PARTNERZY PORTALU partner portalu wnp.pl partner portalu wnp.pl partner portalu wnp.pl
KOMUNIKAT

Naprawa uszkodzonego masztu głównego promu przez rzekę Wartę w m. Chojno w ciągu drogi wojewódzkiej nr 145 Chojno - Biezdrowo - nr 182

Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich Wydział Zamówień Publicznych

Data publikacji ogłoszenia:

2012-03-27

Rodzaj ogłoszenia:

Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, roboty budowlane, przetarg nieograniczony

Dane podstawowe:

Lokalizacja

Poznań / wielkopolskie

Numer ogłoszenia

68345/2012

Opis

Poznań: Naprawa uszkodzonego masztu głównego promu przez rzekę Wartę w m. Chojno w ciągu drogi wojewódzkiej nr 145 Chojno - Biezdrowo - nr 182
Numer ogłoszenia: 68345 - 2012; data zamieszczenia: 26.03.2012
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 48918 - 2012r.
Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich Wydział Zamówień Publicznych, ul. Wilczak 51, 61-623 Poznań, woj. wielkopolskie, tel. (061) 828 93 00, 8265392, faks (061) 852 01 31.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Naprawa uszkodzonego masztu głównego promu przez rzekę Wartę w m. Chojno w ciągu drogi wojewódzkiej nr 145 Chojno - Biezdrowo - nr 182.
II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.
II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Naprawa uszkodzonego masztu głównego promu przez rzekę Wartę w m. Chojno w ciągu drogi wojewódzkiej nr 145 Chojno - Biezdrowo - nr 182.
II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.22.11.00-3.
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony
III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:
nie
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 22.03.2012.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

PRZEDSIĘBIORSTWO ROBÓT MOSTOWYCH MOSTAR Sp. z o.o., ul. Bydgoska 13/15B,, 73-110 Stargard Szczeciński, kraj/woj. zachodniopomorskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 314590,97 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 362458,37
Oferta z najniższą ceną: 362458,37 / Oferta z najwyższą ceną: 362458,37
Waluta: PLN.

źródło: komunikaty.pl
 GORĄCE KOMUNIKATY
Przedmiot ogłoszenia Lokalizacja
Dostawa leków różnych- uzupełnienie dla SPZOZ w Sanoku.
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, zamówienia na dostawy, przetarg nieograniczony
Sanok
(podkarpackie)
Dostawa i montaż nowych urządzeń zabawowych na placach zabaw na terenie miasta i gminy Świebodzin
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, zamówienia na dostawy, przetarg nieograniczony
Świebodzin
(lubuskie)
Dostawa sprzętu komputerowego na potrzeby UMiG Olkusz.
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, zamówienia na dostawy, przetarg nieograniczony
Olkusz
(małopolskie)
WYSZUKIWARKA KOMUNIKATÓW
  • Treść
  • Kategoria
  • Region
Aktualna liczba komunikatów:
397 692
 W PORTALU

POLECAMY W SERWISACH