PARTNERZY PORTALU partner portalu wnp.pl partner portalu wnp.pl partner portalu wnp.pl
KOMUNIKAT

Modernizacja i remont ciągów komunikacyjnych w parku miejskim na działce 141/5 w Tucznie

Gmina Tuczno

Data publikacji ogłoszenia:

2015-01-24

Rodzaj ogłoszenia:

Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o sprostowaniach, roboty budowlane, przetarg nieograniczony

Dane podstawowe:

Lokalizacja

Tuczno / zachodniopomorskie

Numer ogłoszenia

16770/2015

Opis

Numer ogłoszenia: 16770 - 2015; data zamieszczenia: 23.01.2015
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

Ogłoszenie dotyczy:
Ogłoszenia o zamówieniu.

Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 13016 - 2015 data 19.01.2015 r.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Gmina Tuczno, ul. Wolności 6, 78-640 Tuczno, woj. zachodniopomorskie, tel. 0-67 259 30 35, fax. 0-67 259 30 89.

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić:

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: III.3.4.
W ogłoszeniu jest: Wykaz pracowników odpowiedzialnych za realizację zadania (kluczowy personel) z udokumentowaniem ich doświadczenia i kwalifikacji zawodowych niezbędnych do wykonania prac związanych z realizacją zamówienia (załącznik nr 5) - uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjno-inżynieryjnej w zakresie sieci oraz instalacji sanitarnych (wodociągowych i kanalizacyjnych), - kopie aktualnego wpisu na okręgowe listy zawodowe (OIIB), - kopie wpisu do rejestru GINB ( dotyczy osób posiadających uprawnienia wydane po 14.02.1995r ). Ponadto należy wskazać w załączniku nr.5 kierownika robót budowlanych..
W ogłoszeniu powinno być: Wykaz pracowników odpowiedzialnych za realizację zadania (kluczowy personel) z udokumentowaniem ich doświadczenia i kwalifikacji zawodowych niezbędnych do wykonania prac związanych z realizacją zamówienia (załącznik nr 6)
Uprawnienia wydane zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane ( tj. Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623 z zm.) oraz rozporządzeniem Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2006 r. Nr 83, poz. 578 z zm.), albo odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniejszych obowiązujących przepisów w zakresie specjalności drogowej.
Ponadto należy wykazać w załączniku nr 6 kierownika robót budowlanych..


Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: IV.2.1.
W ogłoszeniu jest: Najniższa cena.
W ogłoszeniu powinno być: Ocena ofert
1. Przed dokonaniem oceny ofert, wszystkie oferty zostaną sprawdzone w celu stwierdzenia, czy spełniają wymagania określone w dokumentach przetargowych.
2. Wyłącznie zakwalifikowane oferty (spełniające wszystkie wymogi formalne oraz dodatkowe kryteria kwalifikacyjne) będą oceniane na podstawie danych przedstawionych w Ofercie, według następujących kryteriów :

Cena = 95 %
Okres gwarancji = 5%
3. Sposób przyznawania punktów przez członków komisji w kategorii cena wg wzoru:

Cena =Cena oferowana najniższa (z VAT-em) : Cena badanej oferty (z VAT-em) x 95
Skala od 0 - 95 punktów

4. Sposób przyznawania punktów przez członków komisji w kategorii okres gwarancji wg wzoru :
5 punktów - okres gwarancji 48 miesięcy
3 punkty - okres gwaranci 36 miesięcy
0 punktów - okres gwarancji 24 miesięcy.


Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: IV.4.4.
W ogłoszeniu jest: Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 03.02.2015 godzina 10:00, miejsce: Urząd Miejski w Tucznie ul.Wolności 6, 78-640 Tuczno - sekretariat.
W ogłoszeniu powinno być: Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 04.02.2015 godzina 10:00, miejsce: Urząd Miejski w Tucznie ul.Wolności 6, 78-640 Tuczno - sekretariat.


źródło: komunikaty.pl
 GORĄCE KOMUNIKATY
Przedmiot ogłoszenia Lokalizacja
Przetarg na sprzedaż nieruchomości położonej w dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy
Nieruchomości, grunty inne, przetarg
Warszawa
(mazowieckie)
Realizacja zadania inwestycyjnego pn. Termomodernizacja Budynku Dyrekcji - Administracji Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w...
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, roboty budowlane, przetarg nieograniczony
Cieszyn
(śląskie)
Przeprowadzenie szkoleń z zakresu I i II stopnia specjalizacji w zawodzie pracownik socjalny
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, zamówienia na usługi, przetarg nieograniczony
Szczecin
(zachodniopomorskie)
WYSZUKIWARKA KOMUNIKATÓW
  • Treść
  • Kategoria
  • Region
Aktualna liczba komunikatów:
397 692
 W PORTALU

POLECAMY W SERWISACH