PARTNERZY PORTALU partner portalu wnp.pl partner portalu wnp.pl partner portalu wnp.pl partner portalu wnp.pl
KOMUNIKAT

Konserwacja - L+P wał rzeki Babulówki w km L- 0+000 - 6+600, P- 0+000 - 6+584 - dwukrotne koszenie

Podkarpacki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych

Data publikacji ogłoszenia:

2012-06-23

Rodzaj ogłoszenia:

Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, roboty budowlane, przetarg nieograniczony

Dane podstawowe:

Lokalizacja

Rzeszów / podkarpackie

Numer ogłoszenia

135923/2012

Opis

Rzeszów: Konserwacja - L+P wał rzeki Babulówki w km L- 0+000 - 6+600, P- 0+000 - 6+584 - dwukrotne koszenie
Numer ogłoszenia: 135923 - 2012; data zamieszczenia: 22.06.2012
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 118109 - 2012r.
Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Podkarpacki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych, ul. Hetmańska 9, 35-959 Rzeszów, woj. podkarpackie, tel. 17 8537 440, faks 17 8536421.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: Wojewódzka samorządowa jedn.org. nieposiadająca osobowości prawnej (jedn.budżetowa).
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Konserwacja - L+P wał rzeki Babulówki w km L- 0+000 - 6+600, P- 0+000 - 6+584 - dwukrotne koszenie.
II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.
II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: I koszenie
Wykoszenie porostów, ręcznie ze skarp, porost gęsty, twardy 20% pow. -60 956,8m2.
Koszenie mechaniczne wałów kosiarką bijakową. Dopuszcza się koszenie innym
sprzętem pod warunkiem wykonania wygrabienia, wywozu skoszonej trawy z ustaleniem miejsca składowania we własnym zakresie 80 % pow. -243 827,2m2.
Wygrabianie wykoszonych porostów ze skarp ze złożeniem w kopki, szerokość skarpy ponad 2,0m - porost z koszenia ręcznego 60 956,8m2.
II koszenie
Wykoszenie porostów, ręcznie ze skarp, porost gęsty, miękki 20% pow. -60 956,8m2.
Koszenie mechaniczne wałów kosiarką bijakową. Dopuszcza się koszenie innym
sprzętem pod warunkiem wykonania wygrabienia, wywozu skoszonej trawy z ustaleniem miejsca składowania we własnym zakresie 80 % pow. -243 827,2m2.
Wygrabianie wykoszonych porostów ze skarp ze złożeniem w kopki, szerokość skarpy ponad 2,0m - porost z koszenia ręcznego 60 956,8m2.
II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.24.64.00-7.
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony
III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:
nie
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 22.06.2012.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 8.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

Zakład Usług Transportowych i Melioracyjnych Sławomir Rolek, ul. Jana Pawła II 114, 39-451 Skopanie, kraj/woj. podkarpackie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 57299,40 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 35953,84
Oferta z najniższą ceną: 35953,84 / Oferta z najwyższą ceną: 62711,39
Waluta: PLN.

źródło: komunikaty.pl
 GORĄCE KOMUNIKATY
Przedmiot ogłoszenia Lokalizacja
Świadczenie usług w zakresie wykonywania prac konserwacyjnych, drobnych - bieżących napraw, odczytów ciepłomierzy oraz...
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, zamówienia na usługi, przetarg nieograniczony
Toruń
(kujawsko-pomorskie)
Ogłoszenie o zamiarze sprzedaży nieruchomości położonej w obrębie Stary Folwark, gmina Miedzichowo
Nieruchomości, grunty rolne, przetarg
Poznań
(wielkopolskie)
Drugi ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż pomieszczenia gospodarczego
Nieruchomości, lokale, przetarg
Szczecin
(zachodniopomorskie)
WYSZUKIWARKA KOMUNIKATÓW
  • Treść
  • Kategoria
  • Region
Aktualna liczba komunikatów:
397 662

POLECAMY W SERWISACH