PARTNERZY PORTALU partner portalu wnp.pl partner portalu wnp.pl partner portalu wnp.pl partner portalu wnp.pl
KOMUNIKAT

Kompleksowe dostawy gazu ziemnego (sprzedaż i usługa dystrybucji) do obiektów Ośrodka Szkoleń Specjalistycznych Straży Granicznej położonych w...

Ośrodek Szkoleń Specjalistycznych Straży Granicznej w Lubaniu

Data publikacji ogłoszenia:

2015-03-07

Rodzaj ogłoszenia:

Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, zamówienia na dostawy, przetarg nieograniczony

Dane podstawowe:

Lokalizacja

Lubań / dolnośląskie

Numer ogłoszenia

49228/2015

Opis

Lubań: Kompleksowe dostawy gazu ziemnego (sprzedaż i usługa dystrybucji) do obiektów Ośrodka Szkoleń Specjalistycznych Straży Granicznej położonych w Szklarskiej Porębie przy ul. Kołłątaja 4 i ul. Broniewskiego 2
Numer ogłoszenia: 49228 - 2015; data zamieszczenia: 06.03.2015
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 17056 - 2015r.
Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Ośrodek Szkoleń Specjalistycznych Straży Granicznej w Lubaniu, ul. Wojska Polskiego 2, 59-800 Lubań, woj. dolnośląskie, tel. 75 725 40 52, 725 41 73, faks 75 725 47 75.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: państwowa jednostka budżetowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Kompleksowe dostawy gazu ziemnego (sprzedaż i usługa dystrybucji) do obiektów Ośrodka Szkoleń Specjalistycznych Straży Granicznej położonych w Szklarskiej Porębie przy ul. Kołłątaja 4 i ul. Broniewskiego 2.
II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy.
II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest dostawa (sprzedaż oraz świadczenie usługi dystrybucyjnej) gazu ziemnego wysokometanowego typu E (GZ 50) do niżej wymienionych obiektów Ośrodka Szkoleń Specjalistycznych Straży Granicznej w Lubaniu: - punkt poboru w Szklarskiej Porębie przy ul. Kołłątaja 4 - gaz z sieci gazowej do celów socjalno-bytowych. Dostawa gazu przy ciśnieniu nie mniejszym niż 1.60 kPa, moc umowna do 110 kWh/h. Odbiorniki gazu: - kuchenka gazowa 2-palnikowa o mocy 5 kW - 4 szt, - taboret gazowy o mocy 5 kW - 2 szt. Grupa taryfowa wg aktualnego sprzedawcy W-3.6, OSD W-3.6. Nr licznika 25026324489. Szacunkowe roczne zużycie gazu w 2014 r. - 900 m3. Szacunkowe zużycie gazu na czas obowiązywania umowy: 2.000 m3~ 22.480 kWh (przy współczynniku 11,24) - punkt poboru w Szklarskiej Porębie przy ul. Kołłątaja 4 - gaz z sieci gazowej do celów grzewczych. Dostawa gazu przy ciśnieniu nie niższym niż 1.80 kPa, moc umowna 715 kWh/h. Odbiorniki gazu: - kocioł kondensacyjny Junkers 3 szt. o łącznej mocy 200 kW oraz jako rezerwowy kocioł gazowy CO 1 szt o mocy 209 kW. Grupa taryfowa wg aktualnego sprzedawcy W-6A, OSD W-6.1. Nr licznika 00021355. Szacunkowe roczne zużycie gazu w 2014 r. - 33.500 m3. Szacunkowe zużycie gazu na czas obowiązywania umowy: 61.625 m3 ~ 692.665 kWh (przy współczynniku 11,24) - punkt poboru w Szklarskiej Porębie przy ul. Broniewskiego 2 - gaz z sieci gazowej do celów grzewczych. Dostawa gazu przy ciśnieniu nie mniejszym niż 1.60 kPa, moc umowna do 110 kWh/h. Odbiornik gazu: - kocioł gazowy dwufunkcyjny Junkers szt. 1 o mocy 40 kW. Grupa taryfowa wg aktualnego sprzedawcy W-3.6 OSD W-3.6. Nr licznika 00020168. Szacunkowe roczne zużycie gazu w 2014 r. - 4.300 m3. Szacunkowe zużycie gazu na czas obowiązywania umowy: 10.400 m3 ~ 116.896 kWh (przy współczynniku 11,24).
II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 09.12.30.00-7, 65.21.00.00-8.
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony
III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:
nie
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 24.02.2015.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 3.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: .
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

TAURON Sprzedaż sp. z o.o., ul. Łagiewnicka 60, 30-417 Kraków, kraj/woj. małopolskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 183593,50 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 217972,59
Oferta z najniższą ceną: 217972,59 / Oferta z najwyższą ceną: 222934,80
Waluta: PLN.

źródło: komunikaty.pl
 GORĄCE KOMUNIKATY
Przedmiot ogłoszenia Lokalizacja
Opracowanie projektu chodnika wzdłuż ul. Jesionowej w Zalesiu Górnym na odcinku od ul. Pionierów do ul. Sinych Mgieł wraz z...
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, zamówienia na usługi, przetarg nieograniczony
Piaseczno
(mazowieckie)
Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. Budowa wału lewego rzeki Wisły na długości 1,71 km w miejscowości Lucimia,...
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o sprostowaniach, zamówienia na usługi, przetarg nieograniczony
Radom
(mazowieckie)
Dostawa sprzętu kwaterunkowego i AGD
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o sprostowaniach, zamówienia na dostawy, przetarg nieograniczony
Wrocław
(dolnośląskie)
WYSZUKIWARKA KOMUNIKATÓW
  • Treść
  • Kategoria
  • Region
Aktualna liczba komunikatów:
397 692
 W PORTALU

POLECAMY W SERWISACH