PARTNERZY PORTALU partner portalu wnp.pl partner portalu wnp.pl partner portalu wnp.pl partner portalu wnp.pl
KOMUNIKAT

Modernizacja drogi dojazdowej do pól na działce nr 34 w miejscowości Sieciechowice

Gmina Wierzchosławice

Data publikacji ogłoszenia:

2013-08-02

Rodzaj ogłoszenia:

Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, roboty budowlane, przetarg nieograniczony

Dane podstawowe:

Lokalizacja

Wierzchosławice / małopolskie

Numer ogłoszenia

308898/2013

Opis

Wierzchosławice: Modernizacja drogi dojazdowej do pól na działce nr 34 w miejscowości Sieciechowice
Numer ogłoszenia: 308898 - 2013; data zamieszczenia: 01.08.2013
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 269060 - 2013r.
Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Wierzchosławice, Wierzchosławice 550, 33-122 Wierzchosławice, woj. małopolskie, tel. 014 6319030, faks 014 6319045.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Modernizacja drogi dojazdowej do pól na działce nr 34 w miejscowości Sieciechowice.
II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.
II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem inwestycji jest wykonanie modernizacji drogi dojazdowej do pól na działce nr 34 w miejscowości Sieciechowice.W zakres robót wchodzi:
1. Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. I-IV głębokości 20 cm . Krotność = 0,75 m2 - 1800
2. Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 20 cm . Krotność = 0,75 m2 - 1800
3. . Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 8 cm, m2 - 1800
4. . Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 8 cm . Krotność = 0,625 m2 - 1800
5. Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiernymi o pojemności łyżki 0,60 m3 w gr. kat. IV z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km - 135,00
6. Nakłady uzupełniające za każde dalsze rozpoczęte 0,5 km transportu ponad 1 km samochodami samowyładowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat. III-IV . Krotność = 8 , 135,00.
II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.32.26-9.
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony
III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:
nie
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 01.08.2013.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 2.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

F.H.U. DAREX Dariusz Knutelski, Nieczajna Górna 304, 33-205 Nieczajna, kraj/woj. małopolskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 71005,50 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 58242,96
Oferta z najniższą ceną: 58242,50 / Oferta z najwyższą ceną: 75552,75
Waluta: PLN.

źródło: komunikaty.pl
 GORĄCE KOMUNIKATY
Przedmiot ogłoszenia Lokalizacja
Przetarg na działkę rolną
Nieruchomości, grunty rolne, przetarg
Gorzów wlkp.
(lubuskie)
Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu przy realizacji zadania pn.: Przebudowa ulicy Częstochowskiej w Kaliszu na odc. od ul....
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o sprostowaniach, zamówienia na usługi, przetarg nieograniczony
Kalisz
(wielkopolskie)
Wykonanie regulacji stanu prawnego nieruchomości, synchronizacja i wykonanie map do celów prawnych, wykonanie opinii...
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, zamówienia na usługi, przetarg nieograniczony
Rzeszów
(podkarpackie)
WYSZUKIWARKA KOMUNIKATÓW
  • Treść
  • Kategoria
  • Region
Aktualna liczba komunikatów:
397 692
 W PORTALU

POLECAMY W SERWISACH