PARTNERZY PORTALU partner portalu wnp.pl partner portalu wnp.pl partner portalu wnp.pl
KOMUNIKAT

Nasadzenia kwiatów ozdobnych na terenach zieleni miejskiej Plac Rady Europy, Park Pojednania, Rynek, W.Polskiego

Gmina Kędzierzyn-Koźle, Wydział Zamówień Publicznych

Data publikacji ogłoszenia:

2012-06-14

Rodzaj ogłoszenia:

Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, zamówienia na usługi, przetarg nieograniczony

Dane podstawowe:

Lokalizacja

Kędzierzyn-Koźle / opolskie

Numer ogłoszenia

129213/2012

Opis

Kędzierzyn-Koźle: Nasadzenia kwiatów ozdobnych na terenach zieleni miejskiej Plac Rady Europy, Park Pojednania, Rynek, W.Polskiego
Numer ogłoszenia: 129213 - 2012; data zamieszczenia: 13.06.2012
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 106661 - 2012r.
Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Kędzierzyn-Koźle, Wydział Zamówień Publicznych, ul. Piramowicza 32, 47-200 Kędzierzyn-Koźle, woj. opolskie, tel. 77 40 34 451, faks 77 40 34 451.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Nasadzenia kwiatów ozdobnych na terenach zieleni miejskiej Plac Rady Europy, Park Pojednania, Rynek, W.Polskiego.
II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi.
II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Zadanie polega na:
1. Przygotowaniu podłoża - usunięcie warstwy humusu, nawiezienie ziemią urodzajną z nawozem z jednoczesnym przekopaniem i użyźnieniem miejsc pod obsadę
2. Nasadzenie kwiatów
3. Utrzymanie i pielęgnacja - podlewanie, uzupełnianie ubytków, plewienie, nawożenie w okresie od daty zawarcia umowy do 31 października 2012r.
4. Usuwanie obumarłych kwiatów.
5. Usunięcie wszystkich kwiatów po okresie ich utrzymania i uporządkowanie terenu..
II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 77.31.00.00-6.
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony
III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:
nie
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 01.06.2012.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

Zakład Usług Wielobranżowych Mieczysław Pietryszyn, Północna 8, Kędzierzyn-Koźle, kraj/woj. Polska.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 76615,20 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 46715,00
Oferta z najniższą ceną: 46715,00 / Oferta z najwyższą ceną: 46715,00
Waluta: PLN.

źródło: komunikaty.pl
 GORĄCE KOMUNIKATY
Przedmiot ogłoszenia Lokalizacja
Kompleksowe (letnie i zimowe) utrzymanie dróg wojewódzkich na terenie województwa małopolskiego - część III. Rejon Dróg...
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, zamówienia na usługi, zamówienie z wolnej ręki
Myślenice
(małopolskie)
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych w miejscowościach GDYNIA BABIE DOŁY, GDYNIA GRABÓWEK, RZUCEWO,...
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, roboty budowlane, przetarg nieograniczony
Wejherowo
(pomorskie)
Remont dróg gminnych w miejscowości Łopuszno: ul. Górki Łopuszańskie, ul. Zakładowa
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, roboty budowlane, przetarg nieograniczony
Łopuszno
(świętokrzyskie)
WYSZUKIWARKA KOMUNIKATÓW
  • Treść
  • Kategoria
  • Region
Aktualna liczba komunikatów:
397 692
 W PORTALU

POLECAMY W SERWISACH