PARTNERZY PORTALU partner portalu wnp.pl partner portalu wnp.pl partner portalu wnp.pl
KOMUNIKAT

Kobiety i mężczyźni wobec zapotrzebowania rynku pracy na kwalifikacje zawodowe

Wojewódzki Urząd Pracy w Łodzi

Data publikacji ogłoszenia:

2013-06-01

Rodzaj ogłoszenia:

Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, zamówienia na usługi, przetarg nieograniczony

Dane podstawowe:

Lokalizacja

Łódź / łódzkie

Numer ogłoszenia

95741/2013

Opis

Łódź: Kobiety i mężczyźni wobec zapotrzebowania rynku pracy na kwalifikacje zawodowe
Numer ogłoszenia: 95741 - 2013; data zamieszczenia: 31.05.2013
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 157818 - 2013r.
Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Wojewódzki Urząd Pracy w Łodzi, ul. Wólczańska 49, 90-608 Łódź, woj. łódzkie, tel. 0-42 6320112 w.166, faks 0-42 6367797.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Kobiety i mężczyźni wobec zapotrzebowania rynku pracy na kwalifikacje zawodowe.
II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi.
II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest usługa badawcza - Kobiety i mężczyźni wobec zapotrzebowania rynku pracy na kwalifikacje zawodowe( 11 FGI,1600 PAPI lub CAPI).
II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 73.11.00.00-6.
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony
III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:
tak, projekt/program: Projekt Regionalne Obserwatorium Rynku Pracy- kontynuacja wspólfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 23.05.2013.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 5.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

Laboratorium Badań Społecznych Sp. z o.o., ul. Okopowa 56/1, 01-042 Warszawa, kraj/woj. mazowieckie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 146341,46 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 170970,00
Oferta z najniższą ceną: 97428,30 / Oferta z najwyższą ceną: 233700,00
Waluta: PLN.

źródło: komunikaty.pl
 GORĄCE KOMUNIKATY
Przedmiot ogłoszenia Lokalizacja
Wykonanie remontów w ramach bieżącego utrzymania obiektów inżynieryjnych w ciągach dróg krajowych (z wyłączeniem A4)...
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, roboty budowlane, przetarg nieograniczony
Opole
(opolskie)
Przetarg na sprzedaż działki zabudowanej budynkiem byłego internatu położonej w Mrzeżynie
Nieruchomości, budynki inne, przetarg
Mrzeżyno
(zachodniopomorskie)
Usługa cateringu na kursy w ramach projektu: Kompetentne wsparcie- kursy doskonalące dla pracowników oświaty
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, zamówienia na usługi, przetarg nieograniczony
Lublin
(lubelskie)
WYSZUKIWARKA KOMUNIKATÓW
  • Treść
  • Kategoria
  • Region
Aktualna liczba komunikatów:
397 692
 W PORTALU

POLECAMY W SERWISACH