PARTNERZY PORTALU partner portalu wnp.pl partner portalu wnp.pl partner portalu wnp.pl partner portalu wnp.pl
KOMUNIKAT

KZB Krotoszyn: Wykonanie robót ziemnych wraz z montażem zbiornika rozsączającego i separatora na terenie JW. Dobre nad Kwisą

Zakłady Remontowo Budowlane WAM Sp. z o.o.

Data publikacji ogłoszenia:

2013-01-29

Rodzaj ogłoszenia:

Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, roboty budowlane, przetarg nieograniczony

Dane podstawowe:

Lokalizacja

Warszawa / mazowieckie

Numer ogłoszenia

36430/2013

Opis

Warszawa: KZB Krotoszyn: Wykonanie robót ziemnych wraz z montażem zbiornika rozsączającego i separatora na terenie JW. Dobre nad Kwisą
Numer ogłoszenia: 36430 - 2013; data zamieszczenia: 28.01.2013
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 267135 - 2012r.
Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Zakłady Remontowo Budowlane WAM Sp. z o.o., ul. Tytusa Chałubińskiego 3A, 02-004 Warszawa, woj. mazowieckie, tel. 22 101 21 00 do 03, faks 22 101 21 04.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Podmiot prawa publicznego.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: KZB Krotoszyn: Wykonanie robót ziemnych wraz z montażem zbiornika rozsączającego i separatora na terenie JW. Dobre nad Kwisą.
II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.
II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: ykonanie robót ziemnych wraz z montażem zbiornika rozsączającego i separatora na terenie JW. Dobre nad Kwisą.
II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.00.00.00-7.
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony
III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:
nie
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 14.01.2013.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 4.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: .
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

NTG GAWORSKI, Grodkowska 56, 48-300 Nysa, kraj/woj. opolskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 1227820,18 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 1118295,46
Oferta z najniższą ceną: 1118295,46 / Oferta z najwyższą ceną: 1215838,47
Waluta: PLN.

źródło: komunikaty.pl
 GORĄCE KOMUNIKATY
Przedmiot ogłoszenia Lokalizacja
Artykuły do RTG
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o sprostowaniach, zamówienia na dostawy, przetarg nieograniczony
Myślenice
(małopolskie)
Nasiona rzepaku ozimego odmiany TRINITY
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, zamówienia na dostawy, przetarg nieograniczony
Pawłowice
(wielkopolskie)
Informacja o zamiarze sprzedaży nieruchomości gruntowej położonej w obrębie Recław gm. Wolin
Nieruchomości, grunty inne, inne
Recław gm. wolin
(zachodniopomorskie)
WYSZUKIWARKA KOMUNIKATÓW
  • Treść
  • Kategoria
  • Region
Aktualna liczba komunikatów:
397 692
 W PORTALU

POLECAMY W SERWISACH