska 23, 04-041 Warszawa, kraj/woj. mazowieckie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 900,00 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 98,40
Oferta z najniższą ceną: 98,40 / Oferta z najwyższą ceną: 354,24
Waluta: PLN.Część NR: 36   Nazwa: zadanie nr 46
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 14.12.2012.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 3.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

Merck sp. z o.o., al. Jerozolimskie 178, 02-486 Warszawa, kraj/woj. mazowieckie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 880,00 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 393,60
Oferta z najniższą ceną: 393,60 / Oferta z najwyższą ceną: 806,88
Waluta: PLN.Część NR: 37   Nazwa: zadanie nr 47
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 05.12.2012.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 3.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

S. Witko, al. Piłsudskiego 143, 92-332 Łódź, kraj/woj. łódzkie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 2983,81 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 2312,40
Oferta z najniższą ceną: 2312,40 / Oferta z najwyższą ceną: 3985,20
Waluta: PLN.Część NR: 38   Nazwa: zadanie nr 48
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 05.12.2012.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 3.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

Labart sp. z o.o., ul. Limbowa 5, 80-175 Gdańsk, kraj/woj. pomorskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 85,40 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 119,80
Oferta z najniższą ceną: 119,80 / Oferta z najwyższą ceną: 246,00
Waluta: PLN.Część NR: 39   Nazwa: zadanie nr 49
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 05.12.2012.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 4.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

Labart sp. z o.o., ul. Limbowa 5, 80-175 Gdańsk, kraj/woj. pomorskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 316,00 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 248,46
Oferta z najniższą ceną: 248,46 / Oferta z najwyższą ceną: 388,68
Waluta: PLN.Część NR: 40   Nazwa: zadanie nr 50
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 13.12.2012.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

Hakmann s.c., ul. Suwalska 38/332, 03-252 Warszawa, kraj/woj. mazowieckie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 2500,00 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 4870,80
Oferta z najniższą ceną: 4870,80 / Oferta z najwyższą ceną: 4870,80
Waluta: PLN.Część NR: 41   Nazwa: zadanie nr 51
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 13.12.2012.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 2.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

Idalia sp. j., ul. Zubrzyckiego 10, 26-610 Radom, kraj/woj. mazowieckie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 561,00 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 811,80
Oferta z najniższą ceną: 811,80 / Oferta z najwyższą ceną: 885,60
Waluta: PLN.Część NR: 42   Nazwa: zadanie nr 52
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 10.01.2013.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 2.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

Symbios sp. z o.o., ul. Modrzewiowa 38, 83-010 straszyn, kraj/woj. mazowieckie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 114,50 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 116,11
Oferta z najniższą ceną: 116,11 / Oferta z najwyższą ceną: 184,50
Waluta: PLN.Część NR: 43   Nazwa: zadanie nr 53
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 05.12.2012.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

Medlab-Products sp.z o.o., ul. Gałczyńskiego 8,, 05-090 Raszyn, kraj/woj. mazowieckie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 2544,00 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 2918,59
Oferta z najniższą ceną: 2918,59 / Oferta z najwyższą ceną: 2918,59
Waluta: PLN.Część NR: 44   Nazwa: zadanie nr 56
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 13.12.2012.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 3.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

Merck sp. z o.o., al. Jerozolimskie 178, 02-486 Warszawa, kraj/woj. mazowieckie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 5737,25 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 7515,30
Oferta z najniższą ceną: 7515,30 / Oferta z najwyższą ceną: 9145,05
Waluta: PLN.Część NR: 45   Nazwa: zadanie nr 57
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 14.12.2012.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 5.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 1.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

Labart sp. z o.o., ul. Limbowa 5, 80-175 Gdańsk, kraj/woj. pomorskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 1514,00 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 1917,20
Oferta z najniższą ceną: 1288,90 / Oferta z najwyższą ceną: 3685,08
Waluta: PLN.Część NR: 46   Nazwa: zadanie nr 58
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 13.12.2012.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

Perkin Elmer sp. z o.o., ul. Wołoska 9, 02-583 Warszawa, kraj/woj. mazowieckie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 8052,40 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 11144,16
Oferta z najniższą ceną: 11144,16 / Oferta z najwyższą ceną: 11144,16
Waluta: PLN.Część NR: 47   Nazwa: zadanie nr 59
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 05.12.2012.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

Shim-Pol A. M. Borzymowski, E. Borzymowska-Reszka, A. Reszka sp. j., ul. Lubomirskiego 5, 05-080 Izabelin, kraj/woj. mazowieckie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 10117,00 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 11860,89
Oferta z najniższą ceną: 11860,89 / Oferta z najwyższą ceną: 11860,89
Waluta: PLN.Część NR: 48   Nazwa: zadanie nr 60
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 05.12.2012.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 2.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

Mar-Four M. Siekierski, ul. Kilińskiego 185, 90-348 Łódź, kraj/woj. łódzkie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 1284,80 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 1330,56
Oferta z najniższą ceną: 1330,56 / Oferta z najwyższą ceną: 1729,73
Waluta: PLN.Część NR: 49   Nazwa: zadanie nr 61
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 05.12.2012.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 4.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

Radwag W. Lewandowski, ul. Bracka 28, 26-600 Radom, kraj/woj. mazowieckie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 3341,00 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 3570,94
Oferta z najniższą ceną: 3570,94 / Oferta z najwyższą ceną: 4865,88
Waluta: PLN.Część NR: 50   Nazwa: zadanie nr 62
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 05.12.2012.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 4.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

