PARTNERZY PORTALU partner portalu wnp.pl partner portalu wnp.pl partner portalu wnp.pl partner portalu wnp.pl
KOMUNIKAT

Macierzy dyskowej, komputerów PC, monitorów i akcesoriów komputerowych

Ministerstwo Kultury i Dzidzictwa Narodowego

Data publikacji ogłoszenia:

2011-12-22

Rodzaj ogłoszenia:

Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, zamówienia na dostawy, przetarg nieograniczony

Dane podstawowe:

Lokalizacja

Warszawa / mazowieckie

Numer ogłoszenia

338887/2011

Opis

Warszawa: Macierzy dyskowej, komputerów PC, monitorów i akcesoriów komputerowych
Numer ogłoszenia: 338887 - 2011; data zamieszczenia: 21.12.2011
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 375510 - 2011r.
Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Ministerstwo Kultury i Dzidzictwa Narodowego, ul. Krakowskie Przedmieście 15/17, 00-071 Warszawa, woj. mazowieckie, tel. 022 42 10 100, faks 022 82 88 773.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja rządowa centralna.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Macierzy dyskowej, komputerów PC, monitorów i akcesoriów komputerowych.
II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy.
II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia publicznego jest dostawa macierzy dyskowej 1 szt, komputerów stacjonarnych szt 3, monitorów LCD szt 2, klawiatura szt 1, baterie szt 3 i dysk zewnętrzny szt 1.. Szczegółowy opis i parametry techniczne określa załącznik nr 1 do SIWZ..
II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 30.23.31.41-1, 30.23.13.00-0, 31.21.30.00-5.
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony
III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:
tak, projekt/program: współfinansowany przez UE ze środków EFRR oraz budżetu państwa w ramach Pomocy Technicznej POIiŚ.
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 08.12.2011.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 2.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

Big Vent S.A., Jutrzenki 116, 02-230 Warszawa, kraj/woj. mazowieckie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 92682,92 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 120626,10
Oferta z najniższą ceną: 120626,10 / Oferta z najwyższą ceną: 136485,35
Waluta: PLN.

źródło: komunikaty.pl
 GORĄCE KOMUNIKATY
Przedmiot ogłoszenia Lokalizacja
Opracowanie wielobranżowego projektu budowlanego i wykonawczego remontu dachu i elewacji oraz zagospodarowania terenu wokół...
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, zamówienia na usługi, przetarg nieograniczony
Stalowa Wola
(podkarpackie)
Dostawy paliw płynnych dla brygady drogowej Powiatu Bydgoskiego
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, zamówienia na dostawy, przetarg nieograniczony
Bydgoszcz
(kujawsko-pomorskie)
Dostawa samochodu ciężąrowego z napędem na dwie osie z pługiem hydraulicznym sterowanym z kabiny
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, zamówienia na dostawy, przetarg nieograniczony
Rybnik
(śląskie)
WYSZUKIWARKA KOMUNIKATÓW
  • Treść
  • Kategoria
  • Region
Aktualna liczba komunikatów:
397 692
 W PORTALU

POLECAMY W SERWISACH