PARTNERZY PORTALU partner portalu wnp.pl partner portalu wnp.pl partner portalu wnp.pl partner portalu wnp.pl
KOMUNIKAT

Nieruchomość gruntowa w Tuliszowie

URZĄD MIASTA I GMINY SIEWIERZ

Data publikacji ogłoszenia:

2012-03-19

Rodzaj ogłoszenia:

Nieruchomości, grunty inne, przetarg, sprzedaż

Dane podstawowe:

Lokalizacja

Tuliszów / śląskie

Numer ogłoszenia

31649916

Powierzchnia

859 m2

Cena

82 897 zł

OpisO G Ł O S Z E N I E
Burmistrz Miasta i Gminy Siewierz
działając na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 21.08.97 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity: Dz.U. z 2010 r. nr 102, poz. 651,
z późn. zm.)
o g ł a s z a szósty przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nw. nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Siewierz
Numer
działki
Powie-
rzchnia w m2
Numer
KW
Poło-
żenie
Opis
Nieruch-
mości
Przezna-
czenie
w planie zago-
spodaro-
wania przes-
trzennego
Cena wywo-
ławcza nieru-
chomości (w zł)
netto
Wadium
w zł
Obcią-
żenia
nieru-
chomości
Zobo-
wiązania,
których przedmio-
tem jest
nierucho-
mość
Poda-
tek
VAT
(%)
130/11 916 CZ1Z/
00045858
/8
Tuliszów Działka położona w bardzo ładnej okolicy w pobliżu Zalewu Przeczycko-Siewierskiego, w kształcie zbliżonym do kwadratu, posiada bezpośredni dostęp do drogi publicznej, uzbrojona w energię elektryczną, gaz i wodę.
Działka ma bardzo dobre warunki komunikacyjne. W okolicy lasy i nowa zabudowa jednorodzinna.
8 MN
przezna-
czenie
podstawowe
- teren
zabudowy jednoro-
dzinnej
z usługami
88.397,60 8.839,76 brak
brak 23
130/12 855 CZ1Z/
00045858
/8
Tuliszów Działka położona w bardzo ładnej okolicy w pobliżu Zalewu Przeczycko-Siewierskiego, w kształcie zbliżonym do kwadratu, posiada dostęp do drogi publicznej poprzez gminną drogę wewnętrzną, uzbrojona w energię elektryczną, gaz i wodę.
Działka ma bardzo dobre warunki komunikacyjne. W okolicy lasy i nowa zabudowa jednorodzinna.
8 MN
przezna-
czenie
podstawowe
- teren
zabudowy jednoro-
dzinnej
z usługami
82.511,20 8.251,12 brak brak 23
130/13 857 CZ1Z/
00045858
/8
Tuliszów Działka położona w bardzo ładnej okolicy w pobliżu Zalewu Przeczycko-Siewierskiego, w kształcie zbliżonym do kwadratu, posiada dostęp do drogi publicznej poprzez gminną drogę wewnętrzną, uzbrojona w energię elektryczną, gaz i wodę.
Działka ma bardzo dobre warunki komunikacyjne. W okolicy lasy i nowa zabudowa jednorodzinna.
8 MN
przezna-
czenie
podstawowe
- teren
zabudowy
jednoro-
dzinnej
z usługami
82.704,00 8.270,40 brak brak 23
130/14 858 CZ1Z/
00045858
/8
Tuliszów Działka położona w bardzo ładnej okolicy w pobliżu Zalewu Przeczycko-Siewierskiego, w kształcie zbliżonym do kwadratu, posiada dostęp do drogi publicznej poprzez gminną drogę wewnętrzną, uzbrojona w energię elektryczną, gaz i wodę.
Działka ma bardzo dobre warunki komunikacyjne. W okolicy lasy i nowa zabudowa jednorodzinna.
8 MN
przezna-
czenie
podstawowe
- teren
zabudowy jednoro-
dzinnej
z usługami
82.800,00 8.280,00 brak brak 23
