PARTNERZY PORTALU partner portalu wnp.pl partner portalu wnp.pl partner portalu wnp.pl
KOMUNIKAT

nasadzenia kompensacyjne drzew i krzewów w okolicy Oczyszczalni Ścieków Łyna w Olsztynie

Gmina Olsztyn

Data publikacji ogłoszenia:

2014-05-29

Rodzaj ogłoszenia:

Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, zamówienia na usługi, przetarg nieograniczony

Dane podstawowe:

Lokalizacja

Olsztyn / warmińsko-mazurskie

Numer ogłoszenia

114385/2014

Opis

Olsztyn: nasadzenia kompensacyjne drzew i krzewów w okolicy Oczyszczalni Ścieków Łyna w Olsztynie
Numer ogłoszenia: 114385 - 2014; data zamieszczenia: 28.05.2014
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 85317 - 2014r.
Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Olsztyn, pl. Jana Pawła II 1, 10-101 Olsztyn, woj. warmińsko-mazurskie, tel. 89 5273111 wew. , 325, faks 89 5349375.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: nasadzenia kompensacyjne drzew i krzewów w okolicy Oczyszczalni Ścieków Łyna w Olsztynie.
II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi.
II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: 1.Przedmiotem zamówienia są nasadzenia kompensacyjne drzew i krzewów w okolicy Oczyszczalni Ścieków Łyna w Olsztynie wraz z 3 letnią pielęgnacją zieleni. 2.Zakres zamówienia obejmuje: 1)roboty przygotowawcze: załadowanie roślin, dostarczenie materiału roślinnego, wyznaczenie miejsc sadzenia, wykopanie i zaprawienie dołków, 2)posadzenie rośliny, osadzenie palików, wykorowanie mis (skupin), podlanie, 3)uporządkowanie terenu po dokonaniu nasadzenia roślin, 4)pielęgnację posadzonych roślin: odchwaszczanie, usuwanie odrostów korzeniowych, spulchnianie ziemi wokół roślin, poprawianie misek oraz podlewanie misek i roślin wraz z zraszaniem koron, przycięcie koron oraz usunięcie kwiatostanów lub zasuszonych owocostanów, wymiana usuniętych lub silnie uszkodzonych drzew lub krzewów, zasilanie nawozami mineralnymi, pokrycie na zimę misek warstw liści, jesienne kopczykowanie i wiosenne rozgarnięcie kopczyków i wykonania misek, kontrola i wymiana zniszczonych wiązadeł oraz wymiana uszkodzonych lub brakujących palików, kontrola i wykonanie poprawek przy zabezpieczeniu pni tkanina jutowa oraz uzupełnienie tych zabezpieczeń, wymiana chorych, uszkodzonych, suchych i zdeformowanych drzew i krzewów, 5)inne prace niezbędne do prawidłowego wykonania zamówienia..
II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 77.31.00.00-6, 45.11.27.10-5.
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony
III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:
nie
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 27.05.2014.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 4.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

Markflor s.c. marek Gurgul, Maria Frąszczak, ul. Cechowa 127A, 30-685 Kraków, kraj/woj. małopolskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 175676,28 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 79850,00
Oferta z najniższą ceną: 79850,00 / Oferta z najwyższą ceną: 193249,84
Waluta: PLN.

źródło: komunikaty.pl
 GORĄCE KOMUNIKATY
Przedmiot ogłoszenia Lokalizacja
Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Somianka
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, zamówienia na usługi, przetarg nieograniczony
Somianka
(mazowieckie)
Druga licytacja nieruchomości zabudowanej położonej w miejscowości Piekut gmina Chynów
Nieruchomości, budynki mieszkalne, licytacja
Grójec
(mazowieckie)
Remont kotłowni w budynku nr 7 kompleks wojskowy Rząska- Etap I
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o sprostowaniach, roboty budowlane, przetarg nieograniczony
Kraków
(małopolskie)
WYSZUKIWARKA KOMUNIKATÓW
  • Treść
  • Kategoria
  • Region
Aktualna liczba komunikatów:
397 692
 W PORTALU

POLECAMY W SERWISACH