PARTNERZY PORTALU partner portalu wnp.pl partner portalu wnp.pl partner portalu wnp.pl partner portalu wnp.pl
KOMUNIKAT

Nieograniczony przetarg ustny na sprzedaż nieruchomości

AGENCJA NIERUCHOMOŚCI ROLNYCH ODDZIAŁ TERENOWY W POZNANIU FILIA

Data publikacji ogłoszenia:

2013-05-08

Rodzaj ogłoszenia:

Nieruchomości, grunty inne, licytacja, sprzedaż

Dane podstawowe:

Lokalizacja

Kwilcz / wielkopolskie

Numer ogłoszenia

32397341

Powierzchnia

25 968 m2

Cena

731 700 zł

OpisODDZIAŁ TERENOWY W POZNANIU
FILIA W PILE
podaje do publicznej wiadomości, że ogłasza nieograniczony przetarg ustny (licytację) na sprzedaż nieruchomości pochodzącej ze zlikwidowanego KPGR Kwilcz, gm. Kwilcz, pow. międzychodzki.
Przedmiotem sprzedaży jest nieruchomość gruntowa zabudowana położona
na terenie gminy Kwilcz, pow. międzychodzki, woj. wielkopolskie.
W skład nieruchomości wchodzą:
1. obręb Kwilcz, miejscowość Nowa Dąbrowa 1, działka nr 320/3.
Powierzchnia ogólna nieruchomości wynosi 2,5968 ha, w tym: użytki rolne zabudowane B-RV - 0,3189 ha, grunty zadrzewione i zakrzewione Lz - 2,2390 ha, nieużytki (N) - 0,0558 ha.
2. budynki i budowle: budynek dworu z roku 1924/1925 o pow. użytkowej 845 m2
i kubaturze 3 960 m2,
3. park o charakterze krajobrazowym składający się głównie z rodzimych gatunków drzew liściastych i iglastych. Najstarsze drzewostany to ok. 150-letnie dęby szypułkowe, topola czarna, robina i wierzba krucha. Starodrzewem w wieku ok. 100 lat są dęby, jesiony, robinie, kasztanowce, topole, lipy, sosny i brzozy. Drzewostany rozmieszczone są w formie szpalerów, rzędów, skupień oraz swobodnego rozrzucenia. W parku zachowały się aleje, które wiodły obrzeżami parku. Największą zbiorowość w drzewostanach stanowią: grab, brzoza, robinia, świerk. W mniejszym znaczeniu występują: topola, dąb, jesion, lipa, modrzew, orzech włoski, wierzba. Drzewostan po 1990 r. nie był pielęgnowany i nie był odnawiany. Zespół pałacowo-parkowy w Nowej Dąbrowie wpisany jest do rejestru zabytków pod nr. 2372/A na podstawie decyzji Państwowej Służby Ochrony Zabytków Oddział Wojewódzki w Poznaniu Wojewódzki Konserwator Zabytków w Poznaniu z dnia 27.05.1995 r.
Cena nieruchomości wynosi 731.700,00 złotych, w tym za grunty 32.400,00 zł, za budynki i budowle 595.450,00 zł, za drzewostan 103.850,00 zł, z tego: na zabytek wpisany do rejestru zabytków przypada kwota 721.300,00 zł.
Wadium wynosi 73.000,00 zł. Postąpienie nie mniej niż 7.500,00 zł.
Na podstawie art. 30 ust. 4 ustawy o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa Agencja oferuje możliwość zastosowania obniżki ceny sprzedaży składników wpisanych do rejestru zabytków o 50%.
Przetarg odbędzie się w dniu 29 maja 2013 r. o godz. 10.00 w siedzibie Agencji Nieruchomości Rolnych OT w Poznaniu Filia w Pile, ul. Motylewska 7 (sala na parterze).
Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłacenie wadium na konto Agencji Nieruchomości Rolnych OT w Poznaniu Filia w Pile w Banku Gospodarstwa Krajowego Oddział w Poznaniu, nr konta 17 1130 1046 0016 0166 3920 0002, najpóźniej w dniu 28 maja 2013 r.
Pełny tekst ogłoszenia nr POPI.SGZ.S.4240.46.14.2013.KS dostępny jest w siedzibach: ANR OT w Poznaniu Filia w Pile, Urzędu Gminy Kwilcz, sołectwa wsi Nowa Dąbrowa-Kwilcz, Biura Powiatowego WIR w Międzychodzie oraz na stronie internetowej Agencji www.anr.gov.pl.
Szczegółowe informacje o przedmiocie sprzedaży i warunkach przetargu można uzyskać w siedzibie ANR OT w Poznaniu Filia w Pile, 64-920 Piła, ul. Motylewska 7, tel. 67 211 04 35, 211 04 13.
32397341

źródło: komunikaty.pl
 GORĄCE KOMUNIKATY
Przedmiot ogłoszenia Lokalizacja
Dostawa wyposażenia i urządzeń w ramach projektu pt Modernizacja kształcenia zawodowego drogą do sukcesu uczniów ZSP w Pucku,...
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, zamówienia na dostawy, przetarg nieograniczony
Puck
(pomorskie)
Gmina Adamówka. /Roboty remontowe na drogach gminnych/
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, zamówienia na dostawy, przetarg nieograniczony
Adamówka
(podkarpackie)
Wymiana okien lukarn - roboty dodatkowe związane z modernizacją dachu budynku OSP w Miękini.
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, roboty budowlane, zamówienie z wolnej ręki
Krzeszowice
(małopolskie)
WYSZUKIWARKA KOMUNIKATÓW
  • Treść
  • Kategoria
  • Region
Aktualna liczba komunikatów:
397 662
 W PORTALU

POLECAMY W SERWISACH