PARTNERZY PORTALU partner portalu wnp.pl partner portalu wnp.pl partner portalu wnp.pl
KOMUNIKAT

Modernizacja drogi gmi9nnej na dz. 227 w m. Ruda-etap II

Urząd Gminy

Data publikacji ogłoszenia:

2014-08-14

Rodzaj ogłoszenia:

Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, roboty budowlane, przetarg nieograniczony

Dane podstawowe:

Lokalizacja

Korczew / mazowieckie

Numer ogłoszenia

270022/2014

Opis

Korczew: Modernizacja drogi gmi9nnej na dz. 227 w m. Ruda-etap II
Numer ogłoszenia: 270022 - 2014; data zamieszczenia: 13.08.2014
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 234644 - 2014r.
Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Gminy, ul. Ks. Brzóski 20a, 08-108 Korczew, woj. mazowieckie, tel. 025 6312078, faks 025 6312089.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Modernizacja drogi gmi9nnej na dz. 227 w m. Ruda-etap II.
II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.
II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych- roboty pomiarowe 1,25 km,
Profilowanie ręczne z zagęszczaniem mechanicznym m2 6500, lokalne wyrównanie istniejącej nawierzchni kruszywem naturalnym stabilizowanym mechanicznie m2 6500,
Powierzchniowe utrwalanie nawierzchni drogowych emulsją asfaltową przy użyciu grysu
kamiennego frakcji 16-31,5 mm w ilości 45-55 kg/m2 I warstwa - m2 6250
Powierzchniowe utrwalanie nawierzchni drogowych emulsją asfaltową przy użyciu grysu
kamiennego frakcji 8-16 mm w ilości 20-25 kg/m2 II warstwa - m2 6250
Powierzchniowe utrwalanie nawierzchni drogowych emulsją asfaltową przy użyciu grysu
kamiennego frakcji 2-8 mm w ilości 11-13 kg/m2 III warstwa - m2 6250
Powierzchniowe utrwalanie nawierzchni drogowych emulsją asfaltową przy użyciu grysu.
II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.10.00.00-8, 45.20.00.00-9.
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony
III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:
nie
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 11.08.2014.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 3.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

Firma Handlowo- Usługowa Jan Skolimowski, ul. Kościuszki 26, 08-109 Przesmyki, kraj/woj. mazowieckie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 174975,08 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 207454,87
Oferta z najniższą ceną: 207454,87 / Oferta z najwyższą ceną: 277057,50
Waluta: PLN.

źródło: komunikaty.pl
 GORĄCE KOMUNIKATY
Przedmiot ogłoszenia Lokalizacja
Dostawa gadżetów i materiałów reklamowych
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o sprostowaniach, zamówienia na dostawy, przetarg nieograniczony
Biała Podlaska
(lubelskie)
zamówienie dodatkowe do zamówienia na wykonanie prac remontowych i konserwatorskich we wnętrzu budynku Sądu Rejonowego w...
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, roboty budowlane, zamówienie z wolnej ręki
Krosno Odrzańskie
(lubuskie)
Dostawa różnych produktów leczniczych, materiałów medycznych, sprzętu jednorazowego użytku
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, zamówienia na dostawy, przetarg nieograniczony
Bolesławiec
(dolnośląskie)
WYSZUKIWARKA KOMUNIKATÓW
  • Treść
  • Kategoria
  • Region
Aktualna liczba komunikatów:
397 692
 W PORTALU

POLECAMY W SERWISACH