PARTNERZY PORTALU partner portalu wnp.pl partner portalu wnp.pl partner portalu wnp.pl partner portalu wnp.pl
KOMUNIKAT

Mieszkanie położone w Katowicach

ŚLĄSKO-DĄBROWSKA SPÓŁKA MIESZKANIOWA SP. Z O.O.

Data publikacji ogłoszenia:

2014-03-19

Rodzaj ogłoszenia:

Nieruchomości, mieszkania, licytacja, sprzedaż

Dane podstawowe:

Lokalizacja

Katowice / śląskie

Numer ogłoszenia

32736305

Powierzchnia

134 m2

Cena

260 000 zł

OpisŚląsko-Dąbrowska Spółka Mieszkaniowa Sp. z o.o. z siedzibą pod adresem:
ul. Gliwicka 204, 40-860 Katowice, kapitał zakładowy: 100 401 600,00 zł
NIP 634-12-60-857, REGON 273021217,
Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach: KRS 0000077664
OGŁASZA
Przetarg ustny nieograniczony w formie licytacji na ustanowienie odrębnej własności
nw. lokali mieszkalnych wraz z pomieszczeniami przynależnymi
i udziałem w części wspólnej nieruchomości
1. Lokal mieszkalny nr 4 położony w Katowicach przy ul. KOCHANOWSKIEGO 18
- cena wywoławcza: 260 000, wadium: 26 000 zł, postąpienie: 3 000 zł
- powierzchnia lokalu: 133,70 m? (3 pokoje, kuchnia, łazienka z WC, przedpokój, 3 korytarze, 3 pomieszczenia gospodarcze)
- wyposażenie w instalacje: elektryczna, wod.-kan, gaz, centralne ogrzewanie
- pomieszczenie przynależne: piwnica o powierzchni 17,80 m?
- udział w nieruchomości wspólnej: 975/10 000
Dzielnica: Śródmieście Ilość kondygnacji: 5 Piętro: 1
2. Lokal mieszkalny nr 4 położony w Katowicach przy ul. BOYA ŻELEŃSKIEGO 82a
- cena wywoławcza: 185 200 zł, wadium: 18 520 zł, postąpienie : 2 000 zł
- powierzchnia lokalu: 91,60 m? (3 pokoje, kuchnia, łazienka, WC, przedpokój, garderoba)
- wyposażenie w instalacje: elektryczna, wod.-kan., centralne ogrzewanie, centralnie ciepła woda
- pomieszczenie przynależne: piwnica o powierzchni 17,40 m?
- udział w nieruchomości wspólnej: 1090/15232
Dzielnica: Murcki Ilość kondygnacji: 2 Piętro: 1
Termin i miejsce przetargu:
11 kwietnia 2014 r. (piątek) o godz. 9.00 w sali konferencyjnej w siedzibie Spółki przy ulicy Gliwickiej 204 w Katowicach (1 piętro). Przedmiot przetargu można oglądać w dni robocze w terminie od 19 marca 2014 r. do 10 kwietnia 2014 roku, po uprzednim uzgodnieniu terminu z Działem Obsługi Nieruchomości w poszczególnych Administracjach Spółki, które udzielą również dodatkowych informacji w przedmiocie przetargu:
lokal opisany w pkt 1 Administracja "Katowice", ul. Brzozowa 13a, Katowice, tel. /32/ 353-20-83;
lokal opisany w pkt 2 Administracja "Murcki", ul. Kściuczyka 3b, Katowice, tel. /32/ 209-40-04;
Warunki przystąpienia do przetargu:
1. Wniesienie wadium przelewem bankowym do dnia 9 kwietnia 2014 r. (środa) - decyduje data wpływu kwoty wadium na konto Spółki: Bank Śląski O/Katowice numer: 63 1050 1214 1000 0010 0201 2175.
- Wadium złożone przez oferentów, których oferty nie zostaną przyjęte, zostanie zwrócone niezwłocznie po dokonaniu wyboru oferty.
- Wadium przepada na rzecz Spółki, jeżeli żaden z uczestników przetargu nie zaoferuje ceny wywoławczej.
- Wadium złożone przez Nabywcę zostanie zarachowane na poczet ceny.