Anchem sp. j., ul. Międzyborska 23, 04-041 Warszawa, kraj/woj. mazowieckie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 4000,00 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 2337,00
Oferta z najniższą ceną: 2337,00 / Oferta z najwyższą ceną: 5289,00
Waluta: PLN.Część NR: 51   Nazwa: zadanie nr 63
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 05.12.2012.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 3.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

Linegal Chemicals sp. z o.o., ul. Kasprzaka 44/52, 01-224 Warszawa, kraj/woj. mazowieckie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 831,40 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 1102,40
Oferta z najniższą ceną: 1102,40 / Oferta z najwyższą ceną: 1346,60
Waluta: PLN.Część NR: 52   Nazwa: zadanie nr 64
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 05.12.2012.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 3.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

Merck sp. z o.o., al. Jerozolimskie 178, 02-486 Warszawa, kraj/woj. mazowieckie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 180,00 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 200,49
Oferta z najniższą ceną: 200,49 / Oferta z najwyższą ceną: 307,50
Waluta: PLN.Część NR: 53   Nazwa: zadanie nr 65
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 12.12.2012.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

Idalia sp. j., ul. Zubrzyckiego 10, 26-610 Radom, kraj/woj. mazowieckie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 1172,00 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 1675,26
Oferta z najniższą ceną: 1675,26 / Oferta z najwyższą ceną: 1675,26
Waluta: PLN.Część NR: 54   Nazwa: zadanie nr 68
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 05.12.2012.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 3.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

Labart sp. z o.o., ul. Limbowa 5, 80-175 Gdańsk, kraj/woj. pomorskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 10883,00 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 11582,39
Oferta z najniższą ceną: 11582,39 / Oferta z najwyższą ceną: 22185,51
Waluta: PLN.Część NR: 55   Nazwa: zadanie nr 69
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 05.12.2012.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 3.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

Labart sp. z o.o., ul. Limbowa 5, 80-175 Gdańsk, kraj/woj. pomorskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 708,00 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 699,63
Oferta z najniższą ceną: 699,63 / Oferta z najwyższą ceną: 1247,22
Waluta: PLN.Część NR: 56   Nazwa: zadanie nr 70
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 13.12.2012.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 4.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

Perlan Technologies Polska sp. z o.o., ul. Puławska 303, 02-785 Warszawa, kraj/woj. mazowieckie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 640,00 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 885,60
Oferta z najniższą ceną: 885,60 / Oferta z najwyższą ceną: 1614,06
Waluta: PLN.Część NR: 57   Nazwa: zadanie nr 71
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 14.12.2012.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 4.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

Labart sp. z o.o., ul. Limbowa 5, 80-175 Gdańsk, kraj/woj. pomorskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 1200,00 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 648,78
Oferta z najniższą ceną: 648,78 / Oferta z najwyższą ceną: 1767,51
Waluta: PLN.Część NR: 58   Nazwa: zadanie nr 72
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 05.12.2012.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 2.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

Idalia sp. j., ul. Zubrzyckiego 10, 26-610 Radom, kraj/woj. mazowieckie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 80,76 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 110,70
Oferta z najniższą ceną: 110,70 / Oferta z najwyższą ceną: 154,98
Waluta: PLN.Część NR: 59   Nazwa: zadanie nr 73
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 05.12.2012.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

Idalia sp. j., ul. Zubrzyckiego 10, 26-610 Radom, kraj/woj. mazowieckie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 18,00 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 38,88
Oferta z najniższą ceną: 38,88 / Oferta z najwyższą ceną: 38,88
Waluta: PLN.Część NR: 60   Nazwa: zadanie nr 74
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 14.12.2012.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 2.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

Idalia sp. j., ul. Zubrzyckiego 10, 26-610 Radom, kraj/woj. mazowieckie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 100,00 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 442,80
Oferta z najniższą ceną: 442,80 / Oferta z najwyższą ceną: 641,40
Waluta: PLN.Część NR: 61   Nazwa: zadanie nr 59A
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 05.12.2012.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 3.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

Shim-Pol A. M. Borzymowski, E. Borzymowska-Reszka, A. Reszka sp. j., ul. Lubomirskiego 5, 05-080 Izabelin, kraj/woj. mazowieckie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 2000,00 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 1820,40
Oferta z najniższą ceną: 1820,40 / Oferta z najwyższą ceną: 1869,00
Waluta: PLN.Część NR: 62   Nazwa: zadanie nr 68A
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 05.12.2012.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 3.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

Labart sp. z o.o., ul. Limbowa 5, 80-175 Gdańsk, kraj/woj. pomorskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 1400,07 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 1584,25
Oferta z najniższą ceną: 1584,25 / Oferta z najwyższą ceną: 2152,48
Waluta: PLN.

źródło: komunikaty.pl
 GORĄCE KOMUNIKATY
Przedmiot ogłoszenia Lokalizacja
Przebudowa drogi powiatowej Nr 1793R Radymno-Wacławice polegającej na budowie chodnika w m. Skołoszów w km 1+856 do km 2+150
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, roboty budowlane, przetarg nieograniczony
Jarosław
(podkarpackie)
Pierwsza licytacja nieruchomości.
Nieruchomości, grunty inne, licytacja
Sosnowiec
(śląskie)
Zadanie 1 Remont drogi gminnej 326007 T Grudzyny - Zawale Niegosławskie w km 1 + 640 do km 2 + 166 plus...
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o sprostowaniach, roboty budowlane, przetarg nieograniczony
Imielno
(świętokrzyskie)
WYSZUKIWARKA KOMUNIKATÓW
  • Treść
  • Kategoria
  • Region
Aktualna liczba komunikatów:
397 692
 W PORTALU

POLECAMY W SERWISACH