PARTNERZY PORTALU partner portalu wnp.pl partner portalu wnp.pl partner portalu wnp.pl
KOMUNIKAT

Kompleksowe zorganizowanie i przeprowadzenie działań w w zakresie - Kursów zawodowych, Doradztwa zawodowego, Profilaktyki zdrowotnej w ramach...

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lisewie

Data publikacji ogłoszenia:

2014-03-14

Rodzaj ogłoszenia:

Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, zamówienia na usługi, przetarg nieograniczony

Dane podstawowe:

Lokalizacja

Lisewo / kujawsko-pomorskie

Numer ogłoszenia

84696/2014

Opis

Lisewo: Kompleksowe zorganizowanie i przeprowadzenie działań w w zakresie - Kursów zawodowych, Doradztwa zawodowego, Profilaktyki zdrowotnej w ramach projektu Aktywizacja rodzin dysfunkcyjnych, bezrobotnych i korzystających z pomocy społecznej w roku 2014, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Działanie 7.1. Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.1.Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej
Numer ogłoszenia: 84696 - 2014; data zamieszczenia: 13.03.2014
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 52986 - 2014r.
Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lisewie, Ul. Toruńska 15, 86-230 Lisewo, woj. kujawsko-pomorskie, tel. 56 676 85 10, faks 56 676 85 10.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Kompleksowe zorganizowanie i przeprowadzenie działań w w zakresie - Kursów zawodowych, Doradztwa zawodowego, Profilaktyki zdrowotnej w ramach projektu Aktywizacja rodzin dysfunkcyjnych, bezrobotnych i korzystających z pomocy społecznej w roku 2014, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Działanie 7.1. Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.1.Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej.
II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi.
II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: III. Opis przedmiotu zamówienia 1. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.2. Zamówienie jest współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Przedmiotem zamówienia jest kompleksowe zorganizowanie i przeprowadzenie działań w ramach projektu Aktywizacja rodzin dysfunkcyjnych, bezrobotnych i korzystających z pomocy społecznej współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Działanie 7.1. Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.1. Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej w zakresie:
1) kurs zawodowy - Obsługa kasy fiskalnej - 5 osób - 20 h zajęć grupowych;
okres trwania kursu kwiecień 2014 r.,
zajęcia winny odbywać się od poniedziałku do piątku (w dni robocze). Kursy winny odbywać się w czasie między godziną 8:00 a 16:00 w ilości min. 4h/dzień,
kurs winny odbywać się miejscu zapewnionym przez Wykonawcę w Lisewie lub w innej miejscowości oddalonej nie więcej niż 50 km. Wykonawca we własnym zakresie zobowiązany jest do zapewnienia przewozu beneficjentów do miejsca zajęć w obie strony na trasie Mgoszcz - Kornatowo - Krusin - Lisewo w każdym dniu odbywanego szkolenia (miejsce zbiórki osób do uzgodnienia). W przypadku zajęć w Lisewie 3 osoby dowożone, w przypadku zajęć w innej miejscowości 5 osób,
Wykonawca w ciągu każdego dnia zajęciowego zapewnia: dwie przerwy kawowe, podczas których serwowane będą kawa i herbata bez ograniczeń,ciastka 100g na 1 uczestnika, zimne napoje minimum 0,5 litra na 1 uczestnika (woda mineralna, sok) oraz poczęstunek w postaci ciepłego drugiego dania obiadowego (przykładowy zestaw ziemniaki (200g)/frytki(150g)/ryż (200g) mięso lub ryba (150g - waga po przetworzeniu), surówka (150g),
Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany liczby kierowanych osób i zapłaci za faktyczną liczbę osób uczestniczących w szkoleniu (liczba osób uczestniczących x koszt szkolenia jednej osoby),
program szkolenia powinien być opracowany zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa,
Wykonawca ma obowiązek zapewnić dostęp do odrębnej kasy fiskalnej dla każdego uczestnika,

