PARTNERZY PORTALU partner portalu wnp.pl partner portalu wnp.pl partner portalu wnp.pl
KOMUNIKAT

Montaż oświetlenia drogowego w ul. Rumiankowej (na odc. od posesji nr 82 do ul. Umultowskiej) i ul. Słonecznikowej w Poznaniu

Zarząd Dróg Miejskich w Poznaniu

Data publikacji ogłoszenia:

2013-12-20

Rodzaj ogłoszenia:

Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, roboty budowlane, przetarg nieograniczony

Dane podstawowe:

Lokalizacja

Poznań / wielkopolskie

Numer ogłoszenia

276123/2013

Opis

Poznań: Montaż oświetlenia drogowego w ul. Rumiankowej (na odc. od posesji nr 82 do ul. Umultowskiej) i ul. Słonecznikowej w Poznaniu
Numer ogłoszenia: 276123 - 2013; data zamieszczenia: 19.12.2013
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 238169 - 2013r.
Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Zarząd Dróg Miejskich w Poznaniu, ul. Wilczak 16, 61-623 Poznań, woj. wielkopolskie, tel. 061 6477200, faks 061 8201709.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Montaż oświetlenia drogowego w ul. Rumiankowej (na odc. od posesji nr 82 do ul. Umultowskiej) i ul. Słonecznikowej w Poznaniu.
II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.
II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych polegających na montażu oświetlenia drogowego w ul. Rumiankowej (na odcinku od posesji nr 82 do ul. Umultowskiej) i ul. Słonecznikowej w Poznaniu oraz usług związanych z wykonywanymi robotami budowlanymi, opisanych wg Wspólnego słownika zamówień (CPV):

- 45316110-9 Instalowanie urządzeń oświetlenia drogowego..
II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.31.61.10-9.
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony
III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:
nie
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 19.12.2013.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 6.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

SEM Zakład Elektrotechniczny Jakub Maćkowiak, Stefan Maćkowiak Sp. jawna, ul. Podgórna 6, 62-051 Łęczyca, kraj/woj. wielkopolskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 301967,30 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 99856,01
Oferta z najniższą ceną: 99856,01 / Oferta z najwyższą ceną: 174912,67
Waluta: PLN.

źródło: komunikaty.pl
 GORĄCE KOMUNIKATY
Przedmiot ogłoszenia Lokalizacja
Utwardzenie placu targowego kostką brukową betonową w ramach zadania Budowa i wyposażenie targowiska Mój Rynek w Bornem Sulinowie
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, roboty budowlane, przetarg nieograniczony
Borne Sulinowo
(zachodniopomorskie)
Wymiana foteli, remont podłogi i oświetlenia przeszkodowego w kinie Metalowiec w Kraśniku
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, roboty budowlane, przetarg nieograniczony
Kraśnik
(lubelskie)
Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych, położonych na terenie Gminy Wodynie
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, zamówienia na usługi, przetarg nieograniczony
Wodynie
(inne)
WYSZUKIWARKA KOMUNIKATÓW
  • Treść
  • Kategoria
  • Region
Aktualna liczba komunikatów:
397 692
 W PORTALU

POLECAMY W SERWISACH