2. Przetarg jest ważny bez względu na liczbę jego uczestników, jeżeli przynajmniej jeden uczestnik przetargu zaoferuje co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej.
3. Nabywca, który do dnia zawarcia umowy w formie aktu notarialnego nie uiści ceny nabycia, traci prawa wynikające z przybicia oraz złożone wadium.
4. Koszty związane z przygotowaniem nieruchomości do sprzedaży i jej nabyciem ponosi w całości nabywca.
5. Zawarcie umowy sprzedaży nastąpi w terminie do 21 dni od wpłaty wylicytowanej należności, we wskazanej przez Spółkę Kancelarii Notarialnej.
6. Osoby stające do przetargu, działając nie tylko we własnym imieniu, powinny legitymować się stosownym pełnomocnictwem lub innym dokumentem stwierdzającym zdolność do składania oświadczeń woli.
7. Osoby uczestniczące w przetargu w przypadku prowadzenia działalności gospodarczej lub osoby prawne winne posiadać odpowiednie urzędowe wypisy.
8. W związku z faktem, iż wartość rynkowa nieruchomości opisanej w pkt 1 przekracza równowartość w zł kwoty 50.000 euro, na dokonanie czynności prawnej - sprzedaży nieruchomości - wymagana jest (zgodnie z art. 5a ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o zasadach wykonywania uprawnień przysługujących Skarbowi Państwa, Dz.U. 1996 nr 106, poz. 493 z późn. zm.) zgoda Ministra Skarbu Państwa. Zawarcie, w formie aktu notarialnego, umowy sprzedaży przedmiotowej nieruchomości nastąpi po realizacji ww. warunków oraz po wpłacie wylicytowanej, zatwierdzonej przez Ministra Skarbu Państwa kwoty. Termin, osoba notariusza i miejsce zawarcia umowy sprzedaży zostanie określony przez Sprzedającego. Wydanie nabywcy przedmiotu sprzedaży nastąpi niezwłocznie po zawarciu umowy sprzedaży.
Śląsko- Dąbrowska Spółka Mieszkaniowa Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do odwołania lub zmiany warunków przetargu, zamknięcia przetargu bez wybrania którejkolwiek z ofert, jak również żądania, w przypadku wystąpienia przesłanek, o których mowa w art. 705 Kodeksu cywilnego, unieważnienia umowy zawartej w drodze przetargu. Oferent ma obowiązek zapoznać się z Rozp. Rady Ministrów z dn. 13.02.2007 r. w sprawie określenia sposobu i trybu organizowania przetargu na sprzedaż składników aktywów trwałych przez spółkę powstałą w wyniku komercjalizacji oraz z Zasadami Zbywania Składników Aktywów Trwałych dostępnymi w siedzibie Spółki lub na stronie internetowej: www.sdsm.pl
32736305

źródło: komunikaty.pl
 GORĄCE KOMUNIKATY
Przedmiot ogłoszenia Lokalizacja
ZRB/KZB/NDM/Dostawa sprzętu studyjnego na zadanie przebudowa Kasyna w Kazuniu
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, zamówienia na dostawy, przetarg nieograniczony
Warszawa
(mazowieckie)
zakup i dostawa do zamawiajacego materiałów biurowych
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, zamówienia na dostawy, przetarg nieograniczony
Wólka Kosowska
(mazowieckie)
Przebudowa drogi do oczyszczalni Ornontowice - Południe
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, roboty budowlane, przetarg nieograniczony
Ornontowice
(śląskie)
WYSZUKIWARKA KOMUNIKATÓW
  • Treść
  • Kategoria
  • Region
Aktualna liczba komunikatów:
397 662

POLECAMY W SERWISACH