PARTNERZY PORTALU partner portalu wnp.pl partner portalu wnp.pl partner portalu wnp.pl partner portalu wnp.pl
KOMUNIKAT

modernizacja dróg gminnych.

Urząd Gminy Wieniawa

Data publikacji ogłoszenia:

2015-01-09

Rodzaj ogłoszenia:

Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, roboty budowlane, przetarg nieograniczony

Dane podstawowe:

Lokalizacja

Wieniawa / mazowieckie

Numer ogłoszenia

1981/2015

Opis

Wieniawa: modernizacja dróg gminnych.
Numer ogłoszenia: 1981 - 2015; data zamieszczenia: 08.01.2015
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 216717 - 2014r.
Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: tak.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Gminy Wieniawa, ul. Kochanowskiego 88, 26-432 Wieniawa, woj. mazowieckie, tel. 048 6730001, faks 048 6730244.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: modernizacja dróg gminnych..
II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.
II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ W M. ZAWADY O DŁUGOŚCI OKOŁO 215 M - roboty przygotowawcze - wykonanie podbudowy - wykonanie nawierzchni - roboty wykończeniowe..
II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.10.00.00-8, 45.23.31.20-6, 45.23.33.28-5, 45.23.30.00-9.
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony
III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:
nie
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 13.11.2014.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 3.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

Przedsiębiorstwo Robót Drogowych
Zaskórski i Wspólnicy Sp. z o.o.
26-434 Gielniów, ul. Opoczyńska 38, Gielniów, 26-434 Gielniów, kraj/woj. mazowieckie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 48750,47 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 67777,82
Oferta z najniższą ceną: 67777,82 / Oferta z najwyższą ceną: 119830,03
Waluta: PLN.

źródło: komunikaty.pl
 GORĄCE KOMUNIKATY
Przedmiot ogłoszenia Lokalizacja
zakup sprzętu komputerowego dla ordynatorów i pielęgniarek oddziałowych - 40 zestawów
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o sprostowaniach, zamówienia na dostawy, przetarg nieograniczony
Tomaszów Mazowiecki
(łódzkie)
Prowadzenie obsługi bankowej budżetu Gminy Stawiguda i podległych jednostek.
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, zamówienia na usługi, przetarg nieograniczony
Stawiguda
(warmińsko-mazurskie)
Przetarg na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej w Szczecinie przy ul. Szafera
Nieruchomości, grunty inne, przetarg
Szczecin
(zachodniopomorskie)
WYSZUKIWARKA KOMUNIKATÓW
  • Treść
  • Kategoria
  • Region
Aktualna liczba komunikatów:
397 708

POLECAMY W SERWISACH