PARTNERZY PORTALU partner portalu wnp.pl partner portalu wnp.pl partner portalu wnp.pl
KOMUNIKAT

Modernizacja substancji szkolnej w ramach Programu Szkoła od nowa w zakresie remontu w Publicznej Szkole Podstawowej nr 15 przy ul. Hirszfelda 1 w...

Gmina Wałbrzych

Data publikacji ogłoszenia:

2014-08-14

Rodzaj ogłoszenia:

Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, roboty budowlane, przetarg nieograniczony

Dane podstawowe:

Lokalizacja

Wałbrzych / dolnośląskie

Numer ogłoszenia

174915/2014

Opis

Wałbrzych: Modernizacja substancji szkolnej w ramach Programu Szkoła od nowa w zakresie remontu w Publicznej Szkole Podstawowej nr 15 przy ul. Hirszfelda 1 w Wałbrzychu
Numer ogłoszenia: 174915 - 2014; data zamieszczenia: 13.08.2014
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 137147 - 2014r.
Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Wałbrzych, Pl. Magistracki 1, 58-300 Wałbrzych, woj. dolnośląskie, tel. 074 6655153, 6655154, faks 074 6655155.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Modernizacja substancji szkolnej w ramach Programu Szkoła od nowa w zakresie remontu w Publicznej Szkole Podstawowej nr 15 przy ul. Hirszfelda 1 w Wałbrzychu.
II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.
II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest wykonanie następujących robót budowlanych: 1.1 Remont klatek schodowych w całym zakresie i korytarza parter, w tym m.in.: 1.1.1 zabudowa sufitów podwieszonych z rygipsów na stelażu metalowym, wymiana balustrad schodowych na metalowe chromowane, parapetów wewnętrznych, wymiana grzejników c.o i kanalizacji sanitarnej, instalacji elektrycznej i oświetlenia ( z rozdzielniami, tablicami, urządzeniami i osprzętem ), instalacji hydrantowej ( szafki ), tynki, okładziny ścian, posadzki, malatura, wszelkich drobnych prac konserwacyjno remontowych (wymiana kratek wentylacyjnych, wycieraczek, karniszy, uzupełnienie tynków, przełożenie przewodów elektrycznych (n/n, instalacja alarmowa, telewizja przemysłowa, telefoniczna itp. ) oraz przełożenie instalacji wodno-kanalizacyjnych jak również C.O., 1.1.2 wykonanie okładziny z pcv ( typu tarket Granit i Megalit itp ) : ścian, stopni schodowych i posadzek, 1.1.3 wymiana drzwi zewnętrznych i do pomieszczeń na parterze, 1.2 Remont wejść do budynku i murku zewnętrznego, 1.3 Sprzedaż w imieniu Zamawiającego złomu pochodzącego z rozbiórek. Koszty rozbiórki, wywozu i sprzedaży złomu ponosi wykonawca. Środki finansowe uzyskane ze sprzedaży złomu należy przekazać na konto Zamawiającego na podstawie wystawionej przez Zamawiającego faktury obciążającej wykonawcę..
II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.45.30.00-7, 45.33.00.00-9, 45.31.00.00-3.
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony
III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:
nie
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 08.08.2014.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 3.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

INFRAINVEST, ul. Żwirki i Wigury 8-12, 58-301 Wałbrzych, kraj/woj. dolnośląskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 611714,90 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 611206,03
Oferta z najniższą ceną: 611206,03 / Oferta z najwyższą ceną: 727493,18
Waluta: PLN.

źródło: komunikaty.pl
 GORĄCE KOMUNIKATY
Przedmiot ogłoszenia Lokalizacja
Dostawa środków czystości dla Szpitala Specjalistycznego im. A. Falkiewicza we Wrocławiu
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, zamówienia na dostawy, przetarg nieograniczony
Wrocław
(dolnośląskie)
Robota budowlana polegająca na wykonaniu systemu instalacji gazów technicznych dla laboratoriów Pionu Technologii Nafty...
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, roboty budowlane, przetarg nieograniczony
Kraków
(małopolskie)
Przygotowanie posiłków dla uczniów z terenu gminy Łubniany
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, zamówienia na usługi, przetarg nieograniczony
Łubniany
(inne)
WYSZUKIWARKA KOMUNIKATÓW
  • Treść
  • Kategoria
  • Region
Aktualna liczba komunikatów:
397 692

POLECAMY W SERWISACH