PARTNERZY PORTALU partner portalu wnp.pl partner portalu wnp.pl partner portalu wnp.pl partner portalu wnp.pl
KOMUNIKAT

leasing operacyjny samochodu osobowego minibus do transportu(9) osób.

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy

Data publikacji ogłoszenia:

2013-04-25

Rodzaj ogłoszenia:

Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, zamówienia na dostawy, przetarg nieograniczony

Dane podstawowe:

Lokalizacja

Lubliniec / śląskie

Numer ogłoszenia

162198/2013

Opis

Lubliniec: leasing operacyjny samochodu osobowego minibus do transportu(9) osób.
Numer ogłoszenia: 162198 - 2013; data zamieszczenia: 24.04.2013
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 102372 - 2013r.
Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy, ul. Pawła Stalmacha 90, 42-700 Lubliniec, woj. śląskie, tel. 34 3563241, 3563242, faks 34 3563366.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: leasing operacyjny samochodu osobowego minibus do transportu(9) osób..
II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy.
II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: leasing operacyjny samochodu osobowego z opcją wykupu..
II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 66.00.00.00-2, 34.11.00.00-1.
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony
III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:
nie
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 19.04.2013.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

Europejski Fundusz Leasingowy S.A., pl. Orląt Lwowskich 1, 53-605 Wrocław, kraj/woj. dolnośląskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 113821,13 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 137865,58
Oferta z najniższą ceną: 137865,58 / Oferta z najwyższą ceną: 137865,58
Waluta: PLN.

źródło: komunikaty.pl
 GORĄCE KOMUNIKATY
Przedmiot ogłoszenia Lokalizacja
Pierwsza licytacja nieruchomości stanowiacej zabudowaną nieruchomość
Nieruchomości, grunty inne, licytacja
Długołęka
(dolnośląskie)
Przedmiotem przetargu nieograniczonego jest sukcesywna dostawa odczynników chemicznych na okres 12 miesięcy dla Politechniki...
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o sprostowaniach, zamówienia na dostawy, przetarg nieograniczony
Poznań
(wielkopolskie)
Ustawienie, utrzymanie i demontaż zasłon przeciwśnieżnych wzdłuż dróg krajowych zarządzanych przez Rejon w Krośnie - Obwód...
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, zamówienia na usługi, przetarg nieograniczony
Rzeszów
(podkarpackie)
WYSZUKIWARKA KOMUNIKATÓW
  • Treść
  • Kategoria
  • Region
Aktualna liczba komunikatów:
397 709

POLECAMY W SERWISACH