PARTNERZY PORTALU partner portalu wnp.pl partner portalu wnp.pl partner portalu wnp.pl partner portalu wnp.pl
KOMUNIKAT

Kształtowanie centrum wsi Sterdyń

Gmina Sterdyń

Data publikacji ogłoszenia:

2012-03-16

Rodzaj ogłoszenia:

Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, roboty budowlane, przetarg nieograniczony

Dane podstawowe:

Lokalizacja

Sterdyń-Osada / mazowieckie

Numer ogłoszenia

80850/2012

Opis

Sterdyń-Osada: Kształtowanie centrum wsi Sterdyń
Numer ogłoszenia: 80850 - 2012; data zamieszczenia: 15.03.2012
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 31460 - 2012r.
Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: tak.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Sterdyń, ul. T. Kościuszki 6, 08-320 Sterdyń-Osada, woj. mazowieckie, tel. 0-25 7870004, faks 0-25 7870004.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Kształtowanie centrum wsi Sterdyń.
II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.
II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Zakres robót obejmuje :
1. Roboty rozbiórkowe
a) rozebranie nawierzchni z kostki betonowej - 100,41 m2
b) rozebranie nawierzchni z mas bitumicznych grub. 8 cm - 34,20 m2
c) rozebranie chodnika z płyt betonowych 50x50x7 - 21m2
d) rozebranie obrzeży betonowych 6x20 - 767,20m
e) transport gruzu z terenu rozbiórki - 19,44 m3
2. Nawierzchnia ciągów pieszych
a) obrzeża betonowe o wymiarach 6x20 cm na podsypce piaskowe - 762,30 m
b) profilowanie i zagęszczanie podłoża z kruszywa - 1 074,79 m2
c) wyrównanie istniejącej podbudowy kruszywem łamanym - 90,35 m3
d) nawierzchnie z kostki brukowej betonowej kolorowej grubości 6 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem - 1 074,79 m2
3) Zieleń
a) humusowanie z obsianiem przy grubości warstwy humusu do 10 cm - 1 4 90,60m2
4) stelaż do rzeźb roślinnych - 4 szt..
II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.32.53-7.
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony
III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:
nie
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 14.03.2012.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 10.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

Usługi Brukarskie Zbigniew Kruk, ul. Prosta 19, 05-240 Tłuszcz, kraj/woj. mazowieckie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 164886,57 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 114200,80
Oferta z najniższą ceną: 114200,80 / Oferta z najwyższą ceną: 176603,07
Waluta: PLN.

źródło: komunikaty.pl
 GORĄCE KOMUNIKATY
Przedmiot ogłoszenia Lokalizacja
Przygotowanie do druku oraz druk wydawnictwa Krakowski Rynek Nieruchomości 2013 w języku angielskim
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, zamówienia na usługi, zamówienie z wolnej ręki
Kraków
(małopolskie)
Dostawa oprogramowania i licencji na Informatyczny System Prawa Powszechnego
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o sprostowaniach, zamówienia na dostawy, przetarg nieograniczony
Warszawa
(mazowieckie)
zapewnienie dostępu do szerokopasmowego internetu komórkom organizacyjnym Centrum Projektów Europejskich oraz zapewnienie...
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, zamówienia na usługi, przetarg nieograniczony
Warszawa
(mazowieckie)
WYSZUKIWARKA KOMUNIKATÓW
  • Treść
  • Kategoria
  • Region
Aktualna liczba komunikatów:
397 692
 W PORTALU

POLECAMY W SERWISACH