130/15 859 CZ1Z/
00045858
/8
Tuliszów Działka położona w bardzo ładnej okolicy w pobliżu Zalewu Przeczycko-Siewierskiego, w kształcie zbliżonym do kwadratu, posiada dostęp do drogi publicznej poprzez gminną drogę wewnętrzną, uzbrojona w energię elektryczną, gaz i wodę.
Działka ma bardzo dobre warunki komunikacyjne. W okolicy lasy i nowa zabudowa jednorodzinna.
8 MN
przezna-
czenie
podstawowe
- teren
zabudowy
jednoro-
dzinnej
z usługami
82.896,80 8.289,68 brak brak 23
130/16 860 CZ1Z
/00045858
/8
Tuliszów Działka położona w bardzo ładnej okolicy w pobliżu Zalewu Przeczycko-Siewierskiego, w kształcie zbliżonym do kwadratu, posiada dostęp do drogi publicznej poprzez gminną drogę wewnętrzną, uzbrojona w energię elektryczną, gaz i wodę.
Działka ma bardzo dobre warunki komunikacyjne. W okolicy lasy i nowa zabudowa jednorodzinna.
8 MN
przezna-
czenie
podstawowe
- teren
zabudowy
jednoro-
dzinnej
z usługami
82.993,60 8.299,36 brak brak 23
130/18 862 CZ1Z/
00045858
/8
Tuliszów Działka położona w bardzo ładnej okolicy w pobliżu Zalewu Przeczycko-Siewierskiego, w kształcie zbliżonym do kwadratu, posiada dostęp do drogi publicznej poprzez gminną drogę wewnętrzną, uzbrojona w energię elektryczną, gaz i wodę.
Działka ma bardzo dobre warunki komunikacyjne. W okolicy lasy i nowa zabudowa jednorodzinna.
8 MN
przezna-
czenie
podstawowe
- teren
zabudowy jednoro-
dzinnej
z usługami
83.186,40 8.318,64 brak brak 23
130/19 847 CZ1
Z/00045858
/8
Tuliszów Działka położona w bardzo ładnej okolicy w pobliżu Zalewu Przeczycko-Siewierskiego, w kształcie zbliżonym do kwadratu, posiada dostęp do drogi publicznej poprzez gminną drogę wewnętrzną, uzbrojona w energię elektryczną, gaz i wodę.
Działka ma bardzo dobre warunki komunikacyjne. W okolicy lasy i nowa zabudowa jednorodzinna.
8 MN
przezna-
czenie
podstawowe
- teren
zabudowy
jednoro-
dzinnej
z usługami
81.739,20 8.173,92 brak brak 23
Przetargi na działki nr: 130/11, 130/12, 130/13, 130/14, 130/15, 130/16, 130/18, 130/19 odbędą się w dniu 23 kwietnia 2012 r. w sali nr 2 Urzędu Miasta i Gminy Siewierz przy ul. Żwirki i Wigury 16 o godzinach:
przetarg na sprzedaż działki nr 130/11 - o godz. 8.00
przetarg na sprzedaż działki nr 130/12 - o godz. 8.45
przetarg na sprzedaż działki nr 130/13 - o godz. 9.30
przetarg na sprzedaż działki nr 130/14 - o godz. 10.15
przetarg na sprzedaż działki nr 130/15 - o godz. 11.00
przetarg na sprzedaż działki nr 130/16 - o godz. 11.45
przetarg na sprzedaż działki nr 130/18 - o godz. 12.30
przetarg na sprzedaż działki nr 130/19 - o godz. 13.15
Pierwsze przetargi ustne nieograniczone na sprzedaż ww. działek odbyły się w dniu 23.11.2010 r.
Drugie przetargi ustne nieograniczone na sprzedaż ww. działek odbyły się w dniu 21.02.2011 r.
Trzecie przetargi ustne nieograniczone na sprzedaż ww. działek odbyły się w dniu 20.06.2011 r.
Czwarte przetargi ustne nieograniczone na sprzedaż ww. działek odbyły się w dniu 5.09.2011 r.
Piąte przetargi ustne nieograniczone na sprzedaż ww. działek odbyły się w dniu 28.11.2011 r.
