PARTNERZY PORTALU partner portalu wnp.pl partner portalu wnp.pl partner portalu wnp.pl
KOMUNIKAT

Modernizacja boiska sportowego w Ostaszewie

Gmina Ostaszewo

Data publikacji ogłoszenia:

2014-08-12

Rodzaj ogłoszenia:

Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, roboty budowlane, przetarg nieograniczony

Dane podstawowe:

Lokalizacja

Ostaszewo / pomorskie

Numer ogłoszenia

173177/2014

Opis

Ostaszewo: Modernizacja boiska sportowego w Ostaszewie
Numer ogłoszenia: 173177 - 2014; data zamieszczenia: 11.08.2014
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 142925 - 2014r.
Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Ostaszewo, ul. Kościuszki 51, 82-112 Ostaszewo, woj. pomorskie, tel. 55 2471328, faks 55 2471318.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Modernizacja boiska sportowego w Ostaszewie.
II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.
II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Zakres zamówienia:
1.Modernizacja boiska sportowego w Ostaszewie, w tym:
- modernizacja płyty boiska o nawierzchni trawiastej
- wykonanie utwardzonych chodników parkingu i wjazdu
- wykonanie ogrodzenia
- wykonanie zjazdu drogowego
- posadowienie bramek i łapaczy
- posadowienie ławek
- nasadzenie krzewów.
II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.11.12.00-0, 45.34.20.00-6, 45.11.12.91-4, 45.21.22.90-5, 45.23.32.20-7, 45.23.32.52-0.
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony
III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:
tak, projekt/program: Program operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013, oś priorytetowa 4, w ramach środka 4.1 Rozwój obszarów zależnych od rybactwa.
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 11.08.2014.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 7.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

BPE-SERWIS
Ewa Katarzyna Fortas, Orłowo, ul. Krótka 2, 82-100 Nowy Dwór Gdański, kraj/woj. pomorskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 336306,55 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 358700,00
Oferta z najniższą ceną: 270000,00 / Oferta z najwyższą ceną: 509402,47
Waluta: PLN.

źródło: komunikaty.pl
 GORĄCE KOMUNIKATY
Przedmiot ogłoszenia Lokalizacja
Konserwacja elewacji, malowanie pomieszczeń, wymiana stolarki okiennej oraz bram garażowych budynku nr 722987 w Jednostce...
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, roboty budowlane, przetarg nieograniczony
Świętoszów
(dolnośląskie)
Remont-konserwacja polskiego pomnika pamięcia na terenie byłego obozu koncentracyjnego Mauthausen (Austria)
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, roboty budowlane, przetarg nieograniczony
Warszawa
(mazowieckie)
Prenumerata wielodziedzinowej kolekcji książek elektronicznych dla Biblioteki Uniwersyteckiej Uniwersytetu...
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, zamówienia na usługi, przetarg nieograniczony
Olsztyn
(warmińsko-mazurskie)
WYSZUKIWARKA KOMUNIKATÓW
  • Treść
  • Kategoria
  • Region
Aktualna liczba komunikatów:
397 692
 W PORTALU

POLECAMY W SERWISACH