2) kurs zawodowy - Kurs operatora wózków widłowych z napędem silnikowym z wymianą butli gazowej dla 2 osób;
wymiar godzinowy zgodnie z obowiązującymi regulacjami prawnymi - 67 h/os (praktyka + teoria)
zorganizowanie i pokrycie wszelkich kosztów badań lekarskich dla 2 beneficjentów w celu stwierdzenia zdolnośći lub braku przeciwwskazań do odbycia danego kursu zawodowego jeżeli są one wymagane prawem i dodatkowych badań specjalistycznych, jeśli takie będą wymagane,
zorganizowanie i opłacenie egzaminów zawodowych państwowych w celu uzyskania kwalifikacji,
okres trwania kursu w przedziale kwiecień - sierpień 2014 r.,
zajęcia winny odbywać się od poniedziałku do piątku (w dni robocze), w czasie między godziną 8:00 a 16:00, w ilości min. 4h/dzień,
kursy winny odbywać się miejscu zapewnionym przez Wykonawcę w Lisewie lub w innej miejscowości oddalonej nie więcej niż 50 km. Wykonawca we własnym zakresie zobowiązany jest do zapewnienia przewozu beneficjentów w obie strony do miejsca prowadzonych zajęć z miejscowości Lisewo i Krusin w każdym dniu odbywanego szkolenia (miejsce zbiórki osób do uzgodnienia),
Wykonawca w ciągu każdego dnia zajęciowego zapewnia: przerwy kawowe, podczas których serwowane będą kawa i herbata bez ograniczeń,ciastka 100g na 1 uczestnika, zimne napoje minimum 0,5 litra na 1 uczestnika (woda mineralna, sok) oraz poczęstunek w postaci ciepłego drugiego dania obiadowego (przykładowy zestaw ziemniaki (200g)/frytki(150g)/ryż (200g) mięso lub ryba (150g - waga po przetworzeniu), surówka (150g),
Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany liczby kierowanych osób i zapłaci za faktyczną liczbę osób uczestniczących w szkoleniu (liczba osób uczestniczących x koszt szkolenia jednej osoby),
program szkolenia powinien być opracowany i przeprowadzony zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa przez osoby do tego uprawnione,

3) kurs zawodowy - Kurs Prawo jazdy kat. B dla 8 osób;

wymiar godzinowy zgodnie z obowiązującymi regulacjami prawnymi - 60 (praktyka + teoria);
zorganizowanie i pokrycie wszelkich kosztów badań lekarskich dla uczestników jeżeli są one wymagane do ukończenia kursu i uzyskania kwalifikacji i dodatkowych badań specjalistycznych, jeśli takie będą wymagane,
zorganizowanie i opłacenie egzaminów zawodowych państwowych w celu uzyskania kwalifikacji,
okres trwania kursu w przedziale maj - wrzesień 2014 r.,
zajęcia teoretyczne winny odbywać się od poniedziałku do piątku (w dni robocze), w czasie między godziną 8:00 a 16:00 w minimalnym wymiarze 4 godziny/dzień, zajęcia praktyczne do uzgodnienia z uczestnikami,
zajęcia teoretyczne winny odbywać się w miejscu zapewnionym przez Wykonawcę w Lisewie lub w innej miejscowości oddalonej nie więcej niż 50 km. Wykonawca we własnym zakresie zobowiązany jest do zapewnienia przewozu beneficjentów do miejsca prowadzonych zajęć zarówno teoretycznych i praktycznych z miejsca zamieszkania uczestników w miejscowościach Lisewo, Krusin, Kornatowo, Malankowo, Piątkowo i z powrotem w każdym dniu odbywanego szkolenia (miejsce zbiórki osób do uzgodnienia),
Wykonawca w ciągu każdego dnia zajęć teoretycznych zapewnia: przerwy kawowe, podczas których serwowane będą kawa i herbata bez ograniczeń,ciastka 100g na 1 uczestnika, zimne napoje minimum 0,5 litra na 1 uczestnika (woda mineralna, sok) oraz poczęstunek w postaci ciepłego drugiego dania obiadowego (przykładowy zestaw ziemniaki (200g)/frytki(150g)/ryż (200g) mięso lub ryba (150g - waga po przetworzeniu), surówka (150g),
Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany liczby kierowanych osób i zapłaci za faktyczną liczbę osób uczestniczących w szkoleniu (liczba osób uczestniczących x koszt szkolenia jednej osoby),
program szkolenia powinien być opracowany i przeprowadzony zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa przez osoby do tego uprawnione,