Warunkiem przystąpienia do przetargu jest dokonanie wpłaty wadium w terminie do dnia 17.04.2012 r. (włącznie) w pieniądzu (PLN)
na konto: ING Bank Śląski S.A. Oddział w Częstochowie 04 1050 1142 1000 0023 4376 3799. Na dowodzie wpłaty należy wpisać "Wadium do szóstego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż działki nr ......."
(w miejsce kropek wpisać numer działki).
Za datę wniesienia wadium uważa się datę wpływu środków pieniężnych na rachunek Urzędu Miasta i Gminy Siewierz.
Dowód wniesienia wadium przez uczestnika przetargu podlega przedłożeniu komisji przetargowej przed otwarciem przetargu.
Uczestnik przetargu obowiązany jest również okazać komisji przetargowej:
- dowód tożsamości - w przypadku osób fizycznych. W razie przystąpienia do przetargu przez jednego z małżonków konieczne jest przedłożenie
pisemnej zgody współmałżonka.
- aktualny wypis z właściwego Rejestru Sądowego, stosowne pełnomocnictwa, dowody tożsamości osób reprezentujących podmiot - w przypadku osób prawnych i jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, a podlegających wpisowi do rejestru.
Aktualność wypisu z rejestru winna być potwierdzona w sądzie w okresie 3 miesięcy przed datą przetargu.
Wpłacone wadium zostanie zwrócone po zamknięciu przetargu, nie później niż przed upływem 3 dni od zamknięcia przetargu.
Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał, zaliczone zostanie na poczet ceny nabycia nieruchomości.
Wadium nie podlega zwrotowi w przypadku, gdy osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w ustalonym miejscu i terminie.
Cena nieruchomości ustalona w przetargu wraz z podatkiem VAT podlega zapłacie nie później niż do dnia zawarcia umowy przenoszącej własność.
Koszty zawarcia umowy notarialnej ponosi nabywca.
Z warunkami przetargu można się zapoznać w Referacie Gospodarki Gruntami i Ochrony Środowiska Urzędu Miasta i Gminy Siewierz (pokój nr 31, tel. 64-99-447). Warunki te zostaną zamieszczone również w Biuletynie Informacji Publicznej www.siewierz.bip.info.pl.
Nieruchomości można oglądać w dni powszednie w uzgodnieniu z Kierownikiem Referatu Gospodarki Gruntami i Ochrony Środowiska.
Siewierz, dnia 14.03.2012 r.
Z up. Burmistrza
mgr Renisława Sułkowska
Kierownik Referatu Gospodarki Gruntami
i Ochrony Środowiska
31649916

źródło: komunikaty.pl
 GORĄCE KOMUNIKATY
Przedmiot ogłoszenia Lokalizacja
Nieruchomośc gruntowa połozona w Kaniowie
Nieruchomości, grunty inne, przetarg
Kaniów
(śląskie)
Nieruchomość położona w Sadowiu
Nieruchomości, grunty inne, przetarg
Mierzęcice
(śląskie)
Budowa pracowni rentgenowskiej w Instytucie Radioelektroniki Politechniki Warszawskiej w Warszawie przy ul. Nowowiejskiej 15/19
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, roboty budowlane, przetarg nieograniczony
Warszawa
(mazowieckie)
WYSZUKIWARKA KOMUNIKATÓW
  • Treść
  • Kategoria
  • Region
Aktualna liczba komunikatów:
397 709
 W PORTALU

POLECAMY W SERWISACH