PARTNERZY PORTALU partner portalu wnp.pl partner portalu wnp.pl partner portalu wnp.pl partner portalu wnp.pl
KOMUNIKAT

Koncentrat fibrynogenu. Znak sprawy: ZZP-176/13

Zakład Zamówień Publicznych przy Ministrze Zdrowia

Data publikacji ogłoszenia:

2013-12-10

Rodzaj ogłoszenia:

Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, zamówienia na dostawy, przetarg nieograniczony

Dane podstawowe:

Lokalizacja

Warszawa / mazowieckie

Numer ogłoszenia

507250/2013

Opis

Warszawa: Koncentrat fibrynogenu. Znak sprawy: ZZP-176/13
Numer ogłoszenia: 507250 - 2013; data zamieszczenia: 09.12.2013
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 461534 - 2013r.
Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Zakład Zamówień Publicznych przy Ministrze Zdrowia, Al. Jerozolimskie 155, 02-326 Warszawa, woj. mazowieckie, tel. 22 8833512, 8833552, faks 22 8833513, 8833552.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja rządowa centralna.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Koncentrat fibrynogenu. Znak sprawy: ZZP-176/13.
II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy.
II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Koncentrat fibrynogenu w liczbie - 100g.
II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.62.10.00-9.
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony
III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:
nie
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
Część NR: 1   Nazwa: Koncentrat fibrynogenu
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 02.12.2013.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: .
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

IMED Poland Sp. z o.o., ul.Puławska 314, 02-819 Warszawa, kraj/woj. mazowieckie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 14200,00 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 142200,00
Oferta z najniższą ceną: 142200,00 / Oferta z najwyższą ceną: 142200,00
Waluta: PLN.

źródło: komunikaty.pl
 GORĄCE KOMUNIKATY
Przedmiot ogłoszenia Lokalizacja
dostawa dializatorów, przewodów i igieł dla potrzeb Stacji Dializ Powiatowego Zakładu Opieki Zdrowotnej z siedzibą w...
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, zamówienia na dostawy, przetarg nieograniczony
Starachowice
(świętokrzyskie)
Budowa wodociągu wraz z przyłączami wodociągowymi w ul. Orzeskiej w Łaziskach Górnych na odcinku od Placu Ratuszowego 1a do...
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, roboty budowlane, przetarg nieograniczony
Łaziska Górne
(śląskie)
Usługa transportu kompostu dla Zakładu Utylizacji Odpadów Komunalnych Stary Las Sp. z o. o.
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o sprostowaniach, zamówienia na usługi, przetarg nieograniczony
Starogard Gdański
(pomorskie)
WYSZUKIWARKA KOMUNIKATÓW
  • Treść
  • Kategoria
  • Region
Aktualna liczba komunikatów:
397 708
 W PORTALU

POLECAMY W SERWISACH