4) kurs zawodowy - Kurs Prawo jazdy kat. C dla 2 osób;

wymiar godzinowy zgodnie z obowiązującymi regulacjami prawnymi - 50 h (praktyka + teoria)
zorganizowanie i pokrycie wszelkich kosztów badań lekarskich dla uczestników jeżeli są one wymagane do ukończenia kursu i uzyskania kwalifikacji i dodatkowych badań specjalistycznych, jeśli takie będą wymagane,
zorganizowanie i opłacenie egzaminów zawodowych państwowych w celu uzyskania kwalifikacji,
okres trwania kursu w przedziale maj - wrzesień 2014 r.,
zajęcia teoretyczne winny odbywać się od poniedziałku do piątku (w dni robocze), w czasie między godziną 8:00 a 16:00 w minimalnym wymiarze 4 godziny/dzień,
zajęcia teoretyczne winny odbywać się w miejscu zapewnionym przez Wykonawcę w Lisewie lub w innej miejscowości oddalonej nie więcej niż 50 km. Wykonawca we własnym zakresie zobowiązany jest do zapewnienia przewozu beneficjentów do miejsca prowadzonych zajęć zarówno teoretycznych i praktycznych z miejsca zamieszkania uczestników w miejscowościach Pniewite oraz Błachta i z powrotem w każdym dniu odbywanego szkolenia (miejsce zbiórki osób do uzgodnienia),
Wykonawca w ciągu każdego dnia zajęć teoretycznych zapewnia: przerwy kawowe, podczas których serwowane będą kawa i herbata bez ograniczeń,ciastka 100g na 1 uczestnika, zimne napoje minimum 0,5 litra na 1 uczestnika (woda mineralna, sok) oraz poczęstunek w postaci ciepłego drugiego dania obiadowego (przykładowy zestaw ziemniaki (200g)/frytki(150g)/ryż (200g) mięso lub ryba (150g - waga po przetworzeniu), surówka (150g),
Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany liczby kierowanych osób i zapłaci za faktyczną liczbę osób uczestniczących w szkoleniu (liczba osób uczestniczących x koszt szkolenia jednej osoby),
program szkolenia powinien być opracowany i przeprowadzony zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa przez osoby do tego uprawnione,

5) Doradztwo zawodowe - warsztaty z doradcą zawodowym dla 20 beneficjentów;

ilość godzin dydaktycznych 44 (w tym zajęcia grupowe 4h oraz dla każdego uczestnika 2 godz. zajęć indywidualnych),
zajęcia winny odbywać się w od poniedziałku do piątku (w dni robocze) w godz. 8.00 - 16.00,
zajęcia winny być prowadzone przez doradcę zawodowego posiadającego kwalifikację do wykonywania zawodu,
okres odbywania zajęć marzec 2014 r.,
wymagany minimalny zakres tematyczny zajęć
przygotowanie dokumentów aplikacyjnych,
uczestniczenie w rozmowie o pracę,
stworzenie indywidualnego planu działania dla każdego uczestnika,

zajęcia winny odbywać się w sali zapewnionej przez Wykonawcę w Lisewie lub innej miejscowości oddalonej nie więcej niż 50 km pod warunkiem jeżeli będą się odbywać w innej miejscowości Wykonawca zobowiązany jest we własnym zakresie do zorganizowania przewozu beneficjentów w obie strony na trasie Mgoszcz - Lisewo - Pniewite - Kornatowo - Błachta - Krusin - Malankowo - Piątkowo w każdym dniu odbywanych zajęć (miejsce zbiórki osób do uzgodnienia),
Wykonawca w ciągu każdego dnia zajęciowego zapewnia dwie przerwy kawowe, podczas których serwowane będą kawa i herbata bez ograniczeń, ciastka 100g na 1 uczestnika, zimne napoje minimum 0,5 litra na 1 uczestnika (woda mineralna, sok),

