PARTNERZY PORTALU partner portalu wnp.pl partner portalu wnp.pl partner portalu wnp.pl partner portalu wnp.pl
KOMUNIKAT

Naprawa gwarancyjna drogi leśnej przeciwpożarowej na terenie Nadleśnictwa Drawno na działkach nr ewid. 144, 159 obr. Zdanów; 156,166, 178, 192,...

Nadleśnictwo Drawno

Data publikacji ogłoszenia:

2013-07-26

Rodzaj ogłoszenia:

Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, roboty budowlane, przetarg nieograniczony

Dane podstawowe:

Lokalizacja

Drawno / inne

Numer ogłoszenia

293904/2013

Opis

Drawno: Naprawa gwarancyjna drogi leśnej przeciwpożarowej na terenie Nadleśnictwa Drawno na działkach nr ewid. 144, 159 obr. Zdanów; 156,166, 178, 192, 193, 213, 233/1, 233/2, 234/2, 252/1, 252/2 obr. Karpin; 253/4, 273/1, 273/2, 293/6, 313, 314 obr. Brzeziny, gm. Drawno - 3,5 km
Numer ogłoszenia: 293904 - 2013; data zamieszczenia: 25.07.2013
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 115143 - 2013r.
Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Nadleśnictwo Drawno, ul. Kaliska 5, 73-220 Drawno, woj. , tel. 095 7682041; 0606328270, faks.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: Jednostka Organizacyjna Skarbu Państwa nie posiadająca osobowości prawnej.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Naprawa gwarancyjna drogi leśnej przeciwpożarowej na terenie Nadleśnictwa Drawno na działkach nr ewid. 144, 159 obr. Zdanów; 156,166, 178, 192, 193, 213, 233/1, 233/2, 234/2, 252/1, 252/2 obr. Karpin; 253/4, 273/1, 273/2, 293/6, 313, 314 obr. Brzeziny, gm. Drawno - 3,5 km.
II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.
II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Naprawa gwarancyjna drogi leśnej przeciwpożarowej na terenie Nadleśnictwa Drawno na działkach nr ewid. 144, 159 obr. Zdanów; 156,166, 178, 192, 193, 213, 233/1, 233/2, 234/2, 252/1, 252/2 obr. Karpin; 253/4, 273/1, 273/2, 293/6, 313, 314 obr. Brzeziny, gm. Drawno - 3,5 km.
II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.32.20-7.
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony
III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:
nie
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 25.07.2013.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 4.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 2.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

Przedsiębiorstwo Usługowo - Handlowe Bernard Wasilewski, Kolejowa 27 / A, Górki Noteckie, kraj/woj. Polska.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 45377,04 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 59626,96
Oferta z najniższą ceną: 38783,75 / Oferta z najwyższą ceną: 128381,25
Waluta: PLN.

źródło: komunikaty.pl
 GORĄCE KOMUNIKATY
Przedmiot ogłoszenia Lokalizacja
Zimowe utrzymanie dróg
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, zamówienia na usługi, przetarg nieograniczony
Łuków
(lubelskie)
PCFE.272.15.2015 Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na wykonanie uzbrojenia terenów inwestycyjnych
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, zamówienia na usługi, przetarg nieograniczony
Nowy Sącz
(małopolskie)
Dostawa fabrycznie nowych technicznych środków materiałowych dla jednostki Wojskowej 2420,sprawa 20/2011/S
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, zamówienia na dostawy, przetarg nieograniczony
Warszawa
(mazowieckie)
WYSZUKIWARKA KOMUNIKATÓW
  • Treść
  • Kategoria
  • Region
Aktualna liczba komunikatów:
397 692
 W PORTALU

POLECAMY W SERWISACH