PARTNERZY PORTALU partner portalu wnp.pl partner portalu wnp.pl partner portalu wnp.pl
KOMUNIKAT

Naprawy samochodów osobowych, mikrobusów, samochodów ogólnego przeznaczenia małej ładowności (dostawczych), samochodów ciężarowo osobowych...

Jednostka Wojskowa 3674

Data publikacji ogłoszenia:

2014-03-13

Rodzaj ogłoszenia:

Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, zamówienia na usługi, przetarg nieograniczony

Dane podstawowe:

Lokalizacja

Olsztyn / warmińsko-mazurskie

Numer ogłoszenia

82994/2014

Opis

Olsztyn: Naprawy samochodów osobowych, mikrobusów, samochodów ogólnego przeznaczenia małej ładowności (dostawczych), samochodów ciężarowo osobowych wysokiej mobilności (terenowych), samochodów ciężarowych i autobusów oraz pojazdów czterokołowych typu Quad
Numer ogłoszenia: 82994 - 2014; data zamieszczenia: 12.03.2014
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 56682 - 2014r.
Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Jednostka Wojskowa 3674, ul. Saperska 1, 10-073 Olsztyn, woj. warmińsko-mazurskie, tel. 89 5422815; 5423866; 5423856, faks 89 5422815.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: obrona.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Naprawy samochodów osobowych, mikrobusów, samochodów ogólnego przeznaczenia małej ładowności (dostawczych), samochodów ciężarowo osobowych wysokiej mobilności (terenowych), samochodów ciężarowych i autobusów oraz pojazdów czterokołowych typu Quad.
II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi.
II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest wykonanie napraw samochodów osobowych, mikrobusów, samochodów ogólnego przeznaczenia małej ładowności (dostawczych) , samochodów ciężarowo osobowych wysokiej mobilności (terenowych), samochodów ciężarowych i autobusów oraz pojazdów czterokołowych typu Quad w ilościach i w czasie wynikających z bieżących potrzeb oraz według wskazań pokładowych systemów kontroli sprawności zgodnie z zapisami zawartymi w rozdziale III i IV SIWZ.
II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 50.10.00.00-6.
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony
III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:
nie
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
Część NR: 1   Nazwa: Naprawa samochodów osobowych, mikrobusów i samochodów ogólnego przeznaczenia małej ładowności (dostawczych)
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 12.03.2014.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 3.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

Auto Park Andrzej Łukaszewski, ul. Lubelska 39 E, 10-408 Olsztyn, kraj/woj. warmińsko-mazurskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 41119,51 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 37611,43
Oferta z najniższą ceną: 37611,43 / Oferta z najwyższą ceną: 62026,00
Waluta: PLN.Część NR: 2   Nazwa: Naprawa samochodów ciężarowo - osobowych wysokiej mobilności (terenowych)
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 12.03.2014.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 2.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

Auto Park Andrzej Łukaszewski, ul. Lubelska 39 E, 10-408 Olsztyn, kraj/woj. warmińsko-mazurskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 49756,10 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 44344,61
Oferta z najniższą ceną: 44344,61 / Oferta z najwyższą ceną: 53316,00
Waluta: PLN.Część NR: 3   Nazwa: Naprawa samochodów ciężarowych i autobusów
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 12.03.2014.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 2.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

Lider Serwis sp. z o.o., ul. Sprzetowa 3, 10-467 Olsztyn, kraj/woj. warmińsko-mazurskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 30975,61 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 45930,00
Oferta z najniższą ceną: 45930,00 / Oferta z najwyższą ceną: 57804,10
Waluta: PLN.Część NR: 4   Nazwa: Naprawa pojazdów czterokołowych QUAD
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 12.03.2014.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 2.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 1.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

Lider Serwis sp.z o.o., ul. Sprzętowa 3, 10-467 Olsztyn, kraj/woj. warmińsko-mazurskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 17886,18 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 19140,00
Oferta z najniższą ceną: 17214,00 / Oferta z najwyższą ceną: 19140,00
Waluta: PLN.

źródło: komunikaty.pl
 GORĄCE KOMUNIKATY
Przedmiot ogłoszenia Lokalizacja
Wykonanie usługi drukarskiej dla Instytutu Muzyki Wydziału Wychowania Artystycznego Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, zamówienia na usługi, przetarg nieograniczony
Częstochowa
(śląskie)
Coaching
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, zamówienia na usługi, przetarg nieograniczony
Ostróda
(warmińsko-mazurskie)
Roboty konserwacyjne ogólnobudowlane wykonywane w zasobach administrowanych przez Zarząd Budynków Komunalnych w Elblągu
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, zamówienia na usługi, przetarg nieograniczony
Elbląg
(warmińsko-mazurskie)
WYSZUKIWARKA KOMUNIKATÓW
  • Treść
  • Kategoria
  • Region
Aktualna liczba komunikatów:
397 692
 W PORTALU

POLECAMY W SERWISACH