PARTNERZY PORTALU partner portalu wnp.pl partner portalu wnp.pl partner portalu wnp.pl partner portalu wnp.pl
KOMUNIKAT

Nadzór przy użyciu alarmu wraz z elementami technicznego utrzymania nieruchomości pozostających w zasobie OT BAMW w Szczecinie oraz planowanych do...

Agencja Mienia Wojskowego Oddział Terenowy w Szczecinie

Data publikacji ogłoszenia:

2011-11-04

Rodzaj ogłoszenia:

Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, zamówienia na usługi, przetarg nieograniczony

Dane podstawowe:

Lokalizacja

Szczecin / zachodniopomorskie

Numer ogłoszenia

363316/2011

Opis

Szczecin: Nadzór przy użyciu alarmu wraz z elementami technicznego utrzymania nieruchomości pozostających w zasobie OT BAMW w Szczecinie oraz planowanych do przejęcia
Numer ogłoszenia: 363316 - 2011; data zamieszczenia: 03.11.2011
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 336190 - 2011r.
Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Agencja Mienia Wojskowego Oddział Terenowy w Szczecinie, ul. Księcia Sambora 4, 70-232 Szczecin, woj. zachodniopomorskie, tel. 091 8146111, faks 091 8146134.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: Agencja terenowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Nadzór przy użyciu alarmu wraz z elementami technicznego utrzymania nieruchomości pozostających w zasobie OT BAMW w Szczecinie oraz planowanych do przejęcia.
II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi.
II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: 1. Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na nadzorze przy użyciu alarmu wraz z elementami technicznego utrzymania nieruchomości pozostających w zasobie Oddziału Terenowego Biura Agencji Mienia Wojskowego w Szczecinie oraz planowanych do przejęcia.
2. Przedmiot zamówienia podzielony jest na osiem części, które zostały opisane poniżej:
Monitorowanie elektroniczne (antywłamaniowe) wraz z konserwacją urządzeń i instalacji utrzymujących systemy w stałej sprawności eksploatacyjnej w nieruchomościach położonych w:
Część 1: Rogowie gm. Trzebiatów, obręb Mrzeżyno 3, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 376/184 o powierzchni 93,3151 ha. Do zabezpieczenia 1 budynek.
Część 2: Gryficach przy ul. Koszarowej 6, obręb 2 Miasto Gryfice, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 11/12 o powierzchni 0,1315 ha. Do zabezpieczenia 1 budynek.
Część 3: Szczecinie przy ul. Ludowej 24, obręb 32 Nad Odrą, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 10/1. Do zabezpieczenia 1 budynek.
Część 4: Świnoujściu przy ul. Jachtowej obręb 0002 Świnoujście, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 152 o powierzchni 0,1265 ha. Do zabezpieczenia 2 budynki.
Monitorowanie elektroniczne (antywłamaniowe) wraz z konserwacją urządzeń i instalacji utrzymujących systemy w stałej sprawności eksploatacyjnej oraz z elementami technicznego utrzymania w nieruchomościach położonych w:
Część 5: Mrzeżynie - budynek nr 34, obręb 02 Mrzeżyno, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 358/16 o powierzchni 0,1488 ha. Do zabezpieczenia 1 budynek.
Część 6: Mrzeżynie - budynki nr 15 i 17, obręb 02 Mrzeżyno, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 158/17 cz. o powierzchni 0,2861 ha. Do zabezpieczenia 2 budynki.
Część 7: Trzebiatowie przy ul. Zagórskiej 22, obręb 11 Trzebiatów, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 23/46 cz. o powierzchni 0,0699 ha. Do zabezpieczenia 1 budynek.
Monitorowanie elektroniczne (antywłamaniowe, antynapadowe i przeciwpożarowe) realizowane w oparciu o istniejące urządzenia techniczne bez konserwacji urządzeń i instalacji utrzymujących systemy w stałej sprawności eksploatacyjnej w nieruchomościach położonych w:
Część 8: Szczecinie, ul. Księcia Sambora 4, obręb 1041 Śródmieście 41, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 23/9 o powierzchni 0,0740 ha. Do zabezpieczenia 1 budynek..
II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 79.71.10.00-1.
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony
III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:
nie
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
Część NR: 1   Nazwa: Rogowo
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 03.11.2011.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: .
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

