PARTNERZY PORTALU partner portalu wnp.pl partner portalu wnp.pl partner portalu wnp.pl
KOMUNIKAT

Nieruchomość zabudowana połozona w Czrkowie

KOMORNIK SĄDOWY PRZY SĄDZIE REJONOWYM W PSZCZYNIE ANDRZEJ ROJKOW

Data publikacji ogłoszenia:

2012-05-08

Rodzaj ogłoszenia:

Nieruchomości, budynki mieszkalne, licytacja, sprzedaż

Dane podstawowe:

Lokalizacja

Czarków / śląskie

Numer ogłoszenia

31766891

Powierzchnia

1 405 m2

Cena

313 333 zł

OpisO B W I E S Z C Z E N I E
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Pszczynie Andrzej Rojkowski zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 983 kpc, że w dniu 14.06.2012 r. o godz. 9.00 w Wydziale Cywilnym Sądu Rejonowego w Pszczynie, ul. Bogedaina 14, sala 128, odbędzie się:
DRUGA LICYTACJA
nieruchomości zapisanej w Księgach Wieczystych Sądu Rejonowego w Pszczynie pod nr. KA1P/00034927/8, położonej w Czarkowie przy ul. Wolności 52b.
Przedmiotową nieruchomość stanowią dwie działki gruntu o łącznej pow. 1405 m2, będące przedmiotem prawa własności. Działka gruntu nr 1257/46 jest niezabudowana.
Działka gruntu nr 1256/46 zabudowana jest budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym niewykończonym, niezgłoszonym do użytkowania.
Jest to budynek wolno stojący, dwukondygnacyjny, z półpiętrami, w połowie podpiwniczony, wybudowany w technologii tradycyjnej w latach dziewięćdziesiątych ubiegłego wieku.
Budowa została przerwana na okres dłuższy niż trzy lata, ostatni wpis w dzienniku budowy widnieje z datą 7.02.1997 r., w związku z czym do obowiązków przyszłego inwestora będzie należało wznowienie pozwolenia oraz zaktualizowanie pozostałej dokumentacji budowy.
W dziale III księgi wieczystej wpisane jest prawo drogi na rzecz każdorazowego właściciela parceli.
Powierzchnia użytkowa budynku wynosi 159,10 m2.
Przedmiotowa nieruchomość KA1P/00034927/8 oszacowana została na kwotę 470 000 zł.
Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi: dwie trzecie wartości oszacowania, tj. :313 333,33 zł.
Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości najpóźniej do momentu rozpoczęcia licytacji w gotówce lub w postaci książeczki oszczędnościowej Banków upoważnionych według prawa bankowego do jej wystawienia, zaopatrzonej w upoważnienie właściciela do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia Sądu o utracie rękojmi. Po rozpoczęciu licytacji wadium nie będzie przyjmowane.
Nieruchomość tę można oglądać dwa tygodnie przed licytacją.
W tym też terminie można dokonać przeglądu akt egzekucyjnych oraz operatu szacunkowego w Wydziale Cywilnym Sądu Rejonowego w Pszczynie (w godzinach pracy sekretariatu - po uprzednim uzgodnieniu).
Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przysądzenia na własność na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeśli osoby te przed rozpoczęciem licytacji nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie spod egzekucji tej nieruchomości lub innych przedmiotów razem z nią zajętych.
Użytkowanie służebności i praw użytkownika, jeśli nie są ujawnione w księdze wieczystej i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględniane w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzaniu własności.
31766891

źródło: komunikaty.pl
 GORĄCE KOMUNIKATY
Przedmiot ogłoszenia Lokalizacja
Przeprowadzenie procesu wznowienia Certyfikatu gospodarki leśnej dla RDLP w Radomiu według standardów FSC oraz wykonanie 3...
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, zamówienia na usługi, przetarg nieograniczony
Radom
(mazowieckie)
Świadczenie powszechnych usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym na rzecz Urzędu Skarbowego w Suchej Beskidzkiej
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, zamówienia na usługi, przetarg nieograniczony
Sucha Beskidzka
(małopolskie)
WYKONANIE ROBÓT KONSERWACYJNYCH POLEGAJĄCYCH NA: Część I: Remoncie schodów zewnętrznych, pomieszczeń piwnicznych oraz...
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, roboty budowlane, przetarg nieograniczony
Wędrzyn
(lubuskie)
WYSZUKIWARKA KOMUNIKATÓW
  • Treść
  • Kategoria
  • Region
Aktualna liczba komunikatów:
397 692

POLECAMY W SERWISACH