PARTNERZY PORTALU partner portalu wnp.pl partner portalu wnp.pl partner portalu wnp.pl
KOMUNIKAT

Likwidacja szkód powodziowych na drogach powiatowych powiatu kłodzkiego - powódź 2009 i 2011 rok. Odbudowa drogi powiatowej nr 3226D ul. Nowy...

Zarząd Dróg Powiatowych

Data publikacji ogłoszenia:

2013-04-30

Rodzaj ogłoszenia:

Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, roboty budowlane, przetarg nieograniczony

Dane podstawowe:

Lokalizacja

Kłodzko / dolnośląskie

Numer ogłoszenia

170066/2013

Opis

Kłodzko: Likwidacja szkód powodziowych na drogach powiatowych powiatu kłodzkiego - powódź 2009 i 2011 rok. Odbudowa drogi powiatowej nr 3226D ul. Nowy Świat w Kłodzku, km 8+107 do 8+348 - II etap
Numer ogłoszenia: 170066 - 2013; data zamieszczenia: 29.04.2013
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 113272 - 2013r.
Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Zarząd Dróg Powiatowych, ul. Objazdowa 20, 57-300 Kłodzko, woj. dolnośląskie, tel. , faks.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Likwidacja szkód powodziowych na drogach powiatowych powiatu kłodzkiego - powódź 2009 i 2011 rok. Odbudowa drogi powiatowej nr 3226D ul. Nowy Świat w Kłodzku, km 8+107 do 8+348 - II etap.
II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.
II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest robota budowlana polegająca na wykonaniu: Odbudowy drogi powiatowej nr 3226D ul. Nowy Świat w Kłodzku, km 8+107 do 8+348 - II etap - likwidacja szkód powodziowych na drogach powiatowych powiatu kłodzkiego - powódź 2009 i 2011 rok. Roboty przygotowawcze i rozbiórkowe, odwodnienie korpusu drogowego, podbudowy, nawierzchnie, roboty wykończeniowe, elementy ulic, oznakowanie dróg.
II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.10.00.00-8, 45.23.30.00-9, 45.23.32.80-5.
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony
III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:
nie
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 29.04.2013.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 3.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

Przedsiebiorstwo Robót Drogowo - Mostowych DROGMOST Sp. z o.o. w Kłodzku, ul. Objazdowa 24, 57-300 Kłodzko, kraj/woj. dolnośląskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 406504,07 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 405420,35
Oferta z najniższą ceną: 405420,35 / Oferta z najwyższą ceną: 446987,47
Waluta: PLN.

źródło: komunikaty.pl
 GORĄCE KOMUNIKATY
Przedmiot ogłoszenia Lokalizacja
Dostawa cieplarki laboratoryjnej dla Katedry Hodowli Drobiu, Zwierząt Futerkowych i Zoohigieny Uniwersytetu Rolniczego im....
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, zamówienia na dostawy, zamówienie z wolnej ręki
Kraków
(małopolskie)
Dostawy zestawów do podawania kontrastu oraz asortymentu do systemu próżniowego leczenia ran ZP 555/14
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o sprostowaniach, zamówienia na dostawy, przetarg nieograniczony
Cieszyn
(śląskie)
Informacja o zamiarze wydzierżawienia nieruchomości
Nieruchomości, grunty rolne, inne
Poznań
(wielkopolskie)
WYSZUKIWARKA KOMUNIKATÓW
  • Treść
  • Kategoria
  • Region
Aktualna liczba komunikatów:
397 692
 W PORTALU

POLECAMY W SERWISACH