PARTNERZY PORTALU partner portalu wnp.pl partner portalu wnp.pl partner portalu wnp.pl partner portalu wnp.pl
KOMUNIKAT

Konserwacja bieżąca wału p. pow. rzeki Wisłok w km 0+000-1+367 (odcinek Nr 1), w km 0+000- 0+177, 0+252-0+913, 1+053-2+362 (odcinek Nr 2) w m....

Podkarpacki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych

Data publikacji ogłoszenia:

2014-06-07

Rodzaj ogłoszenia:

Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, zamówienia na usługi, przetarg nieograniczony

Dane podstawowe:

Lokalizacja

Rzeszów / podkarpackie

Numer ogłoszenia

192268/2014

Opis

Rzeszów: Konserwacja bieżąca wału p. pow. rzeki Wisłok w km 0+000-1+367 (odcinek Nr 1), w km 0+000- 0+177, 0+252-0+913, 1+053-2+362 (odcinek Nr 2) w m. Jasionka, gmina Trzebownisko
Numer ogłoszenia: 192268 - 2014; data zamieszczenia: 06.06.2014
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi
Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 156606 - 2014r.
Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Podkarpacki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych, ul. Hetmańska 9, 35-959 Rzeszów, woj. podkarpackie, tel. 17 8537 440, faks 17 8536421.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: Wojewódzka samorządowa jedn. org. nieposiadająca osobowości prawnej (jedn. budżet.).
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Konserwacja bieżąca wału p. pow. rzeki Wisłok w km 0+000-1+367 (odcinek Nr 1), w km 0+000- 0+177, 0+252-0+913, 1+053-2+362 (odcinek Nr 2) w m. Jasionka, gmina Trzebownisko.
II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi.
II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest konserwacja bieżąca wału p. pow. rzeki Wisłok w km 0+000-1+367 (odcinek Nr 1), w km 0+000-0+177, 0+252-0+913, 1+053-2+362 (odcinek Nr 2) w m. Jasionka, gmina Trzebownisko, która obejmuje:
- ręczne wykoszenie porostów ze skarp, porost twardy-gęsty z wygrabieniem;
- ręczne ścinanie i karczowanie, zagajniki gęste;.
II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 77.31.00.00-6.
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony
III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:
nie
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 05.06.2014.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 6.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 1.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

Rejonowy Związek Spółek Wodnych w Rzeszowie, Trzebownisko 989, 36-001 z/s Trzebownisko, kraj/woj. podkarpackie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 12476,98 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 6877,68
Oferta z najniższą ceną: 6877,68 / Oferta z najwyższą ceną: 18226,80
Waluta: PLN.

źródło: komunikaty.pl
 GORĄCE KOMUNIKATY
Przedmiot ogłoszenia Lokalizacja
Przetarg nieograniczony na REMONT NAWIERZCHNI ALEJEK CMENTARNYCH POŁOŻONYCH NA TERENIE CMENTARZA KOMUNALNEGO W KOSZALINIE PRZY...
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, roboty budowlane, przetarg nieograniczony
Koszalin
(zachodniopomorskie)
Informacja o zamiarze sprzedaży nieruchomości
Nieruchomości, grunty rolne, inne
Poznań
(wielkopolskie)
Remont lokali mieszkalnych będących w zasobie mieszkaniowym administrowanym przez Zarząd Budynków Komunalnych w Elblągu
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, roboty budowlane, przetarg nieograniczony
Elbląg
(warmińsko-mazurskie)
WYSZUKIWARKA KOMUNIKATÓW
  • Treść
  • Kategoria
  • Region
Aktualna liczba komunikatów:
397 662

POLECAMY W SERWISACH