6) Warsztaty nt. higieny i profilaktyki zdrowotnej dla 20 beneficjentów;

ilość godzin dydaktycznych - 4h zajęć grupowych,
zajęcia winny odbywać się w od poniedziałku do piątku (w dni robocze) w godz. 8.00 - 16.00,
zajęcia winny być prowadzone przez pielęgniarkę bądź lekarza posiadającego kwalifikację do wykonywania zawodu,
okres odbywania zajęć marzec - kwiecień 2014 r.,
Wymagany minimalny zakres tematyczny zajęć:
antykoncepcja
profilaktyka nowotworów
zdrowe odżywianie/ruch
zasady higieny
zajęcia winny odbywać się w sali zapewnionej przez Wykonawcę w Lisewie lub innej miejscowości pod warunkiem, że jeżeli będą się odbywać w innej miejscowości Wykonawca zobowiązany jest we własnym zakresie do zorganizowania przewozu beneficjentów w obie strony na trasie - Mgoszcz - Lisewo - Pniewite - Kornatowo - Błachta - Krusin - Malankowo - Piątkowo w każdym dniu odbywanych zajęć (miejsce zbiórki osób do uzgodnienia),
Wykonawca w ciągu każdego dnia zajęciowego zapewnia dwie przerwy kawowe, podczas których serwowane będą kawa i herbata bez ograniczeń, ciastka 100g na 1 uczestnika, zimne napoje minimum 0,5 litra na 1 uczestnika (woda mineralna, sok),


