PARTNERZY PORTALU partner portalu wnp.pl partner portalu wnp.pl partner portalu wnp.pl partner portalu wnp.pl
KOMUNIKAT

kompleksowe sprzątanie pomieszczeń ośrodków zamiejscowych Centrum Edukacji Zawodowej Resortu Finansów

Centrum Edukacji Zawodowej Resortu Finansów

Data publikacji ogłoszenia:

2012-03-03

Rodzaj ogłoszenia:

Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, zamówienia na usługi, przetarg nieograniczony

Dane podstawowe:

Lokalizacja

Warszawa / mazowieckie

Numer ogłoszenia

64578/2012

Opis

Warszawa: kompleksowe sprzątanie pomieszczeń ośrodków zamiejscowych Centrum Edukacji Zawodowej Resortu Finansów
Numer ogłoszenia: 64578 - 2012; data zamieszczenia: 02.03.2012
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 22414 - 2012r.
Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Centrum Edukacji Zawodowej Resortu Finansów, ul. Okrzei 2/4, 03-710 Warszawa, woj. mazowieckie, tel. 22 670 11 82, faks 22 619 51 27.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: jednostka budżetowa podległa Ministrowi Finansów.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: kompleksowe sprzątanie pomieszczeń ośrodków zamiejscowych Centrum Edukacji Zawodowej Resortu Finansów.
II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi.
II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest kompleksowe sprzątanie (utrzymywanie w czystości) pomieszczeń w ośrodkach zamiejscowych Centrum Edukacji Zawodowej Resortu Finansów zlokalizowanych w Otwocku, Białobrzegach, Jastrzębiej Górze i Krakowie..
II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90.91.00.00-9.
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony
III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:
nie
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
Część NR: 1   Nazwa: Kompleksowe sprzątanie pomieszczeń ośrodka zamiejscowego Centrum Edukacji Zawodowej Resortu Finansów w Otwocku
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 17.02.2012.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 4.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

PUH VIVA AQUA, ul. Leśniewska 3, 03-582 Warszawa, kraj/woj. mazowieckie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 138210,00 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 159408,00
Oferta z najniższą ceną: 159408,00 / Oferta z najwyższą ceną: 189809,61
Waluta: PLN.Część NR: 2   Nazwa: Kompleksowe sprzątanie pomieszczeń ośrodka zamiejscowego Centrum Edukacji Zawodowej Resortu Finansów w Białobrzegach
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 17.02.2012.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 4.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

Konsorcjum: 1) Lider: DGP Dozorbud Grupa Polska Sp. z o.o.
2) Partner: PU GOS-ZEC Sp z o.o., Lider: ul. NMP 5e; Partner: ul. Gdyńska 54, Lider: 59 -220 Legnica ; Partner: 61-016 Poznań, kraj/woj. Polska.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 73170,00 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 91892,81
Oferta z najniższą ceną: 91892,81 / Oferta z najwyższą ceną: 137000,59
Waluta: PLN.Część NR: 3   Nazwa: Kompleksowe sprzątanie pomieszczeń ośrodka zamiejscowego Centrum Edukacji Zawodowej Resortu Finansów w Krakowie
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 14.02.2012.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 9.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

Małopolski Serwis Usługowy TRÓJKA, Wołowice 309, 32-070 Czernichów, kraj/woj. małopolskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 79670,00 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 95500,00
Oferta z najniższą ceną: 95500,00 / Oferta z najwyższą ceną: 140220,00
Waluta: PLN.Część NR: 4   Nazwa: Kompleksowe sprzątanie pomieszczeń ośrodka zamiejscowego Centrum Edukacji Zawodowej Resortu Finansów w Jastrzębiej Górze
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 01.03.2012.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 3.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 1.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

Konsorcjum: 1) Lider: DGP Dozorbud Grupa Polska Sp. z o. o.
2) Partner: PU GOS -ZEC Sp. z o. o., Lider; ul. NMP 5e; Partner: ul. Gdyńska 54, 59-220 Legnica; Partner: 61-016 Poznan, kraj/woj. Polska.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 120730,00 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 138660,36
Oferta z najniższą ceną: 138660,36 / Oferta z najwyższą ceną: 187218,00
Waluta: PLN.

źródło: komunikaty.pl
 GORĄCE KOMUNIKATY
Przedmiot ogłoszenia Lokalizacja
Opracowanie analiz rynkowych i biznes planów dla innowacyjnych pomysłów zgłaszanych w ramach projektu pn. Utworzenie...
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o sprostowaniach, zamówienia na usługi, przetarg nieograniczony
Nowa Sól
(lubuskie)
Przebudowa mostu drogowego nad rzeką Zbrzycę w miejscowości Widno wraz z dojazdami
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o sprostowaniach, roboty budowlane, przetarg nieograniczony
Leśno
(pomorskie)
Modernizację systemów grzewczych w obiektach MPN z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, roboty budowlane, przetarg nieograniczony
Krempna
(podkarpackie)
WYSZUKIWARKA KOMUNIKATÓW
  • Treść
  • Kategoria
  • Region
Aktualna liczba komunikatów:
397 692
 W PORTALU

POLECAMY W SERWISACH