SPONN Sp. z o.o., ul. Dąbrowskiego 38/104, 70-100 Szczecin, kraj/woj. zachodniopomorskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 5720,00 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 10824,00
Oferta z najniższą ceną: 10824,00 / Oferta z najwyższą ceną: 10824,00
Waluta: PLN.Część NR: 2   Nazwa: Gryfice, ul. Koszarowa 6
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 03.11.2011.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: .
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

Sponn Sp. z o.o., ul. Dąbrowskiego 38/104, 70-100 Szczecin, kraj/woj. zachodniopomorskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 7150,00 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 9471,00
Oferta z najniższą ceną: 9471,00 / Oferta z najwyższą ceną: 9471,00
Waluta: PLN.Część NR: 3   Nazwa: Szczecin, ul. Ludowa 24
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 03.11.2011.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: .
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

Specjalistyczna Uzbrojona Formacja Ochronna EKOTRADE Sp. z o.o., al. 3 Maja 22, 70-215 Szczecin, kraj/woj. zachodniopomorskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 2574,00 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 2435,40
Oferta z najniższą ceną: 2435,40 / Oferta z najwyższą ceną: 2435,40
Waluta: PLN.Część NR: 4   Nazwa: Świnoujście, ul. Jachtowa
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 03.11.2011.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: .
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

SPONN Sp. z o.o., ul. Dąbrowskiego 38/104, 70-100 Szczecin, kraj/woj. zachodniopomorskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 14300,00 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 13530,00
Oferta z najniższą ceną: 13530,00 / Oferta z najwyższą ceną: 13530,00
Waluta: PLN.Część NR: 5   Nazwa: Mrzeżyno - budynek nr 34
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 03.11.2011.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: .
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

Specjalistyczna Uzbrojona Formacja Ochronna EKOTRADE Sp. z o.o., al. 3 Maja 22, 70-215 Szczecin, kraj/woj. zachodniopomorskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 20020,00 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 18942,00
Oferta z najniższą ceną: 18942,00 / Oferta z najwyższą ceną: 18942,00
Waluta: PLN.Część NR: 6   Nazwa: Mrzeżyno - budynki nr 15 i 17
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 03.11.2011.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: .
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

Specjalistyczna Uzbrojona Formacja Ochronna EKOTRADE Sp. z o.o., al. 3 Maja 22, 70-215 Szczecin, kraj/woj. zachodniopomorskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 20020,00 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 29766,00
Oferta z najniższą ceną: 29766,00 / Oferta z najwyższą ceną: 29766,00
Waluta: PLN.Część NR: 7   Nazwa: Trzebiatów, ul. Zagórska 22
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 03.11.2011.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: .
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

Specjalistyczna Uzbrojona Formacja Ochronna EKOTRADE Sp. z o.o., al. 3 Maja 22, 70-215 Szczecin, kraj/woj. zachodniopomorskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 20020,00 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 18942,00
Oferta z najniższą ceną: 18942,00 / Oferta z najwyższą ceną: 18942,00
Waluta: PLN.Część NR: 8   Nazwa: Szczecin, ul. Księcia Sambora 4
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 03.11.2011.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: .
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

Specjalistyczna Uzbrojona Formacja Ochronna EKOTRADE Sp. z o.o., al. 3 Maja 22, 70-215 Szczecin, kraj/woj. zachodniopomorskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 2145,00 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 2029,50
Oferta z najniższą ceną: 2029,50 / Oferta z najwyższą ceną: 2029,50
Waluta: PLN.

źródło: komunikaty.pl
 GORĄCE KOMUNIKATY
Przedmiot ogłoszenia Lokalizacja
Przetarg nieograniczony PN/15SL/04/2014 o wartości poniżej 207 tys. euro na dostawy sprzętu laboratoryjnego.
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, zamówienia na dostawy, przetarg nieograniczony
Warszawa
(mazowieckie)
Usługa obowiązkowego ubezpieczenia na rzecz pacjentów z tytułu zdarzeń medycznych dla Szpitalu Specjalistycznym św. Zofii w...
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, zamówienia na usługi, przetarg nieograniczony
Warszawa
(mazowieckie)
ZAKUP ENERGII ELEKTRYCZNEJ
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, zamówienia na dostawy, przetarg nieograniczony
Drużbice
(łódzkie)
WYSZUKIWARKA KOMUNIKATÓW
  • Treść
  • Kategoria
  • Region
Aktualna liczba komunikatów:
397 692
 W PORTALU

POLECAMY W SERWISACH