Szczegółowe wymagania dotyczące przedmiotu zamówienia:
Organizowanie i prowadzenie kursów zawodowych i w/w zajęć będących przedmiotem zamówienia w pomieszczeniach do tego przeznaczonych.
Organizowanie zajęć praktycznych w pracowniach (placówkach, jednostkach, zakładach) przeznaczonych do prowadzenia kursów zawodowych oraz wyposażonych w niezbędny sprzęt do odbycia zajęć praktycznych w danym zawodzie będących przedmiotem zamówienia.
Wykonawca zapewnia dojazd na kursy zawodowe, zajęcia praktyczne i pozostałe zajęcia do miejsca przeznaczenia, we własnym zakresie.
Wykonawca zapewnia uczestnikom artykuły piśmiennicze i materiały dydaktyczne, narzędzia, odzież, obuwie niezbędne do udziału w szkoleniach oraz odbycia zajęć praktycznych.
Wykonawca prowadzi dokumentację w postaci: list potwierdzających odbiór materiałów szkoleniowych, list potwierdzających otrzymanie posiłków, zdjęć z poszczególnych kursów i zajęć (na płycie CD), list obecności uczestników.
Wykonawca - zgodnie z wymogami rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 stycznia 2012r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (poz. 186 z 2012 r.) -winien prowadzić dokumentację przebiegu kształcenia, na którą składają się:
program nauczania,
dziennik zajęć edukacyjnych, zawierający: listę obecności, wymiar godzin zajęć edukacyjnych, tematy zajęć edukacyjnych, rejestr wydanych zaświadczeń,
Wykonawca przekaże Zamawiającemu oryginały wszystkich dokumentów dotyczących przeprowadzonych kursów i zajęć w terminie 10 dni po zakończeniu kursów, szkoleń i warsztatów lub ich kserokopie potwierdzone za zgodność z oryginałem.
Wykonawca zapewnia wydanie zaświadczenia o ukończeniu kursu zawodowego i zajęć według wzoru i na zasadach określonych przepisami rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11.01.2012 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (poz. 186 z 2012 r.).
Wykonawca zapewnia oznakowanie materiałów szkoleniowych, sal szkoleniowych, list obecności, list odbioru cateringu i materiałów szkoleniowych poprzez umieszczanie logo EFS z informacją o współfinansowaniu ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
Wykonawca ma obowiązek informowania uczestników kursów i zajęć
o współfinansowaniu ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
Wykonawca zamieści ofertę szkolenia w bazie ofert szkoleniowych.
Wszelkie uwagi Zamawiającego związane z jakością i ilością prowadzonych zajęć (w tym zajęć praktycznych) Wykonawca uwzględni, najpóźniej w następnym dniu wyznaczonym na odbycie danych zajęć lub kursów.
Wykonawca zapewnia, że posiada odpowiednią kadrę, sprzęt, pomoce dydaktyczne oraz pomieszczenia do odbywania warsztatów, zajęć, kursów będących przedmiotem zamówienia.
Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za wykonanie przedmiotu zamówienia, zorganizowania i przeprowadzania kursów zawodowych, zajęć, warsztatów zgodnie z wymogami prawa określonymi w odrębnych przepisach i w zakresie zgodności z tymi przepisami.
Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za przestrzeganie przepisów bhp i p. poż. w trakcie kursów zawodowych i prowadzonych zajęć.
Wykonawca ubezpieczy uczestników od następstw nieszczęśliwych wypadków.
Zamawiający zastrzega sobie prawo weryfikacji informacji podanych w ofercie poprzez wizję lokalną pomieszczeń przeznaczonych do zajęć i kursów zawodowych przed zawarciem umowy.
W przypadku każdorazowej absencji beneficjenta projektu Wykonawca zobowiązany jest niezwłocznie zawiadomić Zamawiającego w formie: e.mail, fax lub telefonicznej nie później niż drugiego dnia.
Zamawiający zastrzega sobie prawo weryfikacji dokumentów, o których mowa w pkt. I specyfikacji przed terminem zapłaty i rozliczeniem się z Wykonawcą z wykonania zamówienia.
Wykonawca umożliwia przeprowadzenie niezapowiedzianych kontroli realizowanych kursów czy zajęć w miejscu ich odbywania przez osobę wyznaczona przez Zamawiającego i Instytucję Pośredniczącą.
Wykonawca opracuje i przeprowadzi badanie poziomu nabywania wiedzy wśród uczestników kursów i zajęć (osobno dla każdego modułu) na początku i na końcu szkolenia za pomocą ankiet pretest i posttest. Zebrane ankiety przekaże Zamawiającemu.
Wykonawca sporządzi ewaluację całego zadania i raport ewaluacyjny, który przekaże Zamawiającemu.
Wykonawca zobowiązuje się do przestrzegania zasad wynikających z przepisów ustawy z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych.
Jedna godzina dydaktyczna = 60 minut, chyba że specyfikacja danego kursu wg przepisów prawa stanowi inaczej..
II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 80.53.00.00-8, 85.31.23.20-8, 80.56.10.00-4.
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony
III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:
tak, projekt/program: Europejski Fundusz Społeczny,Program Operacyjny Kapitał Ludzki. Działanie 7.1. Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.1. Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej, projekt pn.Aktywizacja rodzin dysfunkcyjnych, bezrobotnych i korzystających z pomocy społecznej.
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 13.03.2014.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 3.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

Fundacja Gospodarcza Pro Europa, ul.Warszawska 4/7, 86-230 Toruń, kraj/woj. kujawsko-pomorskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 31100,00 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 27463,00
Oferta z najniższą ceną: 27463,00 / Oferta z najwyższą ceną: 31170,00
Waluta: PLN.

źródło: komunikaty.pl
 GORĄCE KOMUNIKATY
Przedmiot ogłoszenia Lokalizacja
Modernizacja (przebudowa) części budynku L45 dla potrzeb prototypowni MED, budowa punktu gromadzenia odpadów z magazynem...
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o zamówieniu, roboty budowlane, przetarg ograniczony
Rzeszów
(podkarpackie)
Dostawa wyposażenia ośmiu oddziałów przedszkolnych w trzech szkołach podstawowych w Gminie Wyszki wraz z transportem,...
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, zamówienia na dostawy, przetarg nieograniczony
Wyszki
(podlaskie)
Dostawa rękawic medycznych w podziale na zadania
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, zamówienia na dostawy, przetarg nieograniczony
Warszawa
(mazowieckie)
WYSZUKIWARKA KOMUNIKATÓW
  • Treść
  • Kategoria
  • Region
Aktualna liczba komunikatów:
397 692

POLECAMY W SERWISACH