PARTNERZY PORTALU partner portalu wnp.pl partner portalu wnp.pl partner portalu wnp.pl
KOMUNIKAT

KZB Krotoszyn: Zakup wraz z dostawą opraw oświetleniowych dla potrzeb remontu budynku nr 9 w JW. 1245 Wrocław-Leśnica

Zakłady Remontowo Budowlane WAM Sp. z o.o.

Data publikacji ogłoszenia:

2014-07-01

Rodzaj ogłoszenia:

Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, zamówienia na dostawy, przetarg nieograniczony

Dane podstawowe:

Lokalizacja

Warszawa / mazowieckie

Numer ogłoszenia

217308/2014

Opis

Warszawa: KZB Krotoszyn: Zakup wraz z dostawą opraw oświetleniowych dla potrzeb remontu budynku nr 9 w JW. 1245 Wrocław-Leśnica
Numer ogłoszenia: 217308 - 2014; data zamieszczenia: 30.06.2014
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 138880 - 2014r.
Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Zakłady Remontowo Budowlane WAM Sp. z o.o., ul. Tytusa Chałubińskiego 3A, 02-004 Warszawa, woj. mazowieckie, tel. 22 101 21 00 do 03, faks 22 101 21 04.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Podmiot prawa publicznego.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: KZB Krotoszyn: Zakup wraz z dostawą opraw oświetleniowych dla potrzeb remontu budynku nr 9 w JW. 1245 Wrocław-Leśnica.
II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy.
II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Zakup wraz z dostawą opraw oświetleniowych dla potrzeb remontu budynku nr 9 w JW. 1245 Wrocław-Leśnica.
II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 31.52.00.00-7.
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony
III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:
nie
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 09.05.2014.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 3.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: .
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

ELEKTRO-PARTNER Sp. jawna, Wrocławska 42, 57-200 Ząbkowice Śląskie, kraj/woj. dolnośląskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 373403,32 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 231496,25
Oferta z najniższą ceną: 231496,25 / Oferta z najwyższą ceną: 259483,06
Waluta: PLN.

źródło: komunikaty.pl
 GORĄCE KOMUNIKATY
Przedmiot ogłoszenia Lokalizacja
Opróżnianie koszy i sprzątanie przystanków na terenie miasta Gliwice - rejon nr 3
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, zamówienia na usługi, zamówienie z wolnej ręki
Gliwice
(śląskie)
Przetarg na sprzedaż nieruchomości zabudowanej.
Nieruchomości, działki budowlane, przetarg
Międzyzdroje
(zachodniopomorskie)
Budowa sieci napowietrzno-kablowej niskiego napięcia zasilania oświetlenia ulicznego ul. Robotniczej w Studzionce.
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, roboty budowlane, przetarg nieograniczony
Pszczyna
(śląskie)
WYSZUKIWARKA KOMUNIKATÓW
  • Treść
  • Kategoria
  • Region
Aktualna liczba komunikatów:
397 662
 W PORTALU

POLECAMY W SERWISACH