PARTNERZY PORTALU partner portalu wnp.pl partner portalu wnp.pl partner portalu wnp.pl partner portalu wnp.pl
KOMUNIKAT

Modernizacja części pomieszczeń przychodniach zdrowia SZPZLO Warszawa Bemowo-Włochy przy ul. 1 Sierpnia 36a i ul. Czumy 1 w Warszawie

Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Lecznictwa Otwartego Warszawa Bemowo - Włochy

Data publikacji ogłoszenia:

2014-09-03

Rodzaj ogłoszenia:

Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, roboty budowlane, przetarg nieograniczony

Dane podstawowe:

Lokalizacja

Warszawa / mazowieckie

Numer ogłoszenia

290676/2014

Opis

Warszawa: Modernizacja części pomieszczeń przychodniach zdrowia SZPZLO Warszawa Bemowo-Włochy przy ul. 1 Sierpnia 36a i ul. Czumy 1 w Warszawie
Numer ogłoszenia: 290676 - 2014; data zamieszczenia: 02.09.2014
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 249906 - 2014r.
Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Lecznictwa Otwartego Warszawa Bemowo - Włochy, ul. Wrocławska 19, 01-493 Warszawa, woj. mazowieckie, tel. 22 6382333 w. 202, faks 22 8362489.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Modernizacja części pomieszczeń przychodniach zdrowia SZPZLO Warszawa Bemowo-Włochy przy ul. 1 Sierpnia 36a i ul. Czumy 1 w Warszawie.
II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.
II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest modernizacja części pomieszczeń przychodni zdrowia SZPZLO Warszawa Bemowo-Włochy przy ul. 1 Sierpnia 36a i ul. Czumy 1 w Warszawie Zakres prac obejmuje roboty : - budowlane - sanitarne -elektryczne A w szczególności rozbiórki istniejących ścianek, postawienie nowych ścianek gipsowo kartonowych, roboty glazurnicze i malarskie. Wykonanie w nowych pomieszczeniach instalacji sanitarnych i elektrycznych oraz włączenie ich w czynne instalacje. Szczegółowy zakres robót określa projekt wykonawczy oraz przedmiar robót.
II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.00.00.00-7, 45.33.00.00-9, 45.31.00.00-3, 45.40.00.00-1.
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony
III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:
nie
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 01.09.2014.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 5.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 2.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

P.H.U. Tomasz Gołębiowski, Narciarska 7A, 05-092 Łomianki, kraj/woj. mazowieckie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 149698,04 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 149406,33
Oferta z najniższą ceną: 141547,34 / Oferta z najwyższą ceną: 240862,51
Waluta: PLN.

źródło: komunikaty.pl
 GORĄCE KOMUNIKATY
Przedmiot ogłoszenia Lokalizacja
Sprawowanie obsługi serwisowej oraz bieżącego nadzoru systemu informatycznego
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o sprostowaniach, zamówienia na usługi, przetarg nieograniczony
Kraków
(małopolskie)
Znak sprawy: 91/ZP/13 Przeprowadzenie miesięcznej płatnej praktyki zawodowej dla ucznia/uczennicy szkoły zawodowej/ technikum w...
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, zamówienia na usługi, przetarg nieograniczony
Warszawa
(mazowieckie)
Pierwsza licytacja lokalu mieszkalnego
Nieruchomości, grunty inne, licytacja
-
(zachodniopomorskie)
WYSZUKIWARKA KOMUNIKATÓW
  • Treść
  • Kategoria
  • Region
Aktualna liczba komunikatów:
397 662
 W PORTALU

POLECAMY W SERWISACH