PARTNERZY PORTALU partner portalu wnp.pl partner portalu wnp.pl partner portalu wnp.pl
KOMUNIKAT

Nr sprawy: 33/D/DWM/11: dostawa oleju opałowego lekkiego w ilości 62.000 litrów na sezon grzewczy 2011/2012 r. dla WPKiW S.A. oraz Śląskiego...

Wojewódzki Park Kultury i Wypoczynku im. gen. J. Ziętka

Data publikacji ogłoszenia:

2011-11-04

Rodzaj ogłoszenia:

Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, zamówienia na dostawy, przetarg nieograniczony

Dane podstawowe:

Lokalizacja

Chorzów / śląskie

Numer ogłoszenia

287091/2011

Opis

Chorzów: Nr sprawy: 33/D/DWM/11: dostawa oleju opałowego lekkiego w ilości 62.000 litrów na sezon grzewczy 2011/2012 r. dla WPKiW S.A. oraz Śląskiego Ogrodu Zoologicznego w Chorzowie.
Numer ogłoszenia: 287091 - 2011; data zamieszczenia: 03.11.2011
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 237229 - 2011r.
Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: tak.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Wojewódzki Park Kultury i Wypoczynku im. gen. J. Ziętka, Aleja Różana 2, 41-501 Chorzów, woj. śląskie, tel. 032 3498361, faks 032 3498362.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: Spółka Akcyjna, w której ponad 50% akcji posiadają jednostki sektora finansów publicznych.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Nr sprawy: 33/D/DWM/11: dostawa oleju opałowego lekkiego w ilości 62.000 litrów na sezon grzewczy 2011/2012 r. dla WPKiW S.A. oraz Śląskiego Ogrodu Zoologicznego w Chorzowie..
II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy.
II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: dostawa oleju opałowego lekkiego w ilości 62.000 litrów na sezon grzewczy 2011/2012 r. w tym: dla WPKiW S.A. w ilości 30.000 litrów w czterech dostawach oraz Śląskiego Ogrodu Zoologicznego w Chorzowie w ilości 32 000 litrów w pięciu dostawach - według polskich norm PN-C-96024:2011 dla gatunku L-1 spełniającego normy jakościowe: lepkość nie większa niż 6 mm2/s w temperaturze 20 stopni C, zawartość siarki do 0,1%, temperatura zapłonu powyżej 55 stopni C. Przedmiot zamówienia będzie dostarczany transportem i na koszt wykonawcy - cysternami wyposażonymi w zalegalizowany układ pomiarowy tankowanego paliwa z kompensacją do 15°C przy autocysternie. Dostawy do Śląskiego Wesołego Miasteczka na terenie WPKiW S.A. mogą być realizowane autocysternami o maksymalnych wymiarach około 9,2m/2,8m/3,4m (długość/szerokość/wysokość). Dostawy do Śląskiego Ogrodu Zoologicznego mogą być realizowane autocysternami o takich wymiarach, które pozwolą na manewrowanie na alejkach, z których najwęższa ma 3 m. Ze względu na fakt, iż są to alejki parkowe maksymalna pojemność cysterny nie może być większa niż 12.000 litrów.
II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 09.13.51.00-5.
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony
III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:
nie
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 07.10.2011.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 6.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

Orlen Petro Tank Sp. z o.o., Widełka 869, 36-145 Widełka, kraj/woj. podkarpackie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 172360,00 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 212660,00
Oferta z najniższą ceną: 212660,00 / Oferta z najwyższą ceną: 217341,00
Waluta: PLN.

źródło: komunikaty.pl
 GORĄCE KOMUNIKATY
Przedmiot ogłoszenia Lokalizacja
Dostawa sprzętu i oprogramowania komputerowego dla Komendy Wojewódzkiej Policji w Bydgoszczy
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o sprostowaniach, zamówienia na usługi, przetarg nieograniczony
Bydgoszcz
(kujawsko-pomorskie)
Przebudowa drogi leśnej na leśną drogę pożarową nr P - 16 w leśnictwie Skrajna w trybie zaprojektuj i wybuduj.
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, roboty budowlane, przetarg nieograniczony
Cekcyn
(inne)
Opracowanie projektu budowlanego na wykonanie modernizacji i remontu strychu w celu dostosowania pomieszczenia na cele biurowe...
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, zamówienia na usługi, przetarg nieograniczony
Wrocław
(dolnośląskie)
WYSZUKIWARKA KOMUNIKATÓW
  • Treść
  • Kategoria
  • Region
Aktualna liczba komunikatów:
397 692
 W PORTALU

POLECAMY W SERWISACH