PARTNERZY PORTALU partner portalu wnp.pl partner portalu wnp.pl
KOMUNIKAT

Kurs Nauki języka angielskiego na poziomie B2 metodą przyspieszonego uczenia się metodą Colina-Rose - kursy i konwersacje w ramach projektu pn....

Mazurski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli z siedzibą w Ełku

Data publikacji ogłoszenia:

2013-10-09

Rodzaj ogłoszenia:

Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o sprostowaniach, zamówienia na usługi, przetarg nieograniczony

Dane podstawowe:

Lokalizacja

Ełk / warmińsko-mazurskie

Numer ogłoszenia

208107/2013

Opis

Numer ogłoszenia: 208107 - 2013; data zamieszczenia: 08.10.2013
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

Ogłoszenie dotyczy:
Ogłoszenia o zamówieniu.

Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 199507 - 2013 data 30.09.2013 r.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Mazurski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli z siedzibą w Ełku, ul. Gen. Wł. Sikorskiego 5 A, 19-300 Ełk, woj. warmińsko-mazurskie, tel. 87 6211071, fax. 87 6211071.

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić:

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: II.1.1.
W ogłoszeniu jest: Kurs Nauki języka angielskiego na poziomie B2 metodą przyśpieszonego nauczania się metodą Colina-Rose - kursy i konwersacje w ramach projektu pn. Innowacyjny e-Nauczyciel..
W ogłoszeniu powinno być: Nauka języka angielskiego na poziomie B2 metodą przyspieszonego uczenia się metodą Colina-Rose i konwersacje z języka angielskiego na poziomie B2 w ramach projektu pn. Innowacyjny e-Nauczyciel.


Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: II.1.4.
W ogłoszeniu jest: Przedmiotem zamówienia jest kurs Nauki języka angielskiego na poziomie B2 metodą przyspieszonego uczenia się metodą Colina-Rose - kursy i konwersacje - 35 osób. Zamówienie dotyczy Kursu Nauki języka angielskiego na poziomie B2 metodą przyspieszonego uczenia się metodą Colina-Rose - kursy i konwersacje - 35 osób. Zakres usługi szkoleniowej obejmuje kurs nauki języka angielskiego na poziomie B2 metodą przyspieszonego uczenia się metodą Colina-Rose - kursy i konwersacje - 35 osób. Uczestnikami konwersacji będą nauczyciele/nauczycielki ze szkół podstawowych i gimnazjów z terenów wiejskich powiatu ełckiego. Celem konwersacji jest wyeliminowanie błędów gramatycznych i wymowy, rozwinięcie słownictwa, w tym z uwzględnieniem potrzeb uczestników/uczestniczek konwersacji poprawienie płynności i precyzji wypowiedzi w języku angielskim z wykorzystaniem materiałów audiowizualnych lub przeczytanych tekstów. Konwersacje językowe będą odbywały się w wymiarze po 1 h zegarowej tygodniowo (24 h na grupę) w 7 grupach 5 osobowych - łącznie 168 h. W trakcie konwersacji powinny być wykorzystywane metody uwzględniające indywidualne style uczenia się uczestników/uczestniczek wynikające z różnych typów inteligencji. W ww. szkoleniach będą uczestniczyli nauczyciele-nauczycielki ze szkół podstawowych i gimnazjów z terenów wiejskich oraz szkół ponadgimnazjalnych z powiatu ełckiego w ramach projektu Innowacyjny e-Nauczyciel Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.4 Wysoko kwalifikowane kadry systemu oświaty.
W ogłoszeniu powinno być: Część I - Nauka języka angielskiego na poziomie B2 dla 35 osób.
Część II - Konwersacje w języku angielskim na poziomie B2 dla nauczycieli/nauczycielek przedmiotów zawodowych ze szkół ponadgimnazjalnych z powiatu ełckiego
Część III - Konwersacje w języka angielskim na poziomie B2 dla nauczycieli/nauczycielek szkół podstawowych i gimnazjów z terenów wiejskich
Opis części I - Nauka języka angielskiego na poziomie B2 dla 35 osób.
Przedmiotem zamówienia w części I jest kurs nauki języka angielskiego na poziomie B2 dla 35 osób oparty na metodzie przyspieszonego uczenia się Colina-Rose. Uczestnikami i uczestniczkami kursu będą nauczyciele/nauczycielki ze szkół podstawowych i gimnazjów z terenów wiejskich oraz nauczyciele/lki przedmiotów zawodowych ze szkół ponadgimnazjalnych z powiatu ełckiego, którzy posiadają kompetencje językowe na poziomie B1.
Opis części II - Konwersacje w języku angielskim na poziomie B2 dla nauczycieli/nauczycielek przedmiotów zawodowych ze szkół ponadgimnazjalnych z powiatu ełckiego. Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie konwersacji z nauczycielami/nauczycielkami przedmiotów zawodowych powiatu ełckiego z języka angielskiego na poziomie B2.
Opis części III - Konwersacje w języka angielskim na poziomie B2 dla nauczycieli/nauczycielek szkół podstawowych i gimnazjów z terenów wiejskich.
Przedmiotem zamówienia w części III jest przeprowadzenie konwersacji z nauczycielami/nauczycielkami ze szkół podstawowych i gimnazjów z terenów wiejskich z języka angielskiego na poziomie B2.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje sie w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.


Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: II.1.7.
W ogłoszeniu jest: Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.
W ogłoszeniu powinno być: Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak.
Zamówienie dzielone na 3 części..


Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: IV.4.4.
W ogłoszeniu jest: Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postepowaniu lub ofert: 10.10.2013 godzina 10:00, miejsce: Mazurskie Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli ul. Sikorskiego 5A /4 , 19-300 Ełk..
W ogłoszeniu powinno być: Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postepowaniu lub ofert: 17.10.2013 godzina 10:00, miejsce: Mazurskie Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli ul. Sikorskiego 5A /4 , 19-300 Ełk..


źródło: komunikaty.pl
 GORĄCE KOMUNIKATY
Przedmiot ogłoszenia Lokalizacja
Modernizacja instalacji centralnego ogrzewania i węzła cieplnego w budynku Collegium Altum Uniwersytetu Ekonomicznego w...
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, roboty budowlane, przetarg nieograniczony
Poznań
(wielkopolskie)
DOSTAWA MATERIAŁÓW SZEWNYCH
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, zamówienia na dostawy, przetarg nieograniczony
Bełchatów
(łódzkie)
Sukcesywna dostawa środków chemicznych oraz odczynników chemicznych na potrzeby Spółki WPW S.A. Nr 1 Dostawa soli...
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o sprostowaniach, zamówienia na dostawy, przetarg nieograniczony
Wrocław
(dolnośląskie)
WYSZUKIWARKA KOMUNIKATÓW
  • Treść
  • Kategoria
  • Region
Aktualna liczba komunikatów:
397 662
 W PORTALU

POLECAMY W SERWISACH