PARTNERZY PORTALU partner portalu wnp.pl partner portalu wnp.pl partner portalu wnp.pl
KOMUNIKAT

Modernizację systemów grzewczych w obiektach MPN z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii

Magurski Park Narodowy

Data publikacji ogłoszenia:

2014-07-16

Rodzaj ogłoszenia:

Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, roboty budowlane, przetarg nieograniczony

Dane podstawowe:

Lokalizacja

Krempna / podkarpackie

Numer ogłoszenia

153339/2014

Opis

Krempna: Modernizację systemów grzewczych w obiektach MPN z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii
Numer ogłoszenia: 153339 - 2014; data zamieszczenia: 15.07.2014
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 103663 - 2014r.
Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: tak.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Magurski Park Narodowy, Krempna 59, 38-232 Krempna, woj. podkarpackie, tel. 13 4414099, faks 13 4414440.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: Państwowa osoba prawna.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Modernizację systemów grzewczych w obiektach MPN z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii.
II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.
II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest wykonanie w systemie zaprojektuj i wybuduj zadania pn. Modernizacja systemów grzewczych w obiektach MPN z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii, zgodnie z Programem Funkcjonalno-Użytkowym (załącznik nr 9 do SIWZ )w tym:
1. Zaprojektowanie i wykonanie kotłowni opalanej biomasą o minimalnej mocy nominalnej 150kW z magazynem biomasy i systemem automatycznego podawania wraz z przebudową i powiększeniem magazynu paliwa o część wykonaną na zewnątrz budynku.
2. Zaprojektowanie i wykonanie gruntowych pomp ciepła o łącznej minimalnej mocy 120kW - wybudowanie dwóch węzłów cieplnych z zainstalowanymi pompami ciepła.
3. Zaprojektowanie i wykonanie instalacji małej elektrowni fotowoltaicznej o mocy minimalnej 40kWp i składającej się z paneli o łącznej powierzchni maksymalnej 300 m2.
4. Dostawa i wymiana oświetlenia na energooszczędne źródła światła typu LED w ilości około 400 sztuk..
II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71.32.00.00-7, 71.32.12.00-6, 71.00.00.00-8, 71.32.20.00-1, 71.32.10.00-4, 71.32.10.00-9, 44.62.12.20-7, 45.26.12.15-4, 09.33.20.00-5, 09.33.12.00-0, 45.33.10.00-6, 45.33.00.00-9, 45.30.00.00-3, 45.00.00.00-0, 45.45.30.00-0, 44.16.00.00-9, 45.26.22.20-9, 42.51.11.10-5, 44.62.21.00-7.
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony
III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:
nie
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 07.07.2014.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 2.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

Przedsiębiorstwo Wielobranżowe INWEST L. Kaczmarczyk spółka jawna, ul. Wojska Polskiego 3, 39-300 Mielec, kraj/woj. podkarpackie.
ECOJURA spółka z o.o., ul. 1 Maja 4, 42-202 Częstochowa, kraj/woj. śląskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 1243902,44 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 1525200,00
Oferta z najniższą ceną: 1525200,00 / Oferta z najwyższą ceną: 2139954,00
Waluta: PLN.

źródło: komunikaty.pl
 GORĄCE KOMUNIKATY
Przedmiot ogłoszenia Lokalizacja
Dowożenie dzieci do szkół podstawowych, gimnazjów, oddziałów przedszkolnych (trasy 1, 2, 3, 4, 5, 6) oraz dowóz dzieci...
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, zamówienia na usługi, przetarg nieograniczony
Środa Wielkopolska
(wielkopolskie)
PN 25/13 DOSTAWA ODCZYNNIKÓW DO OZNACZEŃ GRUP KRWI MIKROMETODA ŻELOWA WRAZ Z DZIERŻAWĄ SPRZĘTU
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, zamówienia na dostawy, przetarg nieograniczony
Wrocław
(dolnośląskie)
Kompleksowa organizacja obozu szkoleniowego dla niepełnosprawnych studentów i doktorantów Politechniki Warszawskiej,...
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, zamówienia na usługi, przetarg nieograniczony
Warszawa
(mazowieckie)
WYSZUKIWARKA KOMUNIKATÓW
  • Treść
  • Kategoria
  • Region
Aktualna liczba komunikatów:
397 692
 W PORTALU

POLECAMY W SERWISACH