PARTNERZY PORTALU partner portalu wnp.pl partner portalu wnp.pl partner portalu wnp.pl
KOMUNIKAT

Naprawy nawierzchni dróg na terenie gminy Trzciel

Gmina Trzciel

Data publikacji ogłoszenia:

2013-03-16

Rodzaj ogłoszenia:

Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, zamówienia na usługi, przetarg nieograniczony

Dane podstawowe:

Lokalizacja

Trzciel / lubuskie

Numer ogłoszenia

39569/2013

Opis

Trzciel: Naprawy nawierzchni dróg na terenie gminy Trzciel
Numer ogłoszenia: 39569 - 2013; data zamieszczenia: 15.03.2013
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 18753 - 2013r.
Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Trzciel, ul. Poznańska 22, 66-320 Trzciel, woj. lubuskie, tel. 095 74-31-400, faks 095 74-31-400.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Naprawy nawierzchni dróg na terenie gminy Trzciel.
II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi.
II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest wykonywanie usługi remontów oraz naprawy nawierzchni dróg gminnych w następującym zakresie: - profilowanie dróg gruntowych równiarką z zagęszczaniem - około 100 000 m2, - uzupełnianie nawierzchni drogi gruntowej tłuczniem - wg potrzeb, - uzupełnianie nawierzchni drogi asfaltowej masą asfaltową na zimno - wg potrzeb..
II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.32.20-7.
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony
III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:
nie
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 15.03.2013.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 2.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

Roboty Drogowe, Prace Ziemne Paweł Konieczny, Siercz 15, 66-320 Trzciel, kraj/woj. lubuskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 120778,80 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 148557,92
Oferta z najniższą ceną: 148557,92 / Oferta z najwyższą ceną: 148557,92
Waluta: PLN.

źródło: komunikaty.pl
 GORĄCE KOMUNIKATY
Przedmiot ogłoszenia Lokalizacja
36/SI/2014 - remont budynku nr 47 w Jednostce Wojskowej 1155 Kraków-Balice
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, roboty budowlane, przetarg nieograniczony
Kraków
(małopolskie)
Dostawa odczynników i testów do badań immunologicznych dla weterynaryjnej diagnostyki laboratoryjnej na potrzeby Zakładu...
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, zamówienia na dostawy, przetarg nieograniczony
Kielce
(świętokrzyskie)
Przetarg
Nieruchomości, grunty rolne, przetarg
Legnica
(dolnośląskie)
WYSZUKIWARKA KOMUNIKATÓW
  • Treść
  • Kategoria
  • Region
Aktualna liczba komunikatów:
397 692
 W PORTALU

POLECAMY W SERWISACH