PARTNERZY PORTALU partner portalu wnp.pl partner portalu wnp.pl
KOMUNIKAT

Modernizacja części pomieszczeń przychodniach zdrowia SZPZLO Warszawa Bemowo-Włochy przy ul. 1 Sierpnia 36a i ul. Czumy 1 w Warszawie

Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Lecznictwa Otwartego Warszawa Bemowo - Włochy

Data publikacji ogłoszenia:

2014-09-03

Rodzaj ogłoszenia:

Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, roboty budowlane, przetarg nieograniczony

Dane podstawowe:

Lokalizacja

Warszawa / mazowieckie

Numer ogłoszenia

290676/2014

Opis

Warszawa: Modernizacja części pomieszczeń przychodniach zdrowia SZPZLO Warszawa Bemowo-Włochy przy ul. 1 Sierpnia 36a i ul. Czumy 1 w Warszawie
Numer ogłoszenia: 290676 - 2014; data zamieszczenia: 02.09.2014
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 249906 - 2014r.
Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Lecznictwa Otwartego Warszawa Bemowo - Włochy, ul. Wrocławska 19, 01-493 Warszawa, woj. mazowieckie, tel. 22 6382333 w. 202, faks 22 8362489.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Modernizacja części pomieszczeń przychodniach zdrowia SZPZLO Warszawa Bemowo-Włochy przy ul. 1 Sierpnia 36a i ul. Czumy 1 w Warszawie.
II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.
II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest modernizacja części pomieszczeń przychodni zdrowia SZPZLO Warszawa Bemowo-Włochy przy ul. 1 Sierpnia 36a i ul. Czumy 1 w Warszawie Zakres prac obejmuje roboty : - budowlane - sanitarne -elektryczne A w szczególności rozbiórki istniejących ścianek, postawienie nowych ścianek gipsowo kartonowych, roboty glazurnicze i malarskie. Wykonanie w nowych pomieszczeniach instalacji sanitarnych i elektrycznych oraz włączenie ich w czynne instalacje. Szczegółowy zakres robót określa projekt wykonawczy oraz przedmiar robót.
II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.00.00.00-7, 45.33.00.00-9, 45.31.00.00-3, 45.40.00.00-1.
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony
III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:
nie
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 01.09.2014.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 5.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 2.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

P.H.U. Tomasz Gołębiowski, Narciarska 7A, 05-092 Łomianki, kraj/woj. mazowieckie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 149698,04 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 149406,33
Oferta z najniższą ceną: 141547,34 / Oferta z najwyższą ceną: 240862,51
Waluta: PLN.

źródło: komunikaty.pl
 GORĄCE KOMUNIKATY
Przedmiot ogłoszenia Lokalizacja
Sprzedaż ruchomości w drodze przetargu.
Ruchomości, oferty biznesowe, samochody ciężarowe, przetarg
Sosnowiec
(śląskie)
Agregat spawalniczy
Ruchomości, oferty biznesowe, maszyny urządzenia, przetarg
Bełchatów
(łódzkie)
Sukcesywne świadczenie usług restauracyjnych na potrzeby Wydziału Rozwoju Regionalnego
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, zamówienia na usługi, przetarg nieograniczony
Katowice
(śląskie)
WYSZUKIWARKA KOMUNIKATÓW
  • Treść
  • Kategoria
  • Region
Aktualna liczba komunikatów:
397 662
 W PORTALU

POLECAMY W SERWISACH