PARTNERZY PORTALU partner portalu wnp.pl partner portalu wnp.pl partner portalu wnp.pl
KOMUNIKAT

MONITORING WIZYJNY NA TERENIE MIASTA OLSZTYNEK

Gmina Olsztynek reprezentowana przez Burmistrza Olsztynka

Data publikacji ogłoszenia:

2013-10-18

Rodzaj ogłoszenia:

Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, zamówienia na dostawy, przetarg nieograniczony

Dane podstawowe:

Lokalizacja

Olsztynek / warmińsko-mazurskie

Numer ogłoszenia

422136/2013

Opis

Olsztynek: MONITORING WIZYJNY NA TERENIE MIASTA OLSZTYNEK
Numer ogłoszenia: 422136 - 2013; data zamieszczenia: 17.10.2013
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 374472 - 2013r.
Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Olsztynek reprezentowana przez Burmistrza Olsztynka, ul. Ratusz 1, 11-015 Olsztynek, woj. warmińsko-mazurskie, tel. 089 5192799, 5192705, faks.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: MONITORING WIZYJNY NA TERENIE MIASTA OLSZTYNEK.
II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy.
II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: 1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie zadania pn. Monitoring wizyjny na terenie miasta Olsztynek. 2. W zakres zamówienia wchodzi dostawa i montaż kamer monitoringu wizyjnego. Transmisja sygnałów wideo i sygnałów dodatkowych odbywać się będzie drogą radiową (częstotliwość pracy 5GHz - pasmo nielicencjonowane). Stanowisko operatorskie znajdować się będzie w budynku Policji, wraz z serwerem wideo. Stanowisko to będzie również połączone z budynkiem Urzędu Miejskiego w Olsztynku (siedziba Straży Miejskiej). 3. Wykonawca zobowiązany jest do lokalizacji kamer o niżej wymienionych parametrach w następujących punktach miasta: 1) Mrongowiusza - Beringa: Kamera obrotowa IP (PTZ) Full HD minimum 25kl/s z zoomem optycznym minimum 18x, ICR, WDR z oświetlaczem IR minimum 20 m; kompresja video H.264, obudowa wandaloodporna, 2) Budynek Ratusza: kamera stacjonarna IP minimum 3 Mpix, ICR, WDR i z oświetlaczem IR minimum 20 m, H.264; zoom optyczny min 12x, obudowa wandaloodporna, 3) Sklep Lipowa - Akacjowa: Kamera obrotowa IP (PTZ) Full HD minimum 25kl/s z zoomem optycznym minimum 18x, ICR, WDR z oświetlaczem IR minimum 20 m; kompresja video H.264, obudowa wandaloodporna, 4) Bloki Kolejowa - Szkolna: Kamera obrotowa IP (PTZ) Full HD minimum 25kl/s z zoomem optycznym minimum 18x, ICR, WDR z oświetlaczem IR minimum 20 m; kompresja video H.264, obudowa wandaloodporna, 5) Kamera przenośna: a) GSM, b) obudowa wandaloodporna, c) dostęp online do ewidencji zdarzeń kamery, d) możliwość podglądu wideo w czasie rzeczywistym, e) czujnik ruchu, f) czytnik kart SD do 32GB, g) kompresja obrazu JPEG; MPEG-4, h) praca w sieci Internet poprzez GPRS/EDGE/UMTS 850/900/1800/1900/2100MHz, i) datowanie obrazów, j) wbudowany akumulator pozwalający na zapis zdarzeń w maksymalnej rozdzielczości min 12 godzin, k) rozdzielczość obrazu HD (min.15 klatek/s), l) działanie w temperaturze: -20°C do 60°C, ł) timery umożliwiające ustawianie czasu gotowości pracy kamery, m) wyświetlacz LCD, n) wodoszczelność, o) podświetlenie IR (940 nm tzw. no glow) min.10 metrów, p) dodatkowy zewnętrzny reflektor IR min. 30 metrów, zasilanie 12V, kąt min 30 stopni, r) wymagane akcesoria w zestawie: pas mocujący z klamrą, karta SD 32GB. 4. W ramach przedmiotu umowy Wykonawca zobowiązany jest również do dostawy do centrum monitoringu w budynku Policji: 1) wydajnego komputera (serwer video) wraz z systemem operacyjnym, złącze HDMI, VGA, procesorem osiągającym w teście Passmark High to Mid Range CPU minimum: 2.800 punktów (http://www.cpubenchmark.net), minimum 12 GB ram, dyskiem minimum 8TB, karta sieciowa (on board), karta graficzna (on board). 2) wydajnego komputera wraz z systemem operacyjnym, złącze HDMI, procesorem osiągającym w teście Passmark High to Mid Range CPU minimum: 2.700 punktów (http://www.cpubenchmark.net), minimum 8 GB ram, dyskiem minimum 1TB, karta sieciowa (on board), karta graficzna (on board), karta dzwiękowa (on board). 3) dwa monitory minimum 40cali. 4) joystick USB do obsługi kamer. 5) 2 x klawiatura standardowa USB. 6) 2 x mysz USB. 5. Materiały i urządzenia niezbędne do zrealizowania przedmiotu umowy dostarcza Wykonawca. 6. Montowane urządzenia powinny być zgodne z zapisami opisu przedmiotu zamówienia; muszą posiadać certyfikat bezpieczeństwa, deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z Polską Normą przenoszącą europejskie normy zharmonizowane. 7. W ramach realizacji przedmiotu zamówienia wykonawca zobowiązany jest do: 1) dokonania wizji lokalnej i uzgodnienia lokalizacji kamer przed ich zamontowaniem. Ze względu na ukształtowanie terenu i możliwe przeszkody w postaci wzniesień, drzew itp. należy, w celu zapewnienia prawidłowej transmisji sygnałów przewidzieć instalacje przekaźników pośredniczących lub zastosować inne, skuteczne rozwiązanie; 2) dostawy oprogramowania, aplikacji i sterowników niezbędnych do obsługi zamontowanego sprzętu; 3) zapewnienia pełnego współdziałania dostarczonego systemu z elementami istniejącego monitoringu, 4) zapewnienia konserwacji, napraw i obsługi serwisowej dostarczonego przedmiotu zamówienia. 9. Wykonawca gwarantuje, że przedmiot umowy jest fabrycznie nowy, kompletny, wraz z potrzebnymi do działania przewodami, z odpowiednim oprogramowaniem, posiada wymagane prawem atesty i certyfikaty oraz nie wymaga żadnych dodatkowych nakładów. 10. Wykonawca zobowiązuje się do realizacji przedmiotu umowy, zgodnie z kryteriami i parametrami technicznymi przedstawionymi w opisie przedmiotu zamówienia określonym w specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz w ofercie Wykonawcy. 11. Wykonawca oświadcza, że posiada odpowiednią wiedzę, doświadczenie i dysponuje stosowną bazą do wykonania przedmiotu umowy oraz, że przedmiot umowy wykonany zostanie z zachowaniem należytej staranności. 12. Wykonawca gwarantuje, że dostarczone oprogramowanie jest kompatybilne z dostarczonym sprzętem oraz posiada wymagane prawem licencje. 13. Wykonawca zapewnia, iż sprzęt zostanie zamontowany i przetestowany przez osoby posiadające wymagane prawem uprawnienia jeśli ustawa lub warunki gwarancji wymagają montażu sprzętu przez takie osoby. 14. Wykonawca zapewnia, że wszelkie instrukcje niezbędne do wykorzystania i konserwacji przedmiotu umowy dostarczone będą wraz z urządzeniami i w języku polskim...
II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 35.12.00.00-1, 32.32.35.00-8, 45.31.00.00-3, 32.56.23.00-3.
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony
III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:
nie
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 11.10.2013.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 2.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

VISACOM sp. z o. o., al. Piłsudskiego 72C, 10-450 Olsztyn, kraj/woj. warmińsko-mazurskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 65000,00 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 69591,84
Oferta z najniższą ceną: 69591,84 / Oferta z najwyższą ceną: 130819,88
Waluta: PLN.

źródło: komunikaty.pl
 GORĄCE KOMUNIKATY
Przedmiot ogłoszenia Lokalizacja
Dostawa drobnego asortymentu laboratoryjnego do jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Warmińsko - Mazurskiego w Olsztynie
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o sprostowaniach, zamówienia na dostawy, przetarg nieograniczony
Olsztyn
(warmińsko-mazurskie)
Wykonanie remontu dachu budynku nr 12 zlokalizowanego na terenie Morskiego Oddziału Straży Granicznej w Gdańsku przy ul....
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, roboty budowlane, przetarg nieograniczony
Gdańsk
(pomorskie)
Dostawa respiratorów do Ośrodka Domowej Wentylacji Mechanicznej
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o sprostowaniach, zamówienia na dostawy, przetarg nieograniczony
Chęciny
(świętokrzyskie)
WYSZUKIWARKA KOMUNIKATÓW
  • Treść
  • Kategoria
  • Region
Aktualna liczba komunikatów:
397 692
 W PORTALU

POLECAMY W SERWISACH