PARTNERZY PORTALU partner portalu wnp.pl partner portalu wnp.pl partner portalu wnp.pl partner portalu wnp.pl
KOMUNIKAT

Nieruchomośc gruntowa niezabudowana położona w Sosnowcu

SPÓŁKA RESTRUKTURYZACJI KOPALŃ S.A

Data publikacji ogłoszenia:

2014-01-15

Rodzaj ogłoszenia:

Nieruchomości, działki budowlane, licytacja, sprzedaż

Dane podstawowe:

Lokalizacja

Bytom / śląskie

Numer ogłoszenia

32669688

Cena

2 350 000 zł

OpisSpółka Restrukturyzacji Kopalń S.A.
Bytom, ul. Strzelców Bytomskich 207
OGŁASZA
Przetarg w trybie publicznej licytacji na sprzedaż następujących nieruchomości:
Licytacje odbędą się:
w dniu: 5.02.2014 r.: poz. A - o godz. 8.00 poz. B - o godz. 9.00 poz. C - o godz. 10.00
poz. D - o godz. 11.00 poz. E - o godz. 12.00
w dniu: 6.02.2014 r.: poz. F - o godz. 8.00 poz. G - o godz. 9.00 poz. H - o godz. 10.00
poz. I - o godz. 11.00 poz. J - o godz. 12.00
w Bytomiu przy ul. Strzelców Bytomskich 207, pokój nr 222
Zlokalizowanych na terenie miasta Sosnowca:
A. Nieruchomości gruntowe niezabudowane położone w Sosnowcu w rejonie ulicy Jamesa Watta, obręb 0012, w skład których wchodzą:
1) prawo użytkowania wieczystego działek gruntu nr: 995/12 o pow. 15.106 m2, 1417/3 o pow. 1.849 m2, 1119 o pow. 270 m2, 1124 o powierzchni 39 m2, 1127 o pow. 227 m2, 1128 o pow. 95 m2, 1416/3 o pow. 19.692 m2,
2) udział wynoszący 1/5 części w prawie użytkowania wieczystego działki gruntu nr 995/11 o pow. 4.028 m2,
3) udział wynoszący 1/5 części w prawie użytkowania wieczystego działki gruntu nr 1417/2 o pow. 185 m2,
4) udział wynoszący 1/5 części w prawie użytkowania wieczystego działki gruntu nr 1416/2 o pow. 87 m2.
Cena wywoławcza 2.350.000 zł. Wadium 235.000 zł. Postąpienie 23.500 zł.
Do ceny sprzedaży nieruchomości zostanie doliczony podatek od towarów i usług zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami.
B. Nieruchomość gruntowa niezabudowana, położona w Sosnowcu przy ulicy Kosynierów, w skład której wchodzą prawo użytkowania wieczystego działek gruntu: nr 1825/49 o pow. 3.960 m2, nr 1825/109 o pow. 5.105 m2, nr 1825/131 o pow. 4.848 m2 (o łącznej pow. gruntu 13.913 m2), obręb 0003 Zagórze.
Cena wywoławcza 250.000 zł. Wadium 25.000 zł. Postąpienie 2.500 zł.
Do ceny sprzedaży nieruchomości zostanie doliczony podatek od towarów i usług zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami.
C. Nieruchomość gruntowa położona w Sosnowcu w rejonie ulicy Kopalnianej, w skład której wchodzą:
1) prawo użytkowania wieczystego działki gruntu nr 872/14, obręb 0012, o pow. 7.948 m2,
2) prawo użytkowania wieczystego działki gruntu nr 1102, obręb 0012, o pow. 1.690 m2 wraz z prawem własności drogi kołowej szybu "Rudolf" Ruch II Niwka o pow. zabudowy 750,00 m2,
3) udział wynoszący 11/100 części w prawie użytkowania wieczystego działki gruntu nr 872/5, obręb 0012, o pow. 7.209 m2.
Cena wywoławcza 400.000 zł. Wadium 40.000 zł. Postąpienie 4.000 zł.
Dostawa budowli, o której mowa powyżej, zwolniona jest od podatku od towarów i usług zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 10a ustawy o podatku od towarów i usług, w związku z art. 29 ust. 5 oraz § 13 ust. 1 pkt 11 Roz. Ministra Finansów z dnia 4.04.2011 r. dostawa (zbycie) prawa wieczystego użytkowania ww. działki gruntu, w przypadku dostawy zwolnionej od podatku od towarów i usług budowli trwale z tym gruntem związanej jest również zwolniona od tego podatku.
Do wylicytowanej ceny sprzedaży niezabudowanych działek gruntu zostanie doliczony podatek od towarów i usług według stawki 23%.
D. Nieruchomość gruntowa niezabudowana położona w Sosnowcu w rejonie ulicy Kopalnianej, w skład której wchodzą prawo użytkowania wieczystego działki gruntu nr 872/7, obręb 0012, o pow. 8.488 m2 wraz z udziałem wynoszącym 11/100 części w prawie użytkowania wieczystego działki gruntu nr 872/5, obręb 0012, o pow. 7.209 m2.
Cena wywoławcza 320.000 zł . Wadium 32.000 zł. Postąpienie 3.200 zł
Do wylicytowanej ceny sprzedaży nieruchomości zostanie doliczony podatek od towarów i usług według stawki 23%.
E. Nieruchomość gruntowa niezabudowana położona w Sosnowcu w rejonie ulicy Kopalnianej, w skład której wchodzą prawo użytkowania wieczystego działki gruntu nr 872/8, obręb 0012, o pow. 3.699 m2 wraz z udziałem wynoszącym 11/100 części w prawie użytkowania wieczystego działki gruntu nr 872/5, obręb 0012, o pow. 7.209 m2.
Cena wywoławcza 81.500 zł. Wadium 8.150 zł. Postąpienie 900 zł.
Do wylicytowanej ceny sprzedaży nieruchomości zostanie doliczony podatek od towarów i usług według stawki 23%.
F. Nieruchomość gruntowa niezabudowana położona w Sosnowcu w rejonie ulicy Kopalnianej, w skład której wchodzą prawo użytkowania wieczystego działek gruntu nr 872/13, obręb 0012, o pow. 8.027 m2 oraz nr 965, obręb 0012, o pow. 3.627 m2 wraz z udziałem wynoszącym 11/100 części w prawie użytkowania wieczystego działki gruntu nr 872/5, obręb 0012, o pow. 7.209 m2.
Cena wywoławcza 435.000 zł. Wadium 43.500 zł. Postąpienie 4.400 zł.
Do wylicytowanej ceny sprzedaży nieruchomości zostanie doliczony podatek od towarów i usług według stawki 23%.
Zlokalizowanej na terenie miasta Katowice:
G. Prawo użytkowania wieczystego niezabudowanych działek gruntu położonych w Katowicach przy ul. Techników, o numerach geodezyjnych: 842/5 o pow. 1.276 m2, 843/5 o pow. 289 m2, 844/5 o pow. 6.384 m2, arkusz mapy 12, obręb 0004 Dąbrówka Mała, o łącznej powierzchni 7.949 m2.
Cena wywoławcza 1.150.000 zł. Wadium 115.000 zł. Postąpienie 11.500 zł.
Do ceny sprzedaży prawa użytkowania wieczystego niezabudowanych działek gruntu zostanie doliczony podatek od towarów i usług zgodnie z obowiązującymi przepisami.
Zlokalizowanych na terenie miasta Czeladź:
H. Nieruchomości gruntowe niezabudowane położone w  Czeladzi w rejonie ulicy Kościuszki, w skład których wchodzą prawo użytkowania wieczystego działek gruntu nr 6/46, karta mapy nr 46, obręb Czeladź, o pow. 3.165 m2 oraz nr 6/48, karta mapy nr 46, obręb Czeladź, o pow. 948 m2 (o łącznej powierzchni 4.113 m2).
Cena wywoławcza 210.000 zł. Wadium 21.000 zł. Postąpienie 2.100 zł
Do ceny sprzedaży prawa użytkowania wieczystego niezabudowanych działek gruntu zostanie doliczony podatek od towarów i usług zgodnie z obowiązującymi przepisami.
Zlokalizowanych na terenie miasta Zabrza:
I. Nieruchomości położone w Zabrzu przy ul. Szybowej, w skład których wchodzą:
1) prawo użytkowania wieczystego działki gruntu nr 155/15, arkusz mapy 7, obręb 02 Biskupice, o pow. 1.174 m2 wraz z prawem własności budynku maskowni i lampowni o powierzchni użytkowej 960 m2,
2) prawo użytkowania wieczystego działki gruntu nr 370/12, arkusz mapy 8, obręb 02 Biskupice, o pow. 80 m2,
3) prawo użytkowania wieczystego 1/3 udziału działki nr 409/15, arkusz mapy 7, obręb 02 Biskupice, o pow. całkowitej 439 m2,
Cena wywoławcza 375.000 zł. Wadium 37.500 zł. Postąpienie 3.800 zł.
Dostawa budynku, o którym mowa powyżej, zwolniona jest od podatku od towarów i usług zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt. 10a ustawy o podatku od towarów i usług, w związku z art. 29 ust. 5 oraz §13 ust. 1 pkt 11 Roz. Ministra Finansów z dnia 4.04.2011 r. dostawa (zbycie) prawa wieczystego użytkowania ww. działki gruntu, w przypadku dostawy zwolnionego od podatku od towarów i usług budynku trwale z tym gruntem związanym jest również zwolniona od tego podatku.
Do ceny sprzedaży prawa użytkowania wieczystego niezabudowanych działek gruntu zostanie doliczony podatek od towarów i usług zgodnie z obowiązującymi przepisami.
Zlokalizowanej na terenie miasta Trzebini:
J. Nieruchomość położona w Trzebini, obręb nr 0015 Wodna, karta mapy 5, rejon ul. Kopalnianej i Grunwaldzkiej, w skład której wchodzą:
1) prawo użytkowania wieczystego działki gruntu nr 1136, o pow. 2.583 m2 wraz z prawem własności parkingu samochodowego koło nowej cechowni,
2) prawo użytkowania wieczystego działki gruntu nr 1137 o pow. 839 m2,
3) prawo użytkowania wieczystego działki gruntu nr 1140, o pow. 4.440 m2 wraz z prawem własności dworca autobusowego - placu i chodników,
Cena wywoławcza 200.000 zł. Wadium 20.000 zł. Postąpienie 2.000 zł
Dostawa budowli, o których mowa powyżej, zwolniona jest od podatku od towarów i usług zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 10a ustawy o podatku od towarów i usług, w związku z art. 29 ust. 5 oraz §13 ust. 1 pkt 11 Roz. Ministra Finansów z dnia 4.04.2011 r. dostawa (zbycie) prawa wieczystego użytkowania ww. działek gruntu, w przypadku dostawy zwolnionych od podatku od towarów i usług budynków i budowli trwale z tym gruntem związanych jest również zwolniona od tego podatku.
Do wylicytowanej ceny sprzedaży niezabudowanej działki gruntu zostanie doliczony podatek od towarów i usług według stawki 23%.
Informacje dodatkowe:
Warunkiem zawarcia umowy sprzedaży powyższych nieruchomości jest uzyskanie zgody ministra właściwego do spraw Skarbu Państwa (dla poz. B, C, D, F, H, I). Nabywca zobowiązany będzie do zaparafowania projektu umowy sprzedaży stanowiącej załącznik do wniosku do ministra właściwego do spraw Skarbu Państwa.
Oferent zobowiązany jest do zapoznania się z treścią:
- "Regulaminu sprzedaży nieruchomości Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A.",
- Obwieszczenia szczegółowego,
które są do wglądu w siedzibie Spółki, w siedzibie Rejonów Spółki: w Bytomiu przy ul. Strzelców Bytomskich 127, w Dąbrowie Górniczej przy ul. Perla 10, w dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00-14.00 do dnia 3.02.2014 r. (dla poz. A, B, C, D, E) i do dnia 4.02.2014 r. (dla poz. F, G, H, I, J) oraz na stronie internetowej www.srk.com.pl.
Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A. może odstąpić od przetargu, unieważnić przetarg bez podania przyczyny odwołać lub zmienić warunki przetargu lub obwieszczenie o przetargu, zamknąć przetarg bez wybrania którejkolwiek z ofert, jak również żądać, w przypadku wystąpienia przesłanek, o których mowa w art. 705 Kodeksu cywilnego, unieważnienia umowy zawartej w drodze przetargu.
32669688

źródło: komunikaty.pl
 GORĄCE KOMUNIKATY
Przedmiot ogłoszenia Lokalizacja
Licytacja ułamkowej części nieruchomości.
Nieruchomości, budynki przemysłowe, licytacja
Płock
(mazowieckie)
Dostawa paliw płynnych do pojazdów Gminy Ciechocin w 2012 roku.
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, zamówienia na dostawy, przetarg nieograniczony
Ciechocin
(kujawsko-pomorskie)
Przebudowa drogi powiatowej nr 0849T Smerdyna - Rybnica od km 0+765 do km 1+100 w m. Smerdyna
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, roboty budowlane, przetarg nieograniczony
Staszów
(świętokrzyskie)
WYSZUKIWARKA KOMUNIKATÓW
  • Treść
  • Kategoria
  • Region
Aktualna liczba komunikatów:
397 708
 W PORTALU

POLECAMY